*
*
*
*
*
*
*
*

Cho PTHH sau: KMnO4 + HClsệt -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Tổng tất cả thông số về tối giản của PTHH bên trên là


Cho các bội nghịch ứng sau:

(1) NaOH + HCl→NaCl + H2O.

Bạn đang xem: Điều chế hcl trong phòng thí nghiệm

(2) K2CO3 + HCl→ KCl + CO2 + H2O.

(3) MnO2 + HCl →MnCl2 + Cl2 + H2O.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Avast Secure Browser Là Gì, Cách Gỡ Avast Secure Browser

(4) KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

(5) sắt + HCl→ FeCl2 + H2.

(6) HCl + CuO →CuCl2 + H2O.

Số phản bội ứng HCl chỉ biểu thị tính oxi hoá là:


Cho 5,6 gam một oxit sắt kẽm kim loại công dụng vừa đủ với HCl cho 11,1 gam muối hạt clorua của kim loại kia. Cho biết phương pháp oxit klặng loại?


Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị II bằng hỗn hợp HCl dư ta chiếm được dung dịch A với 2,24 lkhông nhiều khí cất cánh ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì nhận được từng nào gam muối hạt khan?


Hoà chảy hoàn toàn 25,12 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al, sắt trong hỗn hợp HCl dư nhận được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối hạt. Giá trị của m là


Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam tất cả hổn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II với III vào dung dịch HCl chiếm được dung dịch A với 0,672 lít khí (đktc). Kân hận lượng muối hạt vào A là


Cho 10,3 gam tất cả hổn hợp Cu, Al, Fe vào hỗn hợp HCl dư thu được 5,6 lkhông nhiều khí (đktc) với 2 gam hóa học rắn không tung. Vậy % theo cân nặng của từng chất trong tất cả hổn hợp thuở đầu lần lượt là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí tất cả H2S và SO2 tính năng cùng với hỗn hợp brom dư. Thêm hỗn hợp BaCl2 dư vào tất cả hổn hợp bên trên thì nhận được 2,33 gam kết tủa. Giá trị của V là


Sục khí clo (Cl2) dư vào dung dịch cất muối bột NaBr và KBr nhận được muối hạt NaCl và KCl, đồng thời thấy cân nặng muối hạt bớt 4,45 gam so với thuở đầu. Lượng clo (Cl2) đang tmê mẩn gia phản bội ứng là:


Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau làm phản ứng chiếm được hỗn hợp A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được m gam rắn khan. Giá trị của m là:


Hấp trúc V lít Cl2 sống đktc vào 250 ml dung dịch KOH 1M, sau làm phản ứng nhận được dung dịch B. Cô cạn hỗn hợp B nhận được 19,3 gam rắn khan. Giá trị của V là:


Cho cùng m gam mỗi chất sau: KMnO4, KClO3, MnO2 và K2Cr2O7tính năng với hỗn hợp HCl.Chất thu được nhiều Cl2 (thể tích khí đo sinh sống cùng điều kiện) là:


Trong phòng thử nghiệm, lúc pha chế Cl2 từ bỏ MnO2 cùng HCl, nhằm tách khí Cl2 bay ra phòng, ta che nắp ống nghiệm bởi bông bao gồm tẩm chất nào sau đây là hợp lý nhất:


Cho hỗn hợp đựng 6,03 gam hỗn hợp tất cả hai muối bột NaX với NaY (X, Y là hai nguyên ổn tố tất cả vào thoải mái và tự nhiên, sinh hoạt nhì chu kì tiếp tục ở trong nhóm VIIA, số hiệu ngulặng tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong các thành phần hỗn hợp ban đầu là


Hỗn thích hợp X có NaBr và NaI. Cho tất cả hổn hợp X chảy trong nước chiếm được dung dịch A. Nếu mang đến brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan nhận được sút 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào hỗn hợp A, bội phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy trọng lượng muối bột khan bớt 22,625 gam. Thành phần % trọng lượng của một hóa học trong hỗn hợp X là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *