Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Để rời phản bội ứng nổ thân Cl2 với H2, fan ta triển khai giải pháp nào sau đây

A.

Bạn đang xem: Để tránh phản ứng nổ giữa cl2 và h2

Lấy dư H2

B. Lấy dư Cl2

C. Làm lạnh lẽo các thành phần hỗn hợp phản bội ứng

D. Tách HCl ra khỏi các thành phần hỗn hợp phản ứng


*

*


Cho 7,5 gam hỗn hợp X tất cả sắt kẽm kim loại M (hóa trị không đổi) với Mg (tỉ trọng mol khớp ứng 2 : 3) tác dụng với 3,36 lkhông nhiều Cl­2, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hòa tan không còn tổng thể Y vào lượng dư hỗn hợp HCl, thu được một,12 lít H2. Biết các làm phản ứng phần lớn xẩy ra hoàn toàn, những thể tích khí phần nhiều đo sinh sống đktc. Klặng các loại M là

Cho 7,5 gam hỗn hợp X có sắt kẽm kim loại M (hóa trị không đổi) cùng Mg (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3) tính năng với 3,36 lít Cl­2, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hòa tung hết toàn cục Y vào lượng dư hỗn hợp HCl, thu được một,12 lkhông nhiều H2. Biết những phản ứng các xẩy ra trọn vẹn, những thể tích khí phần đông đo sinh hoạt đktc. Klặng loại M là

Cho 7,5 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm kim loại M (hóa trị không đổi) cùng Mg (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3) công dụng cùng với 3,36 lít Cl­2, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hòa tung không còn toàn thể Y vào lượng dư dung dịch HCl, thu được 1,12 lít H2. Biết những phản nghịch ứng phần nhiều xẩy ra hoàn toàn, các thể tích khí những đo sống đktc. Kim loại M là

A. Al.

B. Na

C. Ca.

D. K.


Lớp 10 Hóa học tập
1
0

Phản ứng tự lão hóa, tự khử (từ bỏ oxi hóa - khử) là bội nghịch ứng tất cả sự tăng cùng bớt bên cạnh đó số oxi hóa của các nguyên ổn tử của cùng một nguyên ổn tố. Phản ứng như thế nào dưới đây nằm trong nhiều loại trên

A. Cl 2 + 2Na → 2NaCl

B. Cl 2 + H 2 → 2HCl

C. Cl 2 + H 2 O → HCl + HClO

D. Cl 2 + 2NaBr → 2NaCl + Br 2


Lớp 10 Hóa học
1
0

Phản ứng như thế nào tiếp sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua vào chống thể nghiệm ?

A. H 2 + Cl 2 → 2HCl

B. Cl 2 + H 2 O → HCl + HClO

C. Cl 2 + SO 2 + H 2 O → 2HCl + H 2 SO 4

D. NaCl(r) + H 2 SO 4 (đặc) → NaH SO 4 + HCl


Lớp 10 Hóa học
1
0

Phản ứng nào dưới đây ở trong các loại phản bội ứng trường đoản cú oxi hóa, trường đoản cú khử

A. 2 F 2 + 2 H 2 O → 4HF + O 2

B. Cl 2 + H 2 O → HCl + HClO

C. Cl 2 + 2KBr → KCl + Br 2

D. 3Cl + 2Al → 2Al Cl 3


Lớp 10 Hóa học
1
0

Lấy 2 lkhông nhiều khí H2 cho tính năng với 3 lít khí Cl2. Hiệu suất làm phản ứng là 90%. Thể tích hỗn hợp sau bội nghịch ứng là, (những thể tích đo trong thuộc điều kiện ánh sáng cùng áp suất):

A. 4,5 lít

B. 4 lít

C. 5 lít

D. Kết quả khác


Lớp 10 Hóa học tập
1
0

Đốt cháy 11,9 gam tất cả hổn hợp gồm Zn, Al trong khí C l 2 dư. Sau khi những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 40,3 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Thể tích khí C l 2 (đktc) vẫn phản bội ứng là

A. 8,96 lít.

B. 6,72 lkhông nhiều.

C. 17,92 lkhông nhiều.

Xem thêm: Ea Là Gì - Và Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Chúng

D. 11 phần 2 lít.


Lớp 10 Hóa học
1
0

Đốt cháy 11,9 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau Lúc các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 40,3 gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Thể tích khí Cl2 (đktc) vẫn bội nghịch ứng là

A. 8,96 lít.

B. 6,72 lkhông nhiều.

C. 17,92 lkhông nhiều.

D. 11,2 lít


Lớp 10 Hóa học tập
1
0

Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp tất cả Zn, Al vào khí Cl2 dư. Sau khi những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 40,3 gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Thể tích khí Cl2 (đktc) vẫn bội phản ứng là:

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 17,92 lít

D. 11,2 lít


Lớp 10 Hóa học tập
1
0

Đốt cháy 11,9 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Zn, Al vào khí C l 2 dư. Sau khi những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 40,3 gam tất cả hổn hợp muối hạt. Thể tích khí C l 2 (đktc) đang bội nghịch ứng là

A. 17,92 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lkhông nhiều.

D. 11,đôi mươi lkhông nhiều.


Lớp 10 Hóa học tập
1
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *