Câu 51722: Điện phân tất cả màng ngăn uống 500ml hỗn hợp cất các thành phần hỗn hợp tất cả CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (năng lượng điện cực trơ, hiệu suất năng lượng điện phân 100%) với độ mạnh mẫu điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điên phân có công dụng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn số 1 của m là?

A.

Bạn đang xem: Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

4,05

B.

Xem thêm: Outlook Mail Outlook Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Outlook Mail Miễn Phí

2,7

C. 1,35

D. 5,4


Giải đưa ra tiết:

Số mol CuCl2 = 0,05; nNaCl = 0,25

Khối hận lượng Cl2 =

*
=7,1 g =>số mol Cl2 = 0,1 mol

CuCl2 → Cu + Cl2 (1)

0,05→ 0,05

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2 (2)

0,1 (0,1-0,05)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2 (3)

0,1 0,1

Khối lượng Al max = 0,1.27=2,7 gam

 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *