Câu hỏi :

Điện năng xuất phát từ một trạm phân phát năng lượng điện được mang lại một khu tái định cư bởi dây truyền thiết lập một pha. Cho biết ví như điện áp tải là U thì cung ứng điện năng đủ đến 1trăng tròn hộ. Nếu là 2U thì hỗ trợ điện năng đủ mang đến 144 hộ. Chỉ tính hao tầm giá trên phố dây, công suất tiêo thú những hộ bằng nhau, P trạm vạc không đổi. thông số công suất (cosφ) không thay đổi . Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm vạc cung ứng đủ diện năng mang đến từng nào hộ?


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *