Chủ đề tự vựng giờ Anh về thi tuyển có tương đối nhiều trường đoản cú vựng tương quan, chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết dưới đây nhằm cải thiện vốn tự vựng của bản thân nhé.

Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì


Những kỳ thi tiếp tục khiến cho bạn không ít stress và căng thẳng cần ko như thế nào. Nhưng đây cũng là chủ đề rất gần gũi mà lại các bạn thường xuyên gặp mặt trong cuộc sống mỗi ngày. Từ chủ đề này chúng ta cũng có thể học được rất nhiều tự bắt đầu tiếng Anh kia. Cùng khám phá trường đoản cú vựng tiếng Anh chủ thể thi tuyển nhé.

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan cho chủ đề thi tuyển, học tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have khổng lồ revise for my French test tomorrow. (Tôi yêu cầu ôn bài bác cho bài đánh giá giờ đồng hồ Pháp sau này.)

- swot up = revise = (bí quyết điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức mang đến kì đánh giá vào tuần cho tới.)

- cram = (bí quyết Điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét loài kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish chạy thử on next Monday. (John học tập dồn để thi giờ đồng hồ Tây Ban Nha vào máy Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học nằm trong lòng

Ex: We were told khổng lồ learn the speech by heart for homework.

Xem thêm: Cây Bàng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Cây Bàng Tiếng Anh Là Gì

(Những bài tập về công ty là công ty chúng tôi đề xuất học tập thuộc lòng bài phát biểu này.)

*

quý khách muốn nói "đạt tác dụng cao trong thi cử" bởi tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = cù cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tra cứu phương pháp để gian lậu trong những kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đang đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh ĐH.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi không xuất sắc.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan tiền thật sự vất vả tuy thế anh ấy sẽ đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn diện đậu

Ex: I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thật sự cạnh tranh quá.)

3. Các trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- kiểm tra taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chnóng thi

*

Chủ đề thi tuyển trong giờ Anh có không ít trường đoản cú vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- test /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

- bởi vì your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm cho thứ án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài bác được giao/bài bác thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

- hvà in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài xích luận/bài bác tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học nhồi nhét đến bài xích kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài bác kiểm tra/bài xích thi

- straight A: luôn đứng vị trí số 1 lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

Quý Khách có thể xem thêm các chủ thể trường đoản cú vựng giờ Anh trên trang aviarus-21.com để bổ sung cập nhật thêm vốn từ bỏ vựng của chính mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *