Mười một : 11 ; Mười nhì : 12 ; Mười cha : 13 ; Mười tứ : 14 ; Mười lăm : 15 ; Mười sáu : 16 ; Mười bảy : 17 ; Mười tám : 18 ; Mười chín : 19.

Bạn đang xem: Điền số thích hợp vào ô trống lớp 1

b) Điền số thích hợp vào ô trống:

*

4. Viết (theo mẫu):

Số 16 gồm một chục cùng 6 đơn vị.

Số 18 gồm 1 chục cùng 8 đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm 1 chục với 7 đơn vị chức năng.

Số 19 gồm 1 chục cùng 9 đơn vị chức năng.

5. Điền số thích hợp vào khu vực chấm

*

Bài 73: Hai mươi. Hai chục

Viết (theo mẫu):
*

2. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu)

*

3. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay thức thì sau của 10 là 11. Số tức khắc trước của 1một là 10.

Số tức khắc sau của 12 là 13. Số tức tốc trước của 13 là 12.

Sô ngay thức thì sau của 15 là 16. Số ngay tức thì trước của 16 là 15

Số ngay thức thì sau của 19 là trăng tròn. Số ngay tức thì trước của trăng tròn là 19.

4. Viết số tương thích vào dưới mỗi vạch của tia số:

*

Bài 74 : Phnghiền cùng dạng 14 + 3

Tính:
*

2. Điền số tương thích vào ô trống(theo mẫu)

*

Bài 75:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
*

Bài 76 tập 2

*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 77

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

*

3. Điền số tương thích vào ô trống

*

Bài 78

1. Tính

*

4. Viết phnghiền tính say đắm hợp

*

Bài 79

1. Đặt tính rồi tính:

*

5. Viết phxay tính mê say hợp

*

Bài 80 tập 2

Viết số thích hợp theo máy trường đoản cú trường đoản cú nhỏ bé đến Khủng vào ô trống:
*

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay tức thì sau của 7 là 8.

Số ngay thức thì sau của 0 là một.

Số tức thời sau của 9 là 10

Số ngay thức thì sau của 19 là 20

3. Viết (theo mẫụ):

Mẫu: Số ngay tức khắc trước của 8 là 7.

Số ngay lập tức trước của một là 0

Số ngay tắp lự trước của 10 là 9.

Số liền trước của trăng tròn là 19.

4. Tính:

10 + 5 = 15

15 – 5 = 10

12 + 4 = 16

16 – 4 = 12

12 + 3 + 4 = 19

19 – 3 – 4 = 12

5. Nối (theo mẫu):

*

Bài 81

Viết số phù hợp vào khu vực chấm để có bài bác tân oán, rồi phát âm bài xích toán:
*

2. Viết tiếp câu hỏi để sở hữu bài bác toán:

*

a)

Bài toán: Mai có 4 trái bóng, Nam gồm 3 trái láng. Hỏi: Cả hai bạn có tất cả bao các trái bóng?

b)

Bài toán: Trong bể cá có 5 con cá, thả vào bể 2 nhỏ cá nữa.

Hỏi: Hỏi trong bể cá có tất cả từng nào bé cá?

3. Viết tiếp vào khu vực chấmđể có bài toán:

*

Bài toán: Một tổ học viên bao gồm 5 bạn gái và 4 chúng ta trai. Hỏi: Tổ bên trên tất cả toàn bộ bao nhiêu bạn?

Bài 82

Có 1 lợn người mẹ với 8 con lợn con. Hỏi tất cả tất cả từng nào nhỏ lợn?

Tóm tắt Bài giải

Có: 1 lợn chị em Có toàn bộ là:

Có: 8 lợn nhỏ 1 + 8 = 9 (bé lợn)

Có vớ cả: … con lợn? Đáp số: 9 bé lợn.

2. Trong sân vườn gồm 5 cây chuối, ba trồng thêm 3 cây chuối nữa. Hỏi trong sân vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt Bài giải

Có: 5 cây chuối Có toàn bộ là:

Có tất cả: … cây chuối? Đáp số: 8 cây chuối.

3. Nhìn tnhãi con vẽ, viết tiếp vào vị trí chấm đế có bài toán rồi tóm tắt và giải bài tân oán.

*

Bài toán: Có 4 các bạn nghịch đá cầu cùng 3 bạn chơi nhảy dây.

Hỏi: Có tất cả bao nhiêu bạn vừa chơi đả cầu và nhảy dây?

Tóm tắt

Có: 4 bạn đá cầu

Có: 3 bạn khiêu vũ dây

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải:

Có toàn bộ là:

4 + 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 chúng ta.

Bài 83

1. Học sinh tự viết.

2. Viết số ưng ý hợpvào chỗ chnóng rồi đọc số đó:

*

3. Đo độ dài những đoạn thẳng rồi viết số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Cách đo:

Trước tiên những em đem thước bao gồm phân tách vén, đặt gạch 0 của thước trùng với đầu mút của đoạn trực tiếp trước tiên đó là vấn đề A. Sau đó các em quan sát điếm B trùng cùng với vén như thế nào ở trên thước, tại vị trí này những em thấy điếm B đã trùng cùng với vạch chỉ vào số 3.

Giải Vlàm việc bài xích tập Toán thù 1 bài xích 84: Luyện tập

1. Lớp em trồng được 15 cây hoa, kế tiếp tLong thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em tdragon được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Tóm tắt

Đã trồng: 15 cây hoa

Có vớ cả: … cây hoa?

Bài giải

Lớp em tLong được toàn bộ là:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

2. Đội đồng ca của lớp 1A có 12 bạn gái cùng 6 bạn phái mạnh. Hỏi team đồng ca của lớp 1A bao gồm tất cả bao những bạn?

Tóm tắt

Nữ: 12 bạn

Nam: 6 bạn

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Đội đồng ca lớp 1A tất cả toàn bộ là:

12 + 6 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 các bạn.

3. Giải bài bác tân oán theo bắt tắt sau:

Tóm tắt

Có: 13 con vịt

Có tất cả: … con vịt?

Bài giải

Có tất cả là:

13 + 4 = 17 (bé vịt)

Đáp số: 17 nhỏ vịt.

4. Đo độ lâu năm những đoạn thẳng rồi viết số đo:

*

Giải Vở bài bác tập Toán 1 bài bác 85: Luyện tập

1. Mỹ hái được 10 nhành hoa, Linh hái được 5 nhành hoa. Hỏi cặp đôi bạn trẻ hái được từng nào bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái: 10 bông hoa

Linh hái: 5 bông hoa

Hái vớ cả: …bông hoa?

Bài giải:

Hai chúng ta hái được toàn bộ là:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông.

2. Bnuôi 12 tổ ong, sau đó nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi bbao gồm tất cả từng nào tổ ong?

Tóm tắt

Có: 12 tồ ong

Có tất cả: … tổ ong?

Bài giải:

Bố có tất cả là:

12 + 4 = 16 (tổ)

Đáp số: 16 tổ ong.

3. Giải bài xích toán thù theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 10 chúng ta gái

Có: 8 các bạn trai

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Có tất cả chúng ta trai và bạn gái là:

10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 các bạn.

4. Tính (theo mẫu):

a. 3centimet + 4cm = 7cm

8centimet + lcm = 9cm

6centimet + 4cm = 10cm

4cm + 5cm = 9cm

b. 8cm – 3centimet – 5cm

6cm – 4cm = 2cm

12centimet – 2cm = 10cm

19centimet – 7centimet = 12cm

Giải Vsinh sống bài tập Tân oán 1 bài xích 86 tập 2

Vẽ đoạn trực tiếp có độ nhiều năm đến trước

1. Vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài:

*

2. a) Giải bài toán thù theo cầm tắt sau :

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB: 5cm

Đoạn thẳng BC: 4cm

Cả 2 đoạn thẳng:… cm?

Bài giải:

Cả nhì đoạn trực tiếp nhiều năm là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn thẳng BC tất cả độ nhiều năm nêu trong phần a) (vẽ nhị cách không giống nhau).

*

Giải Vsống Bài Tập Toán 1 bài xích 87: Luyện tập chung

Viết số tương thích vào ô trống:
*

3. Cô giáo sở hữu 15 quả láng đỏ và 3 quả bóng xanh. Hỏi gia sư thiết lập tất cả bao nhiêu quả bóng?

Tóm tắt

Cô giáo mua: 15 trái nhẵn đỏ

Cô giáo mua: 3 quả láng xanh

Cô giáo mua: … quả bóng?

Giải:

Cô giáo cài tất cả là:

15 + 3 = 18 (quả)

Đáp số: 18 quả

4. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Giải Vở Bài Tập Toán thù 1 bài xích 88: Luyện tập chung

Tính:

a) 11 + 8 = 19

14 + 2 = 16

7 + 3= 10

12 + 5 =17

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

10 – 3 = 7

17 – 5 = 12

b) 12 + 3 – 2 =13

18 – 4 – 1 = 13

15 – 5 + 7 = 17

*

4. Tổ một trồng được 10 cây, tổ hai trồng được 8 cây. Hỏi cả nhị tổ tLong được từng nào cây?

Tóm tắt Bài giải:

Tổ một: 10 cây Cả nhì tổ tdragon được số kilomet là:

Tổ hai: 8 cây 10 + 8 = 18 (cây)

Cả nhì tổ: … cây? Đáp số: 18 cây.

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Tân oán 1bài 89: Các số tròn chục

1. Viết (theo mẫu):

a.

Năm mươi: 50

Hai mươi: 20

Chín mươi: 90

Bảy mươi: 70

Sáu chục: 60

Hai chục: 20

Bảy chục: 70

Chín chục: 90

b.

30: tía muơi

60: sáu mươi

40: tứ mươi

80: tám mươi

50: năm chục

80: tám chục

10: một chục

40: tứ chục

2. Sốtròn chục?

*

Giải Vở Bài Tập Tân oán 1 bài bác 90: Luyện tập

Nối theo mẫu:
*

2. Viết (theo mẫu):

Số 50 bao gồm 5 chục và 0 đơn vị.

Số 90 tất cả 9 chục và 0 đơn vị.

Số 60 tất cả 6 chục cùng 0 đơn vị chức năng.

*

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Tân oán 1 bài xích 91: Cộng các số tròn chục

Tính:
*

2. Tính nhẩm:

40 + 10 = 50

30 + 40 = 70

50 + 30 = 80

30 + 30 = 60

60 + trăng tròn = 80

30 + 50 = 80

đôi mươi + 50 = 70

10 + 80 = 90

40 + đôi mươi = 60

3. Bình bao gồm trăng tròn viên bi, anh đến Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có toàn bộ từng nào viên bi?

Tóm tắt

Bình có: đôi mươi viên bi

Tất cả Bình có: … viên bi?

Bài giải

Bình bao gồm tất cả số viên bi là:

20+ 10 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi

*

Bài 92: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

3. Giỏ đầu tiên đựng 30 quả cam, giỏ thiết bị hai đựng đôi mươi quả cam. Hỏi cả nhị giỏ đựng được từng nào quả cam?

Tóm tắt

Giỏ lắp thêm nhất: 30 trái cam

Giỏ vật dụng hai: đôi mươi quả cam

Cả nhị giỏ: … quả cam?

Bàigiải:

Cả hai giỏ tất cả số quả cam là:

30 + trăng tròn = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả.

4. Nối nhị số nhằm cùng lại bởi 60 (theo mẫu):

*

Bài 93: Trừ các số tròn chục

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm

40 – trăng tròn = 20

50 – 40 = 10

60 – 40 = 20

70 – 30 = 40

60 – 60 = 0

80 – đôi mươi = 60

80 – 10 = 70

90 – 70 = 20

90 – 30 = 60

3. Tổ một vội vàng được đôi mươi thuyền, tổ hai vội vàng được 30 thuyền. Hỏi cả haitổvội được từng nào thuyền?

Tóm tắt

Tổ một gấp: đôi mươi thuyền

Tổ nhị gấp: 30 thuyền

Cả nhì tổ: … thuyền

Bài giải

Cả nhị tổ cấp được số thuyền là:

20 + 30 = 50 (thuyền)

Đáp số: 50 thuyền

*

Bài 94: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

4. Mai tất cả 10 nhãn vsinh hoạt, chị em sở hữu thêm vào cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có toàn bộ từng nào nhãn vở?

*

Bài 95 câu 1

*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Toán thù 1 bài bác 95 câu 2

2.

*

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Toán thù 1 bài bác 95 câu 3

3.Tính:

10 + 20 + 40 = 70

70 – đôi mươi – 10 = 40

80 – 50 + trăng tròn = 50

30 + 10 + 50 = 90

70 – 10 – đôi mươi = 40

đôi mươi + 40 – 60 = 0

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 95 câu 4

4. Băng giấy đỏ lâu năm 30centimet, băng giấy xanh nhiều năm 50centimet. Hỏi cả nhì băng giấy lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt Bài giải

Băng giây đỏ: 30centimet Cả nhì băng giấy dài là:

Băng giấy xanh: 50cm 30 + 50 = 80 (cm)

Cả hai băng giấy: … cm? Đáp số: 80centimet.

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Tân oán 1 bài xích 96: Luyện tập chung

Đúng ghi đ, không nên ghi s:
*

3. a

*

b) Tính nhẩm:

40 + đôi mươi = 60

90centimet – 20centimet = 70cm

60 – 40 = 20

10cm + 50centimet = 60cm

60 – đôi mươi = 40

70centimet – 60centimet = 10cm

4. Ngnạp năng lượng đầu tiên tất cả 40 cuốn sách, ngăn uống lắp thêm nhì bao gồm 50 quyển sách. Hỏi cả nhị ngăn uống có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Ngăn uống thứ nhất: 40 quyển

Ngăn sản phẩm hai: 50 quyển

Cả nhị ngăn: … quyển?

Bài giải:

Cả nhì ngăn uống tất cả số quyển sách là:

40 + 50 = 90 (quyển)

Đáp số: 90 quyển

5. Viết (theo mẫu):

Các điểm ở vào hình tam giác là: A, B, M.

Các điểm làm việc ngoàihình tam giác là: I, C, N, O.

*

Giải Vsống Bài Tập Toán thù 1: Tự kiểm tra

Tính
*

2. Tính nhẩm:

40 + 30 = 70

80 – 40 = 40

30cm + 20centimet = 50cm

70 + 10 – 20 = 60

3. Bác Tkhô cứng tdragon được 10 cây bưởi và 30 cây chuối. Hỏi chưng Thanh hao đang trồng được tất cả từng nào cây?

Tóm tắt:

Bác Thanh trồng: 10 cây bưởi

Bác Thanh hao trồng: 30 cây chuối

Bác Thanh trồng : … cây?

Bài giải:

Bác Tkhô nóng trồng được số lượng km là:

10 + 30 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

4. Vẽ 3 điểm sinh hoạt vào hình tròn trụ. Vẽ 4 điểm sinh hoạt ngoài hình trụ.

*

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Toán 1 bài bác 97: Các số tất cả nhị chữ số

1. Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20

Hai mươi tư: 24

Hai mươi tám: 28

Hai mươi mốt: 21

Hai mươi lăm: 25

Hai mươi chín: 29

Hai mươi hai: 22

Hai mươi sáu: 26

Ba mươi: 30

Hai mươi ba: 23

Hai mươi bảy: 27

2. Viếtsố:

Ba mươi: 30

Ba mươi tư: 34

Ba mươi tám: 38

Ba mươi mốt: 31

Ba mươi lăm: 35

Ba mươi chín: 39

Ba mươi hai: 32

Ba mươi sáu: 36

Bốn mươi: 40

Ba mươi ba: 33

Ba mươi bảy: 37

3.Viếtsố:

Bốn mươi: 40

Bốn mươi tư: 44;

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi mốt: 41;

Bốn mươi lăm: 45;

Bốn mươi chín: 49

Bốn mươi hai: 42;

Bốn mươi sáu: 46;

Năm mươi: 50

Bốn mươi ba: 43;

Bốn mươi bảy: 47;

4. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

Giải Vlàm việc Bài Tập Toán 1 bài 98: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết theo mẫu:

Năm mươi mốt: 51

Năm mươi hai: 52;

Năm mươi ba: 53;

Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56;

Năm mươi bảy: 57;

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

2. Viết (theo mẫu):

a) Sáu mươi: 60

Sáu mươi mốt: 61;

Sáu mươi hai: 62

Sáu mươi ba: 63

Sáu mươi tư: 64

b) 65: sáu mươi lăm

66: sáu mươi sáu

67: sáu mươi bảy

68: sáu mươi tám

69: sáu mươi chín

3. Viếtsố thích hợp vào ô trống:

*

Giải Vsống Bài Tập Toán thù 1 bài xích 99: Các số tất cả nhì chữ số (tiếp theo)

Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viếtsố thích hợp vào ô trống:

*

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 tất cả 8 chục với 6 đơn vị.

Số 91 có 9 chục và 1 đơn vị chức năng.

Số 73 gồm 7 chục cùng 3 đơn vị.

Số 60 gồm 6 chục với 0 đơn vị chức năng.

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

*

Giải Vở Bài Tập Toán thù 1 bài bác 100: So sánh các số tất cả nhì chữ số

*
*

Giải Vlàm việc Bài Tập Tân oán lớp 1 bài 101: Luyện tập

Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số tức thời sau của 80 là 81

*
*

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Toán lớp 1 bài xích 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100Bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100

Số?

Số liền sau của 97 là 98.

Số liền sau của 99 là 100.

Số ngay tức khắc sau của 98 là 99.

Viết số còn thiếu vào ô trống vào bảng những số từ 1 mang lại 100.
*

3. Trong bảng các stừ là một mang đến 100:

a. Các số tất cả một chữ số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

b. Các số tròn chục gồm nhì chữ số là: 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

c. Số bé nhất bao gồm nhị chữ số là: 10

d. Số lớn nhất gồm nhì chữ số là: 99

đ) Các số tất cả nhì chữ số như là nhau là: 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Bài 103: LUYỆN TẬP

1. Viết số:

Ba mươi ba: 33;

Chín mươi: 90;

Chín mươi chín: 99

Năm mươi tám: 58;

Tám mươi lăm: 85;

Hai mươi mốt: 21

Bảy mươi mốt: 71;

Sáu mươi sáu: 66;

Một trăm: 100

2. Viết số ham mê hp vào vị trí chấm:

Số ngay tắp lự trước của 73 là 72.

Số ngay lập tức trước của 51 là 50.

Số ngay thức thì trước của 70 là 69.

Số ngay tức thì trước của 100 là 99.

Xem thêm:

b)

Số lập tức sau của 72 là 73.

Số tức thì sau của 80 là 81.

Số ngay thức thì sau của 51 là 52.

Số liền sau của 99 là 100

c,

*

3. Viết những s:

Từ 60 đến 70: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70.

Từ 89 mang lại 100: 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

4. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = 80 + 4

77 = 70 + 7

28 = đôi mươi + 8

42 = 40 + 2

91 = 90 + 1

63 = 60 + 3

55 = 50 + 5

39 = 30 + 9

99 = 90 + 9

5. Dùng thước và bút nối các điểm để sở hữu nhị hình vuông:

*

GiảiVlàm việc Bài Tập Toán thù lớp 1bài 104: Luyện tập chung

1. Viết các số:

a. Từ 59 mang đến 69:

59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69.

b. Từ 81 cho 100:

81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

2. Viết số (theo mẫu):

35: cha mươi lăm

59: năm mươi chín

51: năm mươi mốt

64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm

70: bảy mươi

*

4. Có một chục dòng chén bát và 5 chiếc chén bát nữa. Hỏi có toàn bộ gồm bao nhiêu cái bát?

Bài giải:

1 chục cái chén bát = 10 cái

Tất cả có:

10 + 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái.

5.

Số bé tốt nhất gồm nhì chữ số là: 10.

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9.

Bài 105: GIẢI TOÁN có LỜI VĂN (tiếp theo)

1. An bao gồm 7 viên bi, An mang lại Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn mấy viên bi?

Tóm tắt:

Có: 7 viên bi

Cho: 3 viên bi

Còn lại: … viên bi?

Bài giải:

An còn lại số bi là:

3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

2. Mẹ nuôi 10 bé lợn, mẹ vẫn buôn bán 2 bé lợn. Hỏi bà bầu còn mấy con lợn?

Tóm tắt:

Có: 10 con lợn

Bán : 2 bé lợn

Còn lại: … bé lợn?

Bài giải

Số bé lợn còn sót lại là:

10 – 2 = 8 (bé lợn)

Đáp số: 8 nhỏ lợn.

3. Đàn kê tất cả 16 nhỏ, 6 nhỏ sẽ vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu bé con gà không vào chuồng?

Tóm tắt:

Có tất cả : 16 bé gà

Vào chuồng : 6 bé gà

Chưa vào chuồng: nhỏ gà?

Bài giải:

Số con kê chưa vào chuồng là:

16 – 6 = 10 (bé gà)

Đáp số: 10 bé con kê.

4. Giải bài xích toán thù theo bắt tắt sau:

Tóm tắt

Có: 8 trái bóng

Cho bạn: 3 quả bóng

Còn lại: … quả bóng?

Bài giải

Số láng còn lại là:

8-3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 trái bóng.

Bài 106: LUYỆN TẬP

1. Có 15 quả cam, sẽ nạp năng lượng 4 trái cam. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Có: 15 quả cam

Đã ăn: 4 trái cam

Còn lại: … quả cam?

Bài giải:

Số cam còn sót lại là:

15 – 4 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

2. Thương hiệu có 30 xe đạp điện, đã bán được 10 xe đạp. Hỏi shop sót lại bao nhiêu xe pháo đạp?

Tóm tắt:

Có: 30 xe đạp

Đã bán: 10 xe cộ đạp

Còn lại: … xe cộ đạp?

Bài giải:

Số xe đạp điện còn sót lại trong cửa hàng:

30 – 10 = trăng tròn (xe)

Đáp số: 20 xe

*

Bài 107: LUYỆN TẬP

1. Hà vẽ được 7 hình vuông với vẫn đánh được 4 hình vuông. Hỏi sót lại mấy hình vùông chưa tô màu?

Tóm tắt

Có tất cả: 7 hình vuông

Đã đánh màu: 4 hình vuông

Còn lại: … hình vuông?

Bài giải

Còn lại số hình vuông vắn chưa đánh là:

4 = 3 (hình)

Đáp số: 3 hình

2. Tem gồm 10 chúng ta, trong số ấy tất cả 6 bạn nữ. Hỏi tổ tất cả mấy bạn trai?

Tóm tắt:

Có tất cả: 10 bạn

Gái: 6 bạn

Trai: … bạn?

Bài giải:

Số chúng ta trai bao gồm vào tổ là:

10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

3. Trong vườn tất cả 16 cây ckhô nóng với cây cam, trong các số đó gồm 6 cây ckhô giòn. Hỏi vào vườn tất cả từng nào cây cam?

Tóm tắt:

Có: 16 cây vớ cả

Chanh: 6 cây

Cam: … cây?

Bài giải

Cây cam tất cả vào sân vườn là:

16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

4. Giải bài toán thù theo bắt tắt (bằng hình vẽ) nhỏng sau:

*

Bài giải:

Đoạn win MPhường lâu năm là:

MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

Bài 108: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Nhìn toắt vẽ, viết tiếp vào vị trí chấm đế có bài bác toán thù, rồi giải bài xích tân oán đó:

*

a) My có tác dụng được 5 hoa lá, rồi có tác dụng thêm được 3 nhành hoa. Hỏi My làm cho được toàn bộ từng nào bông hoa?

Tóm tắt:

Có: 5 bông hoa

Có toàn bộ … bông hoa?

Bài giải:

My tất cả tất cả là:

5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 nhành hoa.

b) Hoa gấp được 8 nhỏ chim, Hoa mang đến em 4 bé chim. Hỏi Hoa còn sót lại bao nhiêu bé chim?

*

Tóm tắt:

Có: 8 bé chim

Cho: 4 nhỏ chim

Còn lại: … nhỏ chim?

Bài giải:

Hoa còn lại số con chyên là:

8 – 4 = 4 (bé chim)

Đáp số: 4 nhỏ chyên.

2. Trong vườn có 16 cây ckhô hanh và cây cam, trong đó có 4 cây cam. Hỏi vào sân vườn gồm bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt:

Có tất cả: 16 cây

Cam: 4 cây

Chanh: … cây?

Bàigiải:

Cây chanh hao tất cả trong vườn là:

16 – 4 = 12 (cây)

Đáp số: 12 cây.

Bài 109: PHÉPhường CỘNG TRONG PHẠM VI100 (cùng không nhớ)

1. Tính

*

3. Bác Nam trồng được 38 cây cam và 20 cây bòng. Hỏi bác bỏ Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác Nam trồng: 38 cây cam

Bác Nam trồng: trăng tròn cây bưởi

Bác Nam trồng: … cây?

Bài giải:

Bác Nam tdragon được số cây là: 38 + 20 = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

4. a) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo.

*

Bài giải:

b) – Đoạn thảng dài nhất là đoạn thẳng BC.

– Đoạn thẳng nlắp nhất là đoạn trực tiếp AB.

Bài 110: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

2. Tính nhẩm:

40 + 8 = 48

60 + 1 = 61

30 + 5 = 35

90 + 2 = 92

23 + 6 = 29

23 + 60 = 83

65 + 3 =68

3 + 65 = 68

3. An nuôi được 25 con con kê cùng 14 nhỏ vịt. Hỏi An nuôi được tất cả bao nhiêu nhỏ kê và vịt?

Tóm tắt:

An nuôi: 25 bé gà

An nuôi: 14 con vịt

Tất cả: … cả kê với vịt?

Bài giải

An nuôi được là:

25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

4. Vẽ đoạn trực tiếp gồm độ nhiều năm 8centimet.

*

Bài 111: LUYỆN TẬP

1.

2. Tính:

20cm + 50centimet = 70cm

32centimet + 5cm = 37cm

32centimet + 65cm = 97cm

30cm + 40cm = 70cm

15cm + 4cm = 19cm

15centimet + 24cm = 39cm

3. Đúng ghi đ, không nên ghi s:

*

4. Người ta giảm một tua dây thành hai đoạn, đoạn đầu tiên nhiều năm 15cm, đoạn đồ vật nhì lâu năm 14cm. Hỏi gai dây ban sơ dài từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Đoạn thẳng trang bị nhất: 15cm

Đoạn thẳng sản phẩm công nghệ hai: 14cm

Cả nhị đoạn thẳng:….cm?

Bài giải

Cả nhị đoạn dài là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29centimet.

Giải Vsống Bài Tập Toán thù lớp 1 bài xích 112

*

3. Tính

*

4. Trong chống họp gồm 75 loại ghế, người ta sở hữu ra khỏi phòng 25 dòng. Hỏi trong chống còn từng nào mẫu ghế?

Tóm tắt:

Trong phòng: 75 chiếc ghế

Mang đi: 25 cái ghế

Còn lại: … dòng ghế?

Bài giải:

Trong chống còn lại số ghế là:

75 – 25 = 50 (cái ghế)

Đáp số: 50 cái ghế.

Bài 113:PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm:

a) 48- 40 = 8

69 – 60 = 9

82 – 70 = 12

58 – 30 = 28

79 – 50 = 29

34 – đôi mươi = 14

b) 37- 4 = 33

98 – 8 = 90

19 – 1 = 18

37 – 7 = 30

98 – 5 = 93

19 – 9 = 10

3. Một sợidây tương đối dài 52centimet, Lan cắt đi một quãng dài 20cm. Hỏi sợi dây còn lại từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 52cm

Cắt đi: 20cm

Còn lại: … cm?

Bài giải:

Sợi dây còn sót lại là:

52 – 20 = 32 (cm)

Đáp số: 32cm

4. Điền sphù hợp vào ô trng:

20 – 4 = 20

24 – 20 = 4

Bài 114: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồitính (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

85 – 5 = 80

74 – 3 = 71

56 – 1= 55

85 – 50 = 35

74 – 30 = 44

56 – 10 = 46

85 – 15 = 70

74 – 34 = 40

56 – 56 = 0

*

4.Đoàn tàu có 12 toa, lúc giảm vứt lại toa sau cuối thì đoàn tàu còn sót lại bao nhiêu toa?

Đáp số: 11 toa

5. Hãy vẽ nửa còn lại của những số sau:

*

Bài 115: Các đợt nghỉ lễ trong tuần

1. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Nếu bây giờ là lắp thêm nhì thì:

Ngày mai là vật dụng tía.

– Ngày tê là đồ vật tư.

Hôm qua là sản phẩm nhà nhật

– Hôm kia là đồ vật bảy.

2. Đọc các tờ định kỳ trên hình mẫu vẽ sau đây rồi viết vào khu vực chấm:

*

3. Kì ngủ Tết vừa mới rồi em được nghỉ ngơi 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ toàn bộ bao nhiêu ngày?

Bài giải:

một tuần lễ lễ = 7 ngày

Số ngày em được nghỉ Tết là:

7 + 2 = 9 (ngày)

Đáp số: 9 ngày.

Bài 116: CỘNG, TRỪ (ko nhớ) TRONG PHẠM VI 100

1. Tính nhẩm:

trăng tròn + 60 = 80

60 + 4 = 64

30 + 2 = 32

80 – trăng tròn = 60

64 – 4 = 60

32 -2 = 30

80 – 60 = 20

64 – 60 = 4

32 – 30 = 2

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Khi chơi trò chơi bên trên máy vi tính, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng rẽ Hà được 43 điểm.Hỏi Toàn được bao nhiêu điểm?

Tóm tắt:

Toàn với Hà: 86 điếm

Hà được: 43 điểm

Toàn được… điểm?

Bàigiải:

Toàn được số điểm là:

86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

4. Lớp 1A gồm 23 học sinh, lớp 1B tất cả 25 học sinh.

a) Hỏi nhì lớp tất cả tất cả từng nào học tập sinh?

Tóm tắt:

1A có: 23 học sinh

1B có: 25 học tập sinh

Có vớ cả:….học tập sinh?

Bài giải:

Số học sinh gồm trong 2 lớp là :

23 + 25 = 48 (học tập sinh)

Đáp số: 48 học viên.

b) Cô tổng phú trách gồm 50 vé xem xiếc. Hỏi bao gồm đủ nhằm phân phân phát mang đến học sinh của nhì lớp không?

Cô tổng prúc trách nát có dư số vé nhằm phân phát mang lại học sinh của nhì lớp vị : 50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng prúc trách rưới còn dư lại 2 vé sau khi đang vạc mang đến học viên lớp 1A cùng lớp 1B.

Bài 117:LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính:

*
*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Toán lớp 1 bài 118

Nối số chỉ giờ đồng hồ đúng cùng với đồng hồ đeo tay tương thích là:
*

Bài 119: THCHÀNH

1. Viết vào địa điểm chấm (theo mẫu):

*

3. Viết giờ đồng hồ phù hợp vào mỗi bức tranh:

*

Bài 120: LUYỆN TẬP

1. Nối đồng hồ với số chỉ giờ đồng hồ đúng:

*

3. Nối từng câu cùng với đồng hồ thời trang tương thích (theo mẫu).

*

Bài 121: LUYỆN TP CHUNG

1. Đặt tính rồi tính:

*

b) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

Độ dài của đoạn trực tiếp BC là: 9 – 6 = 3 (cm)

4. Hãy vẽ nửa còn sót lại của mỗi hình sau:

*

Bài 122: LUYỆN TẬP. CHUNG

*

2. Hà cắt một gai dây. Lần đầu tiên cắt đi 5centimet, lần vật dụng nhì giảm tiếp 14cm. Hỏi sợi dây đã trở nên giảm đi toàn bộ từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Lần 1 cắt đi: 5cm

Lần 2 cắt đi: 14cm

Hai lần cắt đi: …cm?

Bài giải:

Sợi dây đã trở nên cắt đi là:

5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19centimet.

3. Trong hình bên:

*

a. Có 8 đoạn thẳng.

b. Có 1 hình vuông.

c. Có 2 hình tam giác.

4. Điền sốphù hợp vào ô trống:

*

Bài 123: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. a) Viết số thích hợp vào bên dưới từng gạch của tia số:

*

2. >; 0

9 > 0

8 > 5

5 2

0 3

0 9

3 = 3

3 > 1

2 4

7 4

0 4

0 = 0

3. Viết các sốsản phẩm công nghệ tự từ bé xíu mang đến lớn:

*

Giải Vsinh sống Bài Tập Toán lớp 1 bài 124

*

2. Tính:

a) 7 + 2 = 9

1 + 9 = 10

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

8 + 0 = 8

2 + 7 = 9

9 + 1 = 10

3 + 4 = 7

4 + 6 = 10

0 + 8 = 8

b) 2 + 4 + 1 = 7

2 + 6 + 2 = 10

7 + 1 + 1 = 9

4 + 2 +0 = 6

3 + 3 + 3 = 9

9 + 0 + 1 = 10

3. SỐ?

*

Bài 125: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. Số?

*

3. Hoa tô color được 5 hình vuông vắn, Mai đánh màu được 3 hình vuông vắn. Hỏi hai bạn tô màu được tất cả bao nhiêu hình vuông?

Tóm tắt:

Hoa sơn được: 5 hình vuông

Mai đánh được: 3 hình vuông

Hoa với Mai: hình vuông?

Bàigiải:

Cả đôi bạn trẻ sơn màu được là:

5+3 = 8 (hình)

Đáp số: 8 hình.

4. Vẽ đoạn trực tiếp DH gồm độ dài 7centimet.

*

Bài 126: ÔN TẬP: CÁC số ĐN 10

1. Tính:

*

2. Tính

a)

4 + 3 = 7

1 + 9 = 10

6 + 2 = 8

3 + 3 = 6

7 – 4 = 3

10 – 1 = 9

8 – 6 = 2

6 – 3 = 3

7 – 3 = 4

10 – 9 = 1

8- 2 = 6

6- 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1

10 – 5 – 2 = 3

5 – 2 – 1 = 2

8 – 4 – 4 = 0

5 + 5 -8 = 2

6 + 3 – 3 = 6

3. Vừa con gà vừa lợn có 10 nhỏ, trong những số ấy gồm 6 nhỏ con gà. Hỏi gồm mấy nhỏ lợn?

Tóm tắt:

Vừa con kê, vừa lợn: 10 con

Gà: 6 con

Lợn: … nhỏ ?

Bài giải:

Số bé lợn là:

10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Mỗi tuần lễ bao gồm 7 ngày là: chủ nhật, đồ vật hai, sản phẩm bố, vật dụng tứ, thứ năm, vật dụng sáu, lắp thêm bảy.

Bài 127: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi vạch của tia số:

*

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 128: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết s:

Mười bảy: 17;

Sáu mươi: 60;

Năm mươi tư: 54

Chín mươi chín: 99;

Bảy mươi lăm: 75;

Năm mươi mốt: 51

Bốn mươi tám: 48;

Năm mươi lăm: 55;

Chín mươi hai: 92

2. Số?

*

4. Mỹ hái được 24 quả cam, Hà hái được 12 trái cam. Hỏi cả cặp đôi hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Mỹ hái: 24 trái cam

Hà hái: 12 trái cam

Cả hai: … trái cam?

Bài giải

Cả cặp đôi hái được là:

24 + 12 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả

Giải Vsinh sống Bài Tập Toán thù lớp 1 bài 129

Tính nhẩm:

30 + trăng tròn = 50

60 + 10 = 70

40 + 40 = 80

24 + 1 = 25

73 + 2 = 75

50 + 8 = 58

50 – 30 = 20

70 – 40 = 30

90 – 50 = 40

2. Tính:

34 + 2 + 3 = 39

64 + 3 – 5 = 62

3. Đặt tính rồi tính:

*

4. Một cửa hàng bao gồm 38 búp bê, đang bán được 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn sót lại từng nào búp bê?

Tóm tắt:

Có: 38 búp bê

Đã bán: 20 búp bê

Còn… búp bê?

Bài giải:

Số búp bê shop còn lại là:

38 – 20 = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

5. Đồng hồ nước chỉ:

*

Bài 130: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

Viết những số:

Từ 20 mang đến 35: trăng tròn ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35.

Từ 40 đến 59: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59.

Từ 85 mang lại 100: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

2. Viết số tròn chục tất cả nhì chữ số:

10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

3. Tính

*

4. Một rổ cam với quýt gồm 50 trái, vào đóbao gồm 30 trái quýt. Hỏibao gồm từng nào trái cam?

Tóm tắt:

Cam với quýt : 50 quả

Quýt có: 30 quả

Cam có: … quả?

Bài giải:

Số trái cam bao gồm là:

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: trăng tròn quả

5. Đorồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

*

Bài 131: LUYỆN TẬPhường. CHUNG

1. Viết (theo mẫu):

a)

Tám: 8;

Một: 1;

Mười bảy: 17;

Năm mươi: 50;

Ba mươi hai: 32.

Sáu mươi mốt: 61.

b)

0: không;

90: chín mươi;

87: tám mươi bảy.

3: ba;

11: mười một;

45: bốn mươi lăm.

2. Tính

a)

9 + 1 = 10

15 – 4 = 11

4 + 4 = 8

25 + 2 = 27

6 – 3 = 3

11 + 7 = 18

4 – 0 = 4

48 – 6 = 42

2 + 7 = 9

10 – 2 = 8

8 – 0 = 8

54 + 3 = 57

b,

*

4. Một lớp học tập bao gồm 32 học sinh, tiếp nối có thêm 3 học viên nữa. Hỏi lớp học kia gồm toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

Lớp học có: 32 học sinh

Lớp có: … học tập sinh?

Bài giải:

Lớp học tập tất cả số học viên là:

32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học viên.

5. Đo rồi viết sô đo độ dài mỗi đoạn trực tiếp vào khu vực chấm:

*

Bài 132: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*
*

Bài 133: LUYỆN TẬPhường CHUNG

1. Số?

*

2. Tính nhẩm:

8 + 1 = 9

5 – 3 = 2

35 + 2 = 37

10 – 6 = 4

28 + 1 = 29

57 – 5 = 52

37 – 35 = 2

52 + 0 = 52

45 + 2 = 47

49 – 6 = 43

35 – 2 = 33

99 – 8 = 91

3. Đặt tính rồi tính:

*

Bài 134: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết số thích hợp vào dưới mỗi gạch của tia số:

*

4. Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ vẫn phân phối 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại từng nào quả hồng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *