Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Để phản bội ứng hết với cùng một lượng tất cả hổn hợp bao gồm nhị chất cơ học đơn chức X với Y (Mx Y) phải toàn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau Lúc bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối bột của một axit cơ học với m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Công thức của Y là :

A.

Bạn đang xem: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp

CH3COOC2H5

B.CH3COOCH3

C.CH2=CHCOOCH3

D.C2H5COOC2H5


*

*


Để phản bội ứng hết với cùng 1 lượng hỗn hợp tất cả nhì chất hữu cơ đối chọi chức X cùng Y (MX Y) yêu cầu hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau lúc bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit cơ học và m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol bên trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là

A. CH2=CHCOOCH3

B. CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOC2H5


Để làm phản ứng hết với cùng một lượng tất cả hổn hợp gồm hai hóa học hữu cơ đối chọi chức X cùng Y (MX Y) cần đầy đủ 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 24,6 gam muối hạt của một axit cơ học với m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Công thức của Y là:

A. CH3COOC2H5.

B.CH3COOCH3.

C.CH2=CHCOOCH3.

D.C2H5COOC2H5.


Để làm phản ứng hết với một lượng các thành phần hỗn hợp bao gồm 2 chất cơ học X với Y (MXY) đề nghị toàn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau lúc làm phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 24,6 gam muối bột của một axit cơ học và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol bên trên thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) với 5,4 gam nước. Công thức của Y là

A. CH3COOC2H5

B.C2H5COOC2H5

C.CH2=CHCOOCH3

D.CH3COOCH3


Để phản bội ứng không còn với cùng 1 lượng tất cả hổn hợp có 2 hóa học hữu cơ X và Y ( MX Y) càn toàn diện 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau Lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 24,6 gam muối bột của môt axit cơ học cùng m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol bên trên nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước. Công thức của Y là

A.

Xem thêm: Ime Là Gì - Khắc Phục: Ime Bị Tắt

CH3COOC2H5

B.C2H5COOC2H5

C.CH2=CHCOOCH3

D.CH3COOCH3


Để bội nghịch ứng không còn với cùng 1 lượng các thành phần hỗn hợp gồm 2 chất cơ học X với Y (MXY) càn toàn vẹn 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau Khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 10,2 gam muối bột của môt axit cơ học và m gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol bên trên thu được một,12 lít khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam nước. Công thức của X là

A. CH3COOH

B.HCOOCH3

C.HCOOH

D.CH3COOCH3


Để phản bội ứng không còn với cùng một lượng các thành phần hỗn hợp tất cả 2 hóa học hữu cơ X cùng Y(MXY) càn trọn vẹn 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 10,2 gam muối hạt của môt axit cơ học với m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol bên trên thu được một,12 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Công thức của X là

A. CH3COOH

B.HCOOCH3

C.HCOOH

D.CH3COOCH3


Hỗn thích hợp A tất cả nhị hóa học hữu cơ X (đối kháng chức) và Y (cất 3 đội chức thuộc loại) đểu tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH. Để chức năng cùng với m gam A cần đầy đủ 300 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 33,6 gam muối hạt của một axit cơ học cùng 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol bên trên thu được3,36 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X gần nhất với số như thế nào sau đây

A. 13

B. 10

C. 15

D. 17


Hỗn phù hợp E chứa hai hóa học hữu cơ X, Y đều mạch hsinh sống (MXY). Tdiệt phân trọn vẹn 7,1 gam E bởi dung dịch cất NaOH hoàn toản. Sau phản nghịch ứng, nhận được một ancol độc nhất vô nhị và 7,74 gam hỗn hợp nhị muối bột (có muối hạt của một axit hữu cơ 1-1 chức với muối của Gly). Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn lượng E bên trên nên 0,325 mol O2, sản phẩm cháy thu được bao gồm cất 0,26 mol CO2. Phần trăm cân nặng của Y vào E sớm nhất với

A. 75,6%.

B. 24,8%.

C. 24,4%.

D. 75,2%


Hỗn đúng theo X gồm một axit cacboxilic nhị chức, no, mạch hnghỉ ngơi, nhì ancol no đối chọi chức kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng và một đieste tạo thành vày axit cùng 2 ancol kia. Đốt cháy hoàn toàn 4,84 gamX chiếm được 7,26 gam CO2cùng 2,70 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 4,84 gam X trên cùng với 80 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thêm trọn vẹn 10 ml hỗn hợp HCl 1M nhằm trung hòa lượng NaOH dư nhận được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam muối khan, đồng thời chiếm được 896 ml hỗn hợp ancol (ngơi nghỉ đktc) có tỉ kăn năn hơi đối với H2là 19,5. Giá trị của m là:

A. 4,595

B. 5,765

C. 5,180

D. 4,995


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *