Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Độ ẩm không gian liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?

A.

Bạn đang xem: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào

Độ độ ẩm bầu không khí không liên quan chặt chẽ với sự thoát hơi nước.

B. Độ độ ẩm không khí càng rẻ, sự bay khá nước càng dạn dĩ,

C. Độ độ ẩm bầu không khí càng caọ, sự bay hơi nước càng khỏe khoắn.

D. Độ ẩm ko Lúc càng rẻ, sự bay tương đối nuớc càng yếu đuối.


*

Độ ẩm không gian liên quan mang đến quy trình thoát hơi nước ngơi nghỉ lá như vậy nào?

A. Độ độ ẩm không gian càng tốt, sự bay khá nước không ra mắt.

B. Độ độ ẩm bầu không khí càng tốt, sự bay hơi nước càng yếu hèn.

C. Độ ẩm bầu không khí càng tốt, sự thoát tương đối nước càng dạn dĩ.

D.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Metyl Fomat Andehit Acrylic Và Metyl Acrylat

Độ độ ẩm không khí càng cao, sự bay khá nước càng khỏe khoắn.


Độ độ ẩm không gian tương quan đến quy trình bay tương đối nước sinh sống lá như thế nào?

A.Độ độ ẩm không khí càng cao, sự thoát khá nước không diễn ra.

B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát khá nước càng yếu.

C. Độ độ ẩm không khí càng thấp, sự bay khá nước càng dạn dĩ.

D.Độ ẩm không gian càng tốt, sự bay khá nước càng to gan lớn mật.


Độ ẩm không khí liên quan cho quy trình thoát khá nước nghỉ ngơi lá như thế nào?

A. Độ ẩm bầu không khí ko tương quan nghiêm ngặt với việc thoát khá nước.

B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự bay khá nước càng to gan,

C. Độ ẩm bầu không khí càng cao, sự thoát khá nước càng táo bạo.

D. Độ độ ẩm ko lúc càng tốt, sự bay hơi nước càng yếu.


Cho các phát biểu sau đây về quá trình thoát khá nước của lá:

(1). Nước hoàn toàn có thể bay tương đối qua khí khổng hoặc thẳng qua mặt phẳng lá.

(2). Lá càng phệ thì tốc độ quy trình bay hơi nước càng cao.

(3). Thoát hơi nước ngơi nghỉ lá là 1 trong quá trình thụ động, được kiểm soát và điều chỉnh vị các nguyên tố vật lí.

(4). Các lá trưởng thành và cứng cáp, vận tốc bay khá nước qua khí khổng cao hơn nữa vận tốc bay hơi nước qua cutin.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Đáp án B

(1). Nước có thể thoát khá qua khí khổng hoặc trực tiếp qua bề mặt lá. à đúng

(2). Lá càng lớn thì vận tốc quá trình thoát tương đối nước càng tốt. à đúng

(3). Thoát hơi nước sống lá là một quá trình tiêu cực, được điều chỉnh vì những yếu tố đồ gia dụng lí. à không nên.

(4). Các lá cứng cáp, tốc độ thoát tương đối nước qua khí khổng cao hơn nữa vận tốc thoát khá nước qua cutin. à đúng


lúc xem về ảnh hưởng của độ ẩm không gian đến sự bay hơi nước, điều nào tiếp sau đây đúng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *