Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để hoà chảy trọn vẹn 6,4 gam hỗn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) và oxit của chính nó đề nghị toàn vẹn 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kyên các loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. MgĐể hoà chảy trọn vẹn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) với oxit của chính nó cần toàn vẹn 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim các loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


*

Để hoà rã trọn vẹn 8,4 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) với oxit của chính nó yêu cầu toàn diện 100 ml dung dịch HCl 5M. Kim một số loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Để hòa hợp trọn vẹn 6,4 gam hỗn kim loại tổng hợp các loại R (chỉ bao gồm hóa trị II) với oxit của nó nên hoàn toản 400ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại R

A. Ca

B. Mg

C. Ba

D. Be


Đáp án B

R + HCl → RCl2 + H2

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Ta có: nHCl =0,4.1 = 0,4 mol →

*
= 0,2 mol →
*
= 32

Theo tính chất của

*
ta có: M

→ M = 24 (Mg) là nghiệm phù hợp lí


Hoà tung hoàn toàn 19,2 gam các thành phần hỗn hợp A có sắt với một sắt kẽm kim loại R tất cả hoá trị II vào hỗn hợp axit HCl (dư) thì thu được 8,96 lkhông nhiều khí (đo nghỉ ngơi đktc). Mặt không giống Lúc hoà rã hoàn toàn 9,2 gam sắt kẽm kim loại R vào 1000 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, mang đến quì tím vào dung dịch B thấy quì tím gửi thành mau đỏ. Hãy khẳng định R với tính cân nặng của từng kim loại trong 19,2 gamcác thành phần hỗn hợp A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Hoà tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp gồm Mg cùng sắt kẽm kim loại R tất cả tỉ trọng mol tương ứng là 1:2 phải 200 ml dung dịch HCl 2M. Kyên các loại R và nhân tố % cân nặng của chính nó vào các thành phần hỗn hợp là

A. Zn; 78,9%

B. Cr;79,76%

C. Fe; 80,25%

D. Al; 69,23%


Hoà chảy hoàn toàn 16 gam oxit sắt kẽm kim loại M cóhóa trị II cần sử dụng 200ml dung dịch H2SO4loãng 1M.Xác định sắt kẽm kim loại vào oxit trên?

A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca


(n_H_2SO_4=1cdot0,2=0,2left(mol ight)\ PTHH:MO+H_2SO_4 ightarrow MSO_4+H_2O\Rightarrow n_MO=n_H_2SO_4=0,2left(mol ight)\Rightarrow M_MO=dfrac160,2=80left(g/mol ight)\Rightarrow PTK_M=80-16=64left(đvC ight))

Do kia M là Cu

Vậy chọn A


Hoà chảy hoàn toàn 4g tất cả hổn hợp bao gồm 1 kim loại hoá trị II và một kim loại hoá trị III yêu cầu sử dụng không còn 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn hỗn hợp nhận được từng nào gam muối?b) Vính V H2 tthế ra sinh sống dktcc) Nếu biết sắt kẽm kim loại hoá trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


Hotline nhì kim loại bắt buộc tra cứu lần lượt là A(II) với B(III)

Hotline a,b theo thứ tự là số mol A, B

Đổi 170ml = 0,17l

A + 2HCl = ACl2 + H2 (1)

a 2a a a (mol)

2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2)

b 3b b 1,5b (mol)

Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol)

Khối hận lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g)

Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= một nửa nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol)

Kăn năn lượng H2 thuđc là: 0,17 x 2= 0,34(g)

TheoĐL bảo toàn khối hận lượng:

mhh + m HCl = mMuối+ m H2

=> m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g)

b, Thể tích H2 thoát ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l)

c, Ta có: b= 5a

A + 2HCl = ACl2 + H2

a a (mol)

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

5a 7,5a (mol)

Số mol H2 thuđược là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol)

=> a= 0,02 (mol)

Ta có pmùi hương trình:

MA x a + 27 x 5a = 4 (g)

=> a ( MA + 135) =4 (g)

=> MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g)

=> MA = 200 - 135= 65(g)

Vậy A là sắt kẽm kim loại Zn


Đúng 1

Bình luận (7)

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Sn và một kim loại R (bao gồm hóa trị không đổi) vào lượng dư hỗn hợp HCl, chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp đựng 36,27 gam muối bột. Mặt không giống, nhằm đốt cháy cũng m gam các thành phần hỗn hợp E buộc phải vừa đủ 3,696 lít O2 (đktc). Klặng nhiều loại R là

A.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Elegance Là Gì ? (Từ Điển Anh Elegance Là Gì

Al

B. Zn

C. Ca

C. Ca


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Hotline hóa trị của R là n và số mol Sn cùng R lần lượt là a và b mol

+/ Khi bội nghịch ứng cùng với HCl :

Sn + HCl → SnCl2 + H2

R + nHCl → RCln + 0,5nH2

+/ lúc đốt trong oxi :

Sn + O2 → SnO2

2R + 0,5nO2 → R2On

=> Ta có : nH2 = a + 0,5nb = 0,225 mol

Và nO2 = a + 0,25nb = 0,165 mol

=> a = 0,105 mol ; nb = 0,24 mol

Có mmuối = 0,105.190 + 0,24/n . (R + 35,5n) = 36,27

=>R = 32,5n

=>Cặp n =2 ; R =65 (Zn) thỏa mãn

=>B


Đúng 0

Bình luận (0)

để hài hòa 6.4 gam hỗn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R(chỉ tất cả hóa trị 2) với oxit của nó cần vừ đầy đủ 400ml dung dich HCl 1M. search kim loại R


Lớp 10 Hóa học Bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, những định mức sử dụng tu...
1
0
Gửi Hủy

nM=x. nMO=y. M+HCl->MCl2+H2 MO+HCl->MCl2+H2O M(x+y)+16y=6,4. suy ra M=(6,4-16y)/(x+y)=32-80y x+y=0,2. suy ra ymax M Lúc và chỉ lúc y=0 và min M Lúc và chỉ còn Khi y= 0,4 suy ra max M = 32 cùng min M =16 vậy M là Mg


Đúng 0

Bình luận (1)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
aviarus-21.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *