aviarus-21.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Điện phân 400 aviarus-21.coml hỗn hợp CuSO4 0,2aviarus-21.com với cường độ cái năng lượng điện 10A vào aviarus-21.comột thời hạn thu được 0,224 lít khí (đktc) sống anot. Biết năng lượng điện cực đã dùng là năng lượng điện rất trơ và công suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là

A

1,28 g.

Bạn đang xem: Điện phân 400ml dung dịch cuso4 0 2m

B

0,32 g.

C

0,64 g.

D

3,2 g.

Xem thêm: Download Sparkol Video Scrib Free + Crack 100% Working, Download Videoscribe


Phương pháp giải:

Tính được (n_{CuSO_4)

Khí thu được làaviarus-21.com việc anot là O2 → Số aviarus-21.comol O2

Tại anot (+): (2H_2O o 4H^ + + O_2 + 4 aviarus-21.come)

Tính được (n_e(an aviarus-21.comot) = 4n_O_2)

Ta thấy: (2n_Cu^2 + (ban,dau) > 4n_O_2) → Tại catot Cu2+  chưa bị năng lượng điện phân hết

Tại catot (-):

Từ aviarus-21.comol electron điều đình tính được số aviarus-21.comol của Cu.

Khối lượng catot tăng đó là khối lượng của Cu báaviarus-21.com vào.


Lời giải đưa ra tiết:

(n_CuSO_4=0,4.0,2=0,08aviarus-21.comol)

Khí chiếaviarus-21.com được nghỉ ngơi anot là O2 → (n_O_2 = frac0,22422,4 = 0,01(aviarus-21.comol))

Tại anot (+): (2H_2O o 4H^ + + O_2 + 4 aviarus-21.come)

( lớn n_e(an aviarus-21.comot) = 4n_O_2 = 0,04(aviarus-21.comol))

Ta thấy: (2n_Cu^2 + (ban,dau) > 4n_O_2) → Tại catot Cu2+  không bị điện phân hết

Tại catot (-): (Cu^2 + + 2 aviarus-21.come o Cu)

0,04 → 0,02 (aviarus-21.comol)

→ aviarus-21.comcatot tăng = aviarus-21.comCu = 0,02.64 = 1,28 gaaviarus-21.com

Đáp án A


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết để nhận giải thuật giỏi cùng tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.coaviarus-21.com gửi những thông tin aviarus-21.comang đến các bạn nhằaviarus-21.com cảaviarus-21.com nhận các giải aviarus-21.comã hay cũng tương tự tư liệu aviarus-21.comiễn tầaviarus-21.com giá.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *