Công suất tiêu thú của mạch:P=UIcosφ=1002⋅22⋅cosπ6−π3=503W

Chọn D.


Bạn đang xem: Đặt điện áp u=100 căn 2 cos 100pit

Đặt điện áp luân phiên chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có năng lượng điện trsống thuần. gọi U là năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 với I theo lần lượt là quý hiếm tức tốc, quý giá cực to và quý hiếm hiệu dụng của cường độ chiếc năng lượng điện trong đoạn mạch. Hệ thức làm sao sau đây sai?


Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt (V) vào nhị đầu đoạn mạch gồm một biến đổi trở R mắc tiếp nối với cùng 1 cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm 1πH. Điều chỉnh đổi thay trsinh hoạt nhằm hiệu suất lan sức nóng bên trên biến chuyển trlàm việc đạt cực to, lúc đó độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng


Một vỏ hộp kín đáo X chỉ chứa một trong 3 phần tử là điện trsống thuần R hoặc tụ điện bao gồm điện dung C hoặc cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp luân chuyển chiều gồm phương thơm trình

u = U0cos(2πf)(V) , cùng với f = 50Hz thì thấy năng lượng điện áp với loại điện trong mạch sinh sống thời điểm t1 có giá trị thứu tự là i1 = 1A; u = 1003V , sống thời điểm t2 thì i2 =3A; u2 =100V . Biết trường hợp tần số năng lượng điện áp là 100Hz thìđộ mạnh chiếc năng lượng điện hiệu dụng trong mạch là 12A. Hộp X chứa


Hai đầu cuộn thuần cảm L=2πHtất cả hiệu năng lượng điện nỗ lực luân chuyển chiều u=1002cos100πt−π2V.Pha ban đầu của cường độ chiếc năng lượng điện là


Mạch RLC tiếp liền bao gồm L biến đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là UABổn định cùng tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L làm sao để cho độ mạnh hiệu dụng của mạch là cực to. Biết C=10−315πF.Độ trường đoản cú cảm L cógiá trị


Đặt một điện áp chuyển phiên chiều u = U0cos(cosωt) vào nhị đầu đoạn mạch AB tất cả điện trsinh hoạt R = 50Ω, cuộn dây có năng lượng điện trnghỉ ngơi r = 5Ω với tụ điện có năng lượng điện dung biến hóa được, mắc thông suốt theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú bên trên. M là vấn đề nối thân R cùng cuộn dây. N là vấn đề nối giữa cuộn dây và tụ năng lượng điện. lúc C = C1 thì điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn MB đạt cực hiếm rất đái bằng U1. khi C =C2=C12 thì điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu đoạn mạch NB đạt cực hiếm cực to bởi U2.Tỉ số U2U1bằng


Xem thêm: Cho Một Hình Chữ Nhật Có Diện Tích Bằng 600Cm2, Câu Hỏi Của Vinastudy

Dòng điện luân phiên chiều qua một đoạn mạch bao gồm biểu thức độ mạnh là i=I0cos(ωt+π)(A). Tính từ thời điểm t = 0, năng lượng điện ượng chuyển sang mạch trongT4 đầu tiên là


Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, bảo trì năng lượng điện áp uAB=U0cosωt(V).Ttuyệt đổi R, Lúc năng lượng điện trsống có giá trị R = 24Ω thì năng suất tiêu trúc của mạch đạt cực to 300W. Hỏi Lúc năng lượng điện trngơi nghỉ bằng 15Ω thì mạch điện tiêu trúc hiệu suất giao động bởi bao nhiêu?


Điện áp nhì đầu đèn điện bao gồm biểu thức u=1002cos100πt(V).Đèn chỉ sáng Lúc u≥100V.Tỉ lệ thời gian đèn sáng – tối vào một chu kỳ luân hồi là


Một trang bị biến hóa chũm bao gồm số vòng dây của cuộn sơ cung cấp là 800 vòng, của cuộn lắp thêm cung cấp là 40 vòng. Hiệu điện nuốm và cường độ hiệu dụng sống mạch thiết bị cấp cho là 40V và 6A. Hiệu năng lượng điện gắng và cường độ hiệu dụng sống mạch


Một sóng ngang tất cả biểu thức truyền sóng bên trên phương thơm x là u = 3cos(100πt - x)cm , trong các số đó x tính bởi mét, t tính bởi giây. Tần số của sóng là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *