Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đặt điện áp u = U 0 cos ω t vào hai đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R, cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L cùng tụ năng lượng điện có điện dung C mắc thông suốt. gọi i là độ mạnh loại năng lượng điện liền trong đoạn mạch; u 1 v à u gấp đôi lượt là năng lượng điện áp tức tốc giữa hai đầu điện trlàm việc, thân nhị đầu cuộn cảm cùng giữa nhị đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là:

*

Đáp án C

Trong đoạn mạch RLC ta luôn luôn có:

*


Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ω t vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trngơi nghỉ thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm L với tụ năng lượng điện tất cả điện dung C mắc tiếp liền. gọi i là độ mạnh cái điện ngay tức thì trong khúc mạch; u 1 , u 2 , u 3 theo lần lượt là năng lượng điện áp liền giữa hai đầu năng lượng điện trsống, thân nhị đầu cuộn cảm và thân nhị đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là

A.

Bạn đang xem: Đặt điện áp u=u0coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần r cuộn cảm thuần có độ tự cảm l

i = u R 2 + ( ω L - 1 ω C ) 2

B. i = u 3 ω C

C. i = u 1 R

D. i = u 2 ω L


ChọnC

Vì đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc tiếp nối yêu cầu độ mạnh dòng điện trong mạch i bằng độ mạnh loại điện đi qua năng lượng điện trở R. Do đó:


Đặt điện áp u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L cùng tụ năng lượng điện bao gồm điện dung C mắc thông suốt. điện thoại tư vấn i là cường độ mẫu điện ngay thức thì trong khúc mạch; u1,u2,u3theo thứ tự là năng lượng điện áp ngay tức khắc thân nhị đầu năng lượng điện trsinh sống, thân nhì đầu cuộn cảm cùng nhị đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. i = U 2 ω L

B.i= U 1 R

C.i=u3ωC

D. i = u R 2 ω L - 1 ω C 2


Chọn B

Điện áp tức khắc giữa nhì đầu điện trở thuần thuộc trộn với cường độ chiếc điện cùng I 0 = U 0 R R buộc phải i = U R R


Đặt điện áp u = U 0 cos ω t vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trnghỉ ngơi thuần R, cuộn cảm thuần có độ từ cảm L cùng tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C mắc nối liền. Gọi i là cường độ chiếc năng lượng điện tức thì trong đoạn mạch; u 1 , u 2 , u 3 theo lần lượt là năng lượng điện áp lập tức giữa nhì đầu năng lượng điện trngơi nghỉ, giữa nhì đầu cuộn cảm với giữa nhị đầu tụ điện; Z là tổng trnghỉ ngơi của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

A. i = u 3 ω C

B. i = u 1 R

C. i = u 2 ω L

D. i = u Z


Đặt điện áp u = U 0 cos ω t vào nhì đầu đoạn mạch có năng lượng điện trsinh sống thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L với tụ năng lượng điện bao gồm điện dung C mắc tiếp liền. call i là độ mạnh cái điện ngay thức thì trong khúc mạch; u1, u2 với u3 theo lần lượt là năng lượng điện áp ngay tắp lự giữa hai đầu điện trsống, giữa nhì đầu cuộn cảm và giữa nhì đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là

A. i = u R 2 + ω L - 1 ω C 2

B. i = u 3 ω C

C.

Xem thêm: Trai Cong Là Gì - Đặc Điểm Nhận Dạng

i = u 1 R

D. i = u 2 ω L


C

Vì đoạn mạch có R, L, C mắc nối liền cần cường độ dòng năng lượng điện trong mạch i bởi độ mạnh mẫu điện trải qua năng lượng điện trngơi nghỉ R. Do đó: i = u 1 R


Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ω t vào hai đầu đoạn mạch có năng lượng điện trsinh sống thuần R, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C mắc thông liền. gọi i là cường độ cái điện ngay lập tức trong khúc mạch; u 1 , u 2 , v à u 3 theo thứ tự là điện áp ngay tức thì thân hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm cùng giữa nhị đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. i = u R 2 + ( ω L − 1 ω C ) 2

B. i = u 3 ω C

C. i = u 1 R

D. i = u 2 ω L


Đặt điện áp u = U 0 cos ω t vào nhị đầu đoạn mạch có năng lượng điện trsinh hoạt thuần R, cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L với tụ điện bao gồm năng lượng điện dung C mắc nối tiếp. Call i là độ mạnh chiếc năng lượng điện liền trong khúc mạch; u 1 , u 2 và u 3 theo thứ tự là điện áp tức tốc thân nhị đầu năng lượng điện trnghỉ ngơi, thân hai đầu cuộn cảm cùng thân nhị đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là

A. i = u R 2 + ω L - 1 ω C 2

B. i = u 3 ω L

C. i = u 1 R

D. i = u 2 ω L


Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ω t vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trsống thuần R, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L cùng tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C mắc nối liền. Điện thoại tư vấn i là cường độ mẫu điện lập tức trong đoạn mạch; u 1 , u 2 với u 3 thứu tự là năng lượng điện áp ngay tức thì thân nhị đầu điện trsinh sống, giữa hai đầu cuộn cảm cùng giữa nhì đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. i = u R 2 + ω L - 1 ω C 2

B. i = u 3 ω C

C. i = u 1 R

D. i = u 2 ω L


Đặt điện áp u 0 = U 0 cos ω t vào nhị đầu đoạn mạch có năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C mắc nối liền. gọi i là cường độ mẫu năng lượng điện ngay thức thì trong đoạn mạch; u 1 , u 2 , u 3 theo thứ tự là điện áp tức thì giữa nhì đầu năng lượng điện trsinh sống, giữa nhì đầu cuộn cảm và thân hai đầu tụ điện; Z là tổng trsinh hoạt của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

A. i = u 3 ω C

B. i = u 1 / R

C. i = u 2 / ( ω L )

D. i = u / Z


Đặt điệm áp u = U 0 cos ω t vào nhì đầu đoạn mạch có điện trsinh hoạt thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L cùng tụ năng lượng điện tất cả điện dung C mắc thông liền. gọi i là độ mạnh mẫu năng lượng điện ngay thức thì trong đoạn mạch; u; uR; uL; uC theo lần lượt là điện áp ngay lập tức thân nhị đầu đoạn mạch, giữa hai đầu điện trsinh sống, giữa nhị đầu cuộn cảm với giữa nhị đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là:

A. i = U C Z C

B. i = U R R

C. i=U/Z

D. i = U L Z L


Đáp án B

Chỉ mạch luân phiên chiều chứa năng lượng điện trngơi nghỉ thuần thì định luật pháp Ôm viết được bên dưới dạng các giá trị ngay tức thì i = U R R

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *