Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ aviarus-21.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Deprecated là gì

Had they not given such a service, they would have sầu disappeared long ago & their forcible removal is to lớn be deprecated.
However, that does not stop me making the point that drafting legislation in such a manner is lớn be deprecated.
One might rather say he deprecated it as being ill-advised & hasty, regretting that it should now be introduced.
I have sầu expressly deprecated any suggestion that any of the firms made certain demands because of political reasons.
If that is the attitude of those responsible for supplying standby vessels offshore, it should be deprecated.
All this is lớn be deprecated, even if one is going to save sầu a matter of hours on a trans-continental flight.
Is it not the case that progressive sầu opinion in this country strongly deprecates this type of victimisation?
I think the ingratitude of some of those whom he placed in that fortunate position is very much khổng lồ be deprecated.
I have sầu all along deprecated the use of exaggerated language or florid phrases from the lips of temperance reformers.
Comparisons have sầu been deprecated, but the whole of our naval preparations depkết thúc on comparisons with other countries.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Co-Loader Là Gì ?】Hàng Coload Đối Với Lcl & Fcl 【Hàng Coload Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *