Để bội nghịch ứng không còn với một lượng các thành phần hỗn hợp bao gồm 2 hóa học cơ học X cùng Y (MXY) nên hoàn toản 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khi phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 24,6 gam muối bột của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên thu được 4,48 lkhông nhiều khí CO2(đktc) và 5,4 gam nước. Công thức của Y là


Phương thơm pháp giải

nCO2H2O→ ancol no hlàm việc, 1-1 chức

=> nancol= nH2O-nCO2= 0,1

=>C=nCO2: nancol= 2 => ancol là C2H6O

Vì nNaOH> nC2H6O→ X là axit còn Y là este sinh sản vì chưng C2H5OH và axit X

nRCOONa= nNaOH= 0,3 → M = 82 → MR=15 → CH3COONa


nCO2H2O→ ancol no hngơi nghỉ, solo chức

=> nancol= nH2O-nCO2= 0,1

=>C=nCO2: nancol= 2 => ancol là C2H6O

Vì nNaOH> nC2H6O→ X là axit còn Y là este chế tạo ra vày C2H5OH với axit X

nRCOONa= nNaOH= 0,3 → M = 82 → MR=15 → CH3COONa

→ Y là CH3COOC2H5


*
*
*
*
*
*
*
*

Tdiệt phân trọn vẹn hỗn hợp X có 2 este mạch hlàm việc trong hỗn hợp NaOH đun cho nóng, sau bội phản ứng thu được m gam muối bột natri axetat cùng 10,8 gam tất cả hổn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hlàm việc bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 10,8 gam tất cả hổn hợp Y thu được 8,96 lkhông nhiều khí CO2(đktc) với 10,8 gam H2O. Giá trị của m là


X là este 3 chức. Xà phòng hóa trọn vẹn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được chất cơ học Y tất cả cân nặng 1,104 gam và các thành phần hỗn hợp 3 muối của một axit cacboxylic trực thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic với 2 axit cacboxylic thuộc hàng đồng đẳng của axit acrylic. Cho cục bộ lượng Y tính năng hết cùng với Na, chiếm được 0,4032 lkhông nhiều H2(đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X nhận được tổng trọng lượng H2O và CO2là từng nào gam?


X, Y, Z là tía axit cacboxylic đơn chức thuộc hàng đồng đẳng (MXYZ), T là este tạo ra vị X, Y, Z với 1 ancol no, cha chức, mạch hsinh sống E. Hỗn vừa lòng M có X, Y, Z, T. Chia 79,8 gam các thành phần hỗn hợp M thành 3 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức x và y

Phần 1:Đem đốt cháy không còn bởi lượng đủ khí O2, nhận được 22,4 lkhông nhiều CO2(đktc) với 16,2 gam H2O.

Phần 2:Cho tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3đến khi xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 21,6 gam Ag.

Xem thêm: Chất Lipophilic Là Gì Và Ứng Dụng Của Nó Trong Thực Phẩm, Công Dụng Của Lipophilic Trong Đời Sống

Phần 3:Cho phản nghịch ứng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M và nấu nóng, nhận được dung dịch G. Cô cạn hỗn hợp G nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của mgần nhấtvới


Để tbỏ phân hết 7,668 gam tất cả hổn hợp X gồm 2 este 1-1 chức và 2 este nhiều chức thì nên cần dùng vừa không còn 80 ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng nhận được hỗn hợp Y bao gồm những muối bột của các axit cacboxylic với những ancol. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y thì chiếm được muối hạt cacbonat; 4,4352 lkhông nhiều CO2(đktc) và 3,168 gam H2O. Giá trị của angay gần nhấtvới


Hỗn hợp E gồm tứ chất mạch hngơi nghỉ X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( MXY) là nhị axit tiếp đến trực thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic, Z là este nhì chức tạo ra vị X, Y cùng ancol T). Đốt cháy 37,56 gam E nên dùng 24,864 lít O2(đktc), chiếm được 21,6 gam nước. Mặt không giống, nhằm phản nghịch ứng vừa đủ cùng với 12,52 gam E nên sử dụng 380 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Biết rằng nghỉ ngơi ĐK thường xuyên, ancol T không chức năng được với hỗn hợp Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X tất cả trong hỗn hợp E gần nhất với:


Cho những phù hợp hóa học cơ học mạch hở: X, Y là nhị axit cacboxylic; Z là ancol no; T là este nhiều chức tạo nên bởi X, Y với Z. Đun rét 33,7 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z, T cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M trọn vẹn nhận được ancol Z cùng các thành phần hỗn hợp F bao gồm 2 muối bột. Dẫn toàn cục Z qua bình đựng Na dư thấy trọng lượng bình tăng 15 gam; bên cạnh đó thu được 5,6 lít khí H2(ngơi nghỉ đktc). Đốt cháy trọn vẹn F nên sử dụng 0,7 mol O2chiếm được Na2CO3, H2O cùng 0,6 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong E có mức giá trịsát nhấtvới mức giá trị như thế nào sau đây?


Để bội phản ứng không còn với cùng 1 lượng tất cả hổn hợp tất cả 2 chất cơ học X cùng Y (MXY) yêu cầu hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 24,6 gam muối bột của một axit cơ học với m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí CO2(đktc) cùng 5,4 gam nước. Công thức của Y là


Chất X (C10H16O4) có mạch cacbon không phân nhánh. Cho a mol X phản nghịch ứng hết cùng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học Y với 2a mol chất Z. Đun Z cùng với hỗn hợp H2SO4sệt, thu được chất T bao gồm tỉ kân hận tương đối đối với Z là 0,7. Nhận định nào sau đây làsai?


Hỗn thích hợp E tất cả tía este X, Y, Z phần nhiều đối chọi chức, mạch hsinh hoạt là đồng phân cấu trúc của nhau ( trong các số ấy X tất cả số mol nhỏ dại nhất). Cho 5,16 gam E tính năng với dung dịch NaOH trọn vẹn. Sau làm phản ứng trọn vẹn, chiếm được 4,36 gam hỗn hợp F gồm nhị muối của nhị axit cacboxylic tiếp nối nhau trong và một hàng đồng đẳng cùng hỗn hợp khá M bao gồm những chất hữu cơ no, đối kháng chức. Cho F phản ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được 8,64 gam Ag. Cho tất cả hổn hợp M bội nghịch ứng với lượng dư dung dịch AgNO3vào NH3, thu được 6,48 gam Ag. Thành phần tỷ lệ về khối lượng của X vào E là


Este X solo chức, mạch hsinh hoạt gồm tỉ kăn năn tương đối so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy trọn vẹn 0,6 mol hỗn hợp E đựng X với nhị este Y, Z (phần đông no, mạch hnghỉ ngơi, không phân nhánh) bắt buộc cần sử dụng 2,25 mol O2, thu được 2,1 mol CO2. Mặt khác, đun cho nóng 134,7 gam E với hỗn hợp KOH toàn vẹn nhận được hỗn hợp đựng hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon với tất cả hổn hợp gồm nhị muối tất cả trọng lượng m gam. Giá trị của mgần nhấtvới cái giá trị nào sau đây?


Thủy phân trọn vẹn hỗn hợp X bao gồm 2 este mạch hnghỉ ngơi vào dung dịch NaOH đun nóng, sau phản nghịch ứng chiếm được m gam muối hạt natri fomat với 7,7 gam tất cả hổn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hnghỉ ngơi tất cả thuộc số nguyên tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 7,7 gam tất cả hổn hợp Y chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí CO2(đktc) và 8,1 gam H2O. Giá trị của m là


X là este 2 chức ( tất cả 3 liên kết pi vào phân tử). Xà phòng hóa trọn vẹn 17,2 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được hóa học cơ học Y gồm khối lượng 6,2 gam cùng các thành phần hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic. Cho toàn thể lượng Y tác dụng hết cùng với Na, nhận được 2,24 lkhông nhiều H2(đktc). Hỏi lúc đốt cháy trọn vẹn 8,6 gam X thu được tổng trọng lượng H2O cùng CO2là từng nào gam?


X, Y, Z là tía axit cacboxylic đơn chức thuộc hàng đồng đẳng (MXYZ), T là este sinh sản vì chưng X, Y, Z với cùng một ancol no, cha chức, mạch hnghỉ ngơi E. Hỗn hòa hợp M tất cả X, Y, Z, T. Chia 86,7 gam các thành phần hỗn hợp M thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1:Đem đốt cháy không còn bằng lượng vùa dùng khí O2, thu được 23,52 lít CO2(đktc) với 17,1 gam H2O.

Phần 2:Cho chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3cho đến khi xảy ra hoàn toàn, nhận được 32,4 gam Ag.

Phần 3:Cho phản bội ứng hết với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M với đun cho nóng, thu được dung dịch G. Cô cạn hỗn hợp G thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của mngay sát nhấtvới


Để thủy phân hết 32,4 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 este 1-1 chức với 2 este đa chức thì cần sử dụng vừa hết x mol NaOH . Sau bội phản ứng chiếm được tất cả hổn hợp Y có những muối bột của các axit cacboxylic và những ancol. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y thì chiếm được muối bột cacbonat; 21,28 lkhông nhiều CO2(đktc) với 22,5 gam H2O. Giá trị x ngay sát nhất với


Hỗn vừa lòng E có tư chất mạch hsinh sống X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( MXY) là nhì axit sau đó nằm trong cùng hàng đồng đẳng axit fomic, Z là este nhì chức sản xuất vị X, Y với ancol T). Đốt cháy 27,6 gam E bắt buộc sử dụng 26,88 lít O2(đktc), nhận được 19,8 gam nước. Mặt không giống, để bội phản ứng vừa đủ với 27,6 gam E buộc phải cần sử dụng 100 ml dung dịch NaOH 3M. Biết rằng sinh sống ĐK thường xuyên, ancol T công dụng hỗn hợp Cu(OH)2 với số C vào T nhỏ dại hơn 4. Phần trăm khối lượng của X có vào tất cả hổn hợp E sớm nhất với:


Cho các thích hợp hóa học hữu cơ mạch hở: X, Y là hai axit cacboxylic; Z là ancol no; T là este đa chức tạo do X, Y cùng với Z. Đun rét 10,4 gam các thành phần hỗn hợp E cất X, Y, Z, T với 100 ml dung dịch NaOH 1,6M vừa đủ chiếm được ancol Z và các thành phần hỗn hợp F có 2 muối hạt. Dẫn tổng thể Z qua bình đựng Na dư thấy cân nặng bình tăng 3,6 gam; bên cạnh đó thu được 1,344 lít khí H2(sinh hoạt đktc). Đốt cháy hoàn toàn F nên dùng 0,2 mol O2thu được Na2CO3, H2O và 0,16 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong E có mức giá trịngay sát nhấtvới giá trị nào sau đây?


Để bội phản ứng hết với cùng 1 lượng hỗn hợp gồm 2 hóa học cơ học X với Y ( MXY) càn vừa đủ 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau Khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 10,2 gam muối hạt của môt axit hữu cơ cùng m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên thu được một,12 lkhông nhiều khí CO2(đktc) cùng 1,8 gam nước. Công thức của X là


Chất X (C10H16O4) có mạch cacbon không phân nhánh. Cho a mol X bội phản ứng không còn cùng với dung dịch NaOH, chiếm được chất Y với 2a mol chất Z. Đun Z cùng với dung dịch H2SO4đặc, nhận được chất T bao gồm tỉ khối hận tương đối so với Z là 0,7. Nhận định như thế nào dưới đây làđúng?


Hỗn hòa hợp E có cha este X, Y, Z rất nhiều đối kháng chức, mạch hở là đồng phân kết cấu của nhau trong các số ấy X có số mol nhỏ bé duy nhất. Cho 12,9 gam E chức năng với hỗn hợp NaOH toàn diện. Sau bội nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được 10,9 gam các thành phần hỗn hợp F bao gồm nhị muối của nhì axit cacboxylic tiếp nối nhau vào cùng một hàng đồng đẳng và các thành phần hỗn hợp khá M bao gồm những hóa học cơ học no, solo chức. Cho F làm phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3vào NH3, thu được 21,6 gam Ag. Cho các thành phần hỗn hợp M bội nghịch ứng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, chiếm được 15,12 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của X vào E là


Este X 1-1 chức, mạch hsinh hoạt bao gồm trọng lượng phân tử là 100 đvc. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp E cất X với hai este Y, Z (mọi no, mạch hsống, ko phân nhánh) bắt buộc cần sử dụng 19,6 lkhông nhiều O2 đktc, thu được 33 gam CO2. Mặt khác, làm cho nóng 36,6 gam E cùng với hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được các thành phần hỗn hợp đựng nhì ancol có thuộc số nguim tử cacbon với các thành phần hỗn hợp bao gồm nhì muối tất cả trọng lượng m gam. Giá trị của mngay sát nhấtvới mức giá trị làm sao sau đây?


Hỗn hòa hợp E tất cả sáu trieste X, Y, Z, T, P.., Q đều có thuộc số mol (MX Y = MZ T = MPhường. Q). Đun nóng các thành phần hỗn hợp E cùng với dung dịch NaOH toàn diện chiếm được một ancol mạch hsống F và 29,52 gam hỗn hợp G có hai muối của nhì axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ. Cho tổng thể F vào bình đựng Na dư, sau bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thấy cân nặng bình tăng lên thêm 10,68 gam và tất cả 4,032 lkhông nhiều khí H2 (đktc) bay ra. Số nguyên tử cacbon có vào Q là


Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hlàm việc X, Y (MX Y); ancol no cha chức, mạch hngơi nghỉ Z với trieste T sinh sản vì hai axit cùng ancol trên. Cho 24 gam M tác dụng đầy đủ với hỗn hợp cất 0,35 mol KOH, cô cạn dụng dịch sau bội phản ứng còn sót lại m gam muối khan. Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn 24 gam M trên bằng lượng đủ khí O2, chiếm được 0,75 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Nhận xét như thế nào su đây là sai?


Este X được chế tạo bởi xuất phát từ 1 axit cacboxylic nhì chức và nhì ancol đối chọi chức.Đốt cháy hoàn toàn X luôn luôn chiếm được số mol CO2 bằng cùng với số mol O2 sẽ phản bội ứng và mCO2 : mH2O = 77 : 18. Thực hiện sơ đồ vật phản nghịch ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)

X + H2( o )Y

X + 2NaOH ( o lớn )Z + X1 + X2

Biết rằng X1, X2 trực thuộc thuộc dãy đồng đẳng. cho các phát biểu sau

(a) X, Y đều phải sở hữu mạch ko phân nhánh

(b) Z gồm đồng phân hình học

(c ) X1, X2 thuộc thuộc hàng đồng đẳng

(d) X gồm cách làm phân tử C9H8O4

Số những phát biểu đúng là


Hỗn hòa hợp X gồm một axit cacboxylic T (nhì chức, mạch hở), nhị ancol 1-1 chức cùng hàng đồng đẳng với một este nhì chức chế tạo ra bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO2. Mặt không giống làm cho nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, nhằm hòa hợp lượng NaOH dư yêu cầu sử dụng trăng tròn ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y nhận được m gam muối hạt khan với 0,05 mol các thành phần hỗn hợp nhì ancol tất cả phân tử khối hận trung bình bé dại hơn 46. Giá trị của m là


Hỗn hợp E bao gồm axit no, solo chức X, axit nhiều chức Y (phân tử tất cả 3 links π, mạch không phân nhánh) số đông mạch hnghỉ ngơi với este Z (chỉ cất nhóm chức este, không đựng nhóm chức khác) chế tạo ra vì chưng ancol nhiều chức T với XY. Đốt cháy trọn vẹn 14,93 gam E bắt buộc sử dụng 0,3825 mol O2. Mặt khác, 14,93 gam E  phản ứng về tối nhiều với 260 ml dung dịch NaOH 1M nhận được m gam ancol T. Đốt cháy trọn vẹn m gam T thu được một,98 gam CO2 cùng 1,08 gam H2O. Nhận xét nào sau đây sai


Este X hai chức, mạch hsống, tạo thành bởi vì một ancol no cùng với hai axit cacboxylic no, đối kháng chức. Este Y bố chức, mạch hở, chế tạo ra do glixerol với cùng một axit cacboxylic không no, đối kháng chức (phân tử gồm nhì links π). Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm X với Y phải toàn vẹn 0,5 mol O2 nhận được 0,45 mol CO2. Mặt không giống, tbỏ phân trọn vẹn 0,16 mol E nên hoàn toản 210 ml dung dịch NaOH 2M, chiếm được hai ancol (bao gồm thuộc số nguim tử cacbon trong phân tử) với hỗn hợp bố muối, trong các số đó tổng khối lượng muối của hai axit no là (a) gam. Giá trị của (a) là


Hỗn hòa hợp M gồm 3 este solo chức X, Y, Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam M chiếm được 6,272 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 3,06 gam H2O. Mặt không giống, khi mang lại 5,3 gam M chức năng cùng với dung dịch NaOH dư thì thấy cân nặng NaOH phản ứng hết là 2,8 gam, nhận được ancol T, chất rã hữu cơ no Q mang lại phản bội ứng tcầm gương cùng m gam hỗn hợp nhị muối hạt. Giá trị của m ngay sát nhất với


Hỗn vừa lòng E bao gồm este X 1-1 chức với axit cacboxylic Y nhì chức (đông đảo mạch hở, không no có một links song C=C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn một lượng E nhận được 0,43 mol khí CO2 cùng 0,32 mol khá nước. Mặt khác, tdiệt phân 46,6 gam E bởi 200 gam hỗn hợp NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần tương đối Z bao gồm cất hóa học hữu cơ T. Dẫn toàn cục Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lương bình tăng 188,85 gam đôi khi thoát ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm trọng lượng của Y vào hỗn hợp E là


Chất phệ E được chế tạo ra do glixerol và hai axit to X với Y (có cùng số nguyên tử C, trong phân tử từng chất tất cả không thật tía liên kết pi, MX Y cùng nX Y). Xà chống hóa trọn vẹn 15,96 gam E bởi KOH vừa đủ thu được 17,48 gam các thành phần hỗn hợp hai muối bột. Mặt không giống, nếu như mang đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E chiếm được 11,424 lít CO2 (đktc) cùng 8,1 gam nước. Khối hận lượng mol phân tử của X gần nhất với


Cho X, Y là nhì axit cacboxylic đối chọi chức mạch hlàm việc (MX Y, đều phải có số C to hơn 1); T là este nhì chức thuần tạo nên vày X, Y với một ancol no mạch hsống. Đốt cháy trọn vẹn 11,7 gam tất cả hổn hợp E có X, Y, T bằng một lượng vừa đủ 0,485 mol O2. Mặt không giống, lượng E trên có thể chức năng vừa đủ với 800ml hỗn hợp NaOH 0,2M thu được 0,07 mol muối của X. Biết X là axit no, xác suất khối lượng của T trong E là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *