Cho đoạn mạch chuyển phiên chiều AB bao gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi R cùng một cuộn dây mắc thông liền. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả tần số f và có giá trị hiệu dụng U ko đổi. Điện áp thân nhị đầu đoạn mạch lệch sóng với cái điện là π4. Để hệ số công suất toàn mạch bằng 1 thì fan ta đề nghị mắc nối liền cùng với mạch một tụ điện và lúc đó năng suất tiêu thụ trên mạch là 200 W. Hỏi Lúc chưa mắc thêm tụ thì năng suất tiêu thụ bên trên mạch bởi bao nhiêu?


Bạn đang xem: Đặt điện áp u=u0coswt ( u0 và w không đổi

Biểu thức của điện áp giữa nhị đầu đoạn mạch là u=U0cos(100πt+π4)(V). Biết năng lượng điện áp này nhanh chóng pha π3so với độ mạnh loại năng lượng điện vào mạch và có giá trị hiệu dụng là 2 A. Cường độ chiếc năng lượng điện vào mạch lúc t=1300(s) là


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều 150 V – 50 Hz vào nhì đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (L thuần cảm) với C chuyển đổi được. Có nhì cực hiếm của C làC1 vàC2 tạo cho U2L = 6U1L. Biết rằng nhì cái điệni1 vài2 lệch nhau 114o. TínhU1R


Cho đoạn mạch tiếp liền bao gồm tụ C và cuộn dây D. khi tần số dòng năng lượng điện bằng 1000 Hz người ta đo được điện áp hiệu dụng bên trên tụ là 2 V, bên trên cuộn dây là 3V, hai đầu đoạn mạch 1 V và độ mạnh hiệu dụng vào mạch bởi 1 mA. Cảm chống của cuộn dây là:


Đặt năng lượng điện áp u=1802cosωt(V)(cùng với ωkhông đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trnghỉ ngơi thuần, tụ điện gồm năng lượng điện dung C, cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L biến đổi được. Điện áp hiệu dụng nghỉ ngơi nhị đầu đoạn mạch MB với độ béo góc lệch sóng của cường độ loại điện so với điện áp u khi L = L1 là U với φ1, còn lúc L = L2 thì tương ứng là 8Uvới φ2. Biết φ1+φ2 = 90o. Giá trị U bằng


Cho một mạch điện không phân nhánh bao gồm điện trsống thuần 403Ω cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm 0,4πH, cùng một tụ điện bao gồm điện dung 18πmF. Dòng điện trong mạch gồm biểu thức: i=I0cos(100πt−2π3)(A). Tại thời điểm ban sơ năng lượng điện áp giữa nhì đầu đoạn mạch có mức giá trị -402V .TínhIo


Một cuộn dây tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi R với cảm cảm khángZL tiếp nối với tụ điện có dung khángZC trong mạch luân phiên chiều có điện áp u = U0cosωt (V) thì mẫu điện trong mạch nhanh chóng pha hơn điện áp u là φ1với năng suất mạch tiêu thú là 30 W. Nếu tần số góc tăng 3 lần thì loại điện chậm rãi trộn hơn u góc φ2 = 900 - φ1cùng năng suất mạch tiêu thụ là 270W. Chọn những giải pháp đúng


Một đoạn mạch luân phiên chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 40 Ωmăć nối tiếp với tụ điện , đoạn mạch MB chỉ tất cả cuộn dây gồm năng lượng điện trsống thuần20 Ω, bao gồm cảm phòng ZL. Dòng điện qua mạch cùng năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch AB luôn luôn lệch sóng nhau 60otrong cả Khi đoạn mạch MB bị nối tắt. TínhZL.


Xem thêm: Văn Miếu Quốc Tử Giám Xây Dựng Năm Nào, Ai Là Người Đầu Tiên Được Học Ở Văn Miếu

Một cuộn dây có điện trsinh hoạt thuần R = 1003 Ω cùng độ từ cảm L = 3/π (H). Mắc tiếp liền với cuộn dây một đoạn mạch X có tổng trở Zx rồi mắc vào hiệu năng lượng điện núm xoay chiều gồm hiệu điện thế hiệu dụng là 1đôi mươi V, tần số 50 Hz thì thấy loại điện qua mạch nhanh hao pha 30ođối với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch X với có mức giá trị hiệu dụng 0,3 A. Công suất tiêu trúc bên trên đoạn mạch X là bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều 1đôi mươi V – 50 Hz vào đoạn mạch nối liền AB tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R, tụ điện với cuộn cảm. khi nối hai đầu cuộn cảm của một ampe kế bao gồm năng lượng điện trsinh sống hết sức bé dại thì số chỉ của chính nó là A. Nếu chũm ampe kế bằng vôn kế tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi rất cao thì nó chỉ 60 V, đồng thời năng lượng điện áp tức khắc giữa nhị đầu vôn kế lệch pha π3đối với điện áp thân nhị đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn cảm là


Cho đoạn mạch chuyển phiên chiều AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc thông liền. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch AB một điện áp chuyển phiên chiều ổn định địnhuAB=2002cos(100πt+π3)(V) lúc ấy năng lượng điện áp ngay tức khắc thân hai đầu đoạn mạch NB là uNB=502sin(100πt+5π6)(V) . Biểu thức năng lượng điện áp ngay tức khắc giữa hai đầu đoạn mạch AN là


Một mạch điện AB có nhì vỏ hộp kín X và Y mắc thông suốt nhau (trong các số ấy X và Y ko đựng các đoạn mạch tuy vậy song). Đặt vào AB một hiệu điện cố kỉnh không thay đổi 12 V thì hiệu điện vậy thân hai đầu Y là 12 V. Đặt vào AB một điện áp chuyển phiên chiều u=1002cos(100πt−π3)(V) thì điện áp thân hai đầu X là u=506cos(100πt−π6)(V), độ mạnh dòng điện của mạch i=22cos(100πt-π6)(A). Nếu rứa bởi năng lượng điện áp u=1002cos(200πt−π3)(V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là47 cùng năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên Y là 2007. Hộp bí mật X cất điện trlàm việc thuần


Đặt vào nhị đầu đoạn mạch gồm cuộn dây tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R cùng cảm phòng ZL=R mắc tiếp liền cùng với tụ điện C một năng lượng điện áp luân phiên chiều, điện áp hiệu dụng thân hai đầu dây cùng giữa hai bản tụ năng lượng điện thứu tự là Ud=50(V)với UC=70(V). Khi năng lượng điện áp ngay thức thì thân nhị bạn dạng tụ năng lượng điện có mức giá trị uC=70(V)và vẫn tăng thì năng lượng điện áp liền giữa nhì đầu cuộn dây có giá trị là


Một đoạn mạch chuyển phiên chiều thông liền AB gồm cuộn cảm và tụ năng lượng điện C. Khi nối nhì cực của tụ năng lượng điện một ampe kế có điện trngơi nghỉ hết sức nhỏ dại thì số chỉ của chính nó là 4 A và loại điện qua ampe kế trễ trộn so với điện áp giữa hai đầu đoạn AB là π4. Nếu gắng ampe kế bằng vôn kế có điện trsinh hoạt rất to lớn thì nó chỉ 100 V cùng điện áp giữa hai đầu vôn kế trễ pha đối với điện áp thân nhị đầu đoạn mạch AB một gócπ4. Dung kháng của tụ là.


Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB có điện trngơi nghỉ thuần R, tụ điện gồm dung khángZC với cuộn cảm thuần gồm cảm chống ZL= 0,5ZC. Khi nối nhị cực của tụ điện một ampe kế tất cả điện trnghỉ ngơi vô cùng nhỏ dại thì số chỉ của chính nó là một A cùng dòng năng lượng điện qua ampe kế trễ trộn đối với năng lượng điện áp giữa nhì đầu đoạn AB là π4. Nếu rứa ampe kế bằng vôn kế có điện trở không hề nhỏ thì nó chỉ 100 V. Giá trị của R


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *