*

Điện năng tại 1 trạm vạc năng lượng điện được truyền đi bên dưới năng lượng điện áp 2 kV với năng suất 200 kW. Hiệu số chỉ của công tơ bà nguyệt sống trạm phát và công tơ hồng tổng nghỉ ngơi địa điểm tiêu trúc sau từng ngày đêm chên lệch nhau 480 kWh. Công suất hao tổn phí trên đường dây và công suất của quá trình truyền sở hữu năng lượng điện theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kv

100 kW; 80%

B. 83 kW; 85%

C. trăng tròn kW; 90%

D. 40 kW; 95%


*

*

Điện năng ở một trạm vạc năng lượng điện được tương truyền bên dưới điện áp 2 kV với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ bà nguyệt điện ở trạm phạt với sinh hoạt khu vực thu sau hàng ngày đêm (24 giờ) chênh lệch nhau 4800 kWh. Điện trsinh hoạt tổng số của dây mua là

A. 10 Ω B. 20Ω C. 30Ω D. 40Ω


Công suất tương truyền của một trạm phạt điện là 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện sinh hoạt trạm phát và ở vị trí thu sau một sớm hôm lệch nhau 480 kWh. Hiệu suất mua điện là

A. 80%

B. 90%

C. 95%

D. 70%


Công suất tương truyền của một trạm phạt điện là 200 kW. Hiệu số chỉ của những công tơ hồng điện ngơi nghỉ trạm phân phát với nghỉ ngơi vị trí thu sau đó 1 sớm hôm lệch nhau 480 kWh. Hiệu suất sở hữu năng lượng điện là

A. 90%.

B. 80%.

C. 70%.

D. 95%.


Điện năng tại một trạm phạt điện được tương truyền dưới điện áp 2kV và công suất 150kW.Hiệu số chỉ của những công tơ bà nguyệt năng lượng điện nghỉ ngơi trạm phát và sinh sống khu vực thu sau hằng ngày tối chênh lệch nhau thêm 360kW. Hiệu suất của quy trình truyền mua điện là

A.

Xem thêm: Tuxedo Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Tuxedo Và Suit

80%.

B.85%.

C.90%.

D.95%.


Điện năng tại 1 đồ vật phát điện được truyền rằng dưới năng lượng điện áp hiệu dụng U cùng hiệu suất 200 kW. Hiệu số chỉ của công tơ hồng điện địa điểm vạc với nơi thu sau từng ngày tối chênh lệch 480 kWh. Tìm hiệu suất của quy trình truyền cài đặt điện?

A. 94,24%

B. 76%

C. 90%

D. 41,67%


Đáp án C

Sử dụng lí ttiết về truyền cài năng lượng điện năng

Cách giải: Công suất hao phí∆P=∆At=48024=20kW

Hiệu suất của quá trình truyền tảiH=1-∆PP=1-20200=0,9(90%)


Một trạm phát điện ngơi nghỉ tỉnh Khánh Hòa phạt điện được truyền đi bên dưới hiệu điện rứa 2kV cùng năng suất 200kW. Hiệu số chỉ của những công tơ hồng năng lượng điện ở địa điểm phạt với khu vực thu sau mỗi ngày tối chênh lệch nhau 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền sở hữu năng lượng điện là

A. H = 90%

B.H = 80%

C.H = 95%

D.H = 85%


Điện năng ngơi nghỉ trạm phát điện được truyền cho tới khu tiêu trúc. Công suất của chiếc năng lượng điện tại trạm vạc năng lượng điện là 150kW. Hiệu số chỉ của công to điện vị trí vạc với khu vực thu sau từng ngày tối chênh lệch 360 kWh. Hiệu suất của thừa trinc download năng lượng điện là:

A. 80%

B. 85%

C. 87%

D. 90%


Điện năng ở 1 trạm phát năng lượng điện tất cả công suất truyền rằng 400kW được truyền rằng đến khu vực cư dân. Hiệu số chỉ của các công tơ năng lượng điện ngơi nghỉ trạm vạc với chỗ tiêu trúc sau hàng ngày tối lệch nhau 360kWh. Hiệu suất của quy trình truyền thiết lập điện năng là:

A. 96%

B. 96,25%

C. 96,5%

D. 96,75%


Đáp án B

Công tơ bà nguyệt điện nghỉ ngơi trạm phát và khu vực tiêu thụ chênh lệch nhau là vì hao phí tổn vào quy trình truyền tải.

Công suất hao phí: 360 : 24 = 15 (kW)

Hiệu suất truyền cài đặt điện năng là:

Hiệu suất truyền cài đặt năng lượng điện năng

*


Người ta truyền download điện luân chuyển chiều một trộn xuất phát từ 1 trạm phát điện cho địa điểm tiêu thụ bằng dây dẫn gồm tổng chiều nhiều năm 20km. Dây dẫn có tác dụng bởi kim loại bao gồm điện trnghỉ ngơi suất2,5·10-8Ωm, ngày tiết diện 0,4cm2, thông số năng suất của mạch điện là 1 trong. Điện áp hiệu dụng với công suất tương truyền sống trạm phát điện là 10 kV với 500 kW. Hiệu suất truyền tải điện là

A. 93,75%

B. 96,14%

C. 97,41%

D. 96,88%


Chọn giải đáp A

R=ρ1S=2,5·10-8·2·100000,4·10-4=12,5(Ω)ΔP=P2RU2cos2φ⇒H=P-ΔPP=1-PRU2cos2φ=1-500·103·12,5100002·1=93,75%


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *