Home/ Môn học/Toán/bÀI 1.Để viết số trang của một cuốn sách từ là 1 mang lại 1500 ta phải viết từng nào chữ sốgiải rõ bí quyết giải ra nha

Bạn đang xem: Để đánh số trang sách từ 1 đến 1000

bÀI 1.Để đặt số trang của một cuốn nắn sách từ một mang lại 1500 ta đề xuất viết từng nào chữ sốgiải rõ bí quyết giải ra nha


bÀI 1.Để khắc số trang của một cuốn sách từ là 1 đến 1500 ta bắt buộc viết từng nào chữ sốgiải rõ phương pháp giải ra nha


*

Từ trang `1` đến trang `9` nên tấn công `9` chữ số

Từ trang `10` mang lại trang `99` có số số là:

`(99 – 10) : 1 + 1 = 90` (số)

Từ trang `10` mang lại trang `99` cần viết số chữ số là:

`90 . 2 = 180` (chữ số)

Từ trang `100` đến trang `999` tất cả số số là:

`(999 – 100) : 1 + 1 = 900` (số)

Từ trang `100` mang đến trang `999` đề nghị khắc số chữ số là:

`900 . 3 = 2700` (chữ số)

Từ trang `1000` đến trang `1500` tất cả số số là:

`(1500 – 1000) : 1 + 1 = 501` (số)

Từ trang `1000` cho trang `1500` yêu cầu đánh số chữ số là:

`501 . 4 = 2004` (chữ số)

Để viết số trang của 1 cuốn nắn sách từ là một mang lại 1500 ta nên viết số chữ số là:

`180 + 2700 + 2004 + 9 = 4893` (chữ số)

`ĐS: 4893` chữ số


*

thanhbinch
0
Reply

BÀI 1.Để khắc số trang của 1 cuốn nắn sách từ một mang đến 1500 ta yêu cầu viết bao nhiêu chữ số.

Giải:

Từ 1-9 đề nghị khắc số chữ số là: (9-1) :1+1 = 9 chữ số

Từ 10-99 cần khắc số chữ số là: <(99-10):1+1> . 2 = 180 chữ số

Từ 100-999 cần đánh số chữ số là: <(999-100):1+1> . 3 = 2700 chữ số

Từ 1000-1500 phải đánh số chữ số là: <(1500-1000):1+1> . 4 = 2004 chữ số

Để viết số trang của 1 cuốn sách từ là 1 mang đến 1500 ta bắt buộc viết số chữ số là:

2004 + 2700 + 180 + 9 = 4893 chữ số

Đáp số: 4893 chữ số

XIN HAY NHẤT PLS


Leave sầu an answer


Xem thêm: Chứng Minh Rằng Văn Chương Luyện Những Tình Cảm Ta Sẵn Có

Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Clichồng here lớn cancel reply.
Iris
*

About Iris
Đặt Câu Hỏi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *