1. (Danh) Đất. ◎Như: “niêm thổ” 黏土 đất thó, đất nung, “sa thổ” 沙土 khu đất cát, “nê thổ” 泥土 đất bùn.2. (Danh) Khu vực, cương vực. ◎Như: “hữu nhân demo hữu thổ” 有人此有土 gồm fan thì gồm nơi sinh sống, “quốc thổ” 國土 cương vực non sông, “lĩnh thổ” 領土 bao gồm đất đai, hải phận, ko phận trực thuộc độc lập tổ quốc.3. (Danh) Quê hương, thôn trang, mùi hương lí. ◎Như: “vậy thổ” 故土 quê cũ. ◇Hậu Hán Thỏng 後漢書: “Niên lão bốn thổ” 年老思土 (Ban Siêu truyện 班超傳) Tuổi già ghi nhớ quê huơng.4. (Danh) Một hành trong “ngũ hành” 五行.5. (Danh) Tiếng “thổ”, một âm trong “bát âm” 八音.6. (Danh) Sao “Thổ”.7. (Danh) Giống Thổ, bạn Thổ. ◎Như: cần sử dụng bạn Thổ làm quan liêu kẻ thống trị thổ Hotline là “thổ ti” 土司.8. (Tính) Thuộc về một địa phương, khoanh vùng, bổn địa. ◎Như: “thổ sản” 土產 sản thứ địa phương thơm, “thổ thoại” 土話 tiếng địa phương thơm.9. (Tính) Thuộc về truyền thống lịch sử xưa, sẽ có lâu lăm vào dân gian. ◎Như: “thổ phương thơm pháp” 土方法 giải pháp làm theo lối cũ vào dân gian.10. (Tính) Không vừa lòng thời, lỗi thời, quê mùa. ◎Như: “thổ khí” 土氣 quê mùa.11. Một âm là “độ”. (Danh) ◎Như: “Tịnh độ” 淨土 là cõi vực, thế giới hết sức thật sạch, vui mắt ngơi nghỉ Tây phương. Tông phái tu cầu được vãng sinch về bên cạnh ấy Gọi là “Tịnh độ tông” 淨土宗.12. Lại một âm nữa là “đỗ”. (Danh) Vỏ của rễ cây. ◇Thi Kinc 詩經: “Triệt bỉ tang đỗ” 徹彼桑土 (Bân phong 豳風, Si hào 鴟鴞) Bóc lấy vỏ của rễ cây dâu tê.

Bạn đang xem: Độ nghĩa là gì

① Ðất, nlỗi niêm thổ 黏土 đất thó, sa thổ 沙土đất cát, v.v.② Ðất sinh sống, nhỏng hữu nhân demo hữu thổ 有人此有土 gồm bạn ấy tất cả đất.③ Vật gì chỉ làm việc đất ấy bắt đầu gồm call là thổ, nlỗi thổ sản 土產, thổ nghi 土檥, v.v. Người sinc trưởng sống khu đất như thế nào thì call bạn xứ ấy là thổ trước 土著.④ Giống thổ, fan thổ. Dùng fan thổ làm quan ách thống trị thổ điện thoại tư vấn là thổ ti 土司.⑤ Không hợp với sự mếm mộ của đời cũng Gọi là thổ, cũng như ta chê người chưa hợp thời-trang là giống như mường, bạn mường vậy.⑥ Tiếng thổ, một sản phẩm giờ đồng hồ vào bát âm.⑦ Sao thổ.⑧ Một âm là độ. Nhỏng Tịnh-độ 淨土. Theo trong gớm Phật thì cõi Tịnh-độ là 1 nhân loại siêu thật sạch sẽ vui lòng sinh hoạt Tây-phương. Vì ráng tôn phái tu cầu được vãng sinch trở về bên cạnh ấy điện thoại tư vấn là tôn Tịnh-độ.⑨ Lại một âm nữa là đỗ. Vò rễ cây dâu.

• Đào mang - 陶者 (Mai Nghiêu Thần)• Hoa Lư thế khiếp hữu cảm - 花閭故京有感 (Trương Minch Lượng)• Huệ Vương giang ấp - 惠王江邑 (Nguyễn Kỳ)• Ngọc tỉnh giấc liên prúc - 玉井蓮賦 (Mạc Đĩnh Chi)• Nhật nguyệt 1 - 日月 1 (Khổng Tử)• Quá quan lại lưu tặng kèm Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1 - 過關留贈潘御史武工部吳協鎮其一 (Ngô Thì Nhậm)• Tang châu - 桑洲 (Lê Thánh Tông)• Trân châu liêm - 真珠簾 (Lục Du)• Trì châu Thuý Vi đình - 池州翠微亭 (Nhạc Phi)• Trúc thành trường đoản cú - 築城詞 (Trương Tịch)

Xem thêm: Broadcast Ssid Là Gì ? Tất Tần Tật Mọi Thông Tin Về Ssid Bạn Cần Biết

độ

U+5857, tổng 13 đường nét, cỗ thổ 土 + 10 néthình thanh


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Bùn. ◎Như: “nê đồ” 泥塗 bùn đất. ◇Trang Tử 莊子: “Thử quy giả, ninc kì tử vi phong thủy lưu giữ cốt nhi quý hồ? Ninc kì sanh nhi duệ ư trang bị trung hồ?” 此龜者, 寧其死為留骨而貴乎? 寧其生而曳於塗中乎? (Thu tdiệt 秋水) Con rùa ấy, thà bị tiêu diệt để lại bộ khung cho những người ta quý trọng? Hay mong sống nhưng mà lết vào bùn?2. (Danh) Đường đi. § Thông “đồ” 途. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nguyện hiến cửu đỉnh, bất thức đại quốc hà đồ chi, tòng nhi trí bỏ ra Tề?” 願獻九鼎, 不識大國何塗之, 從而致之齊 (Chu sách độc nhất vô nhị 周策一, Tần cầu cửu đỉnh 秦求九鼎) Xin dâng chín mẫu đỉnh, ko rõ đại quốc đang do con phố làm sao nhưng chlàm việc nó về Tề?3. (Danh) Họ “Đồ”.4. (Động) Bôi, xoa, đắp, rịt. ◇Pháp Hoa Kinc 法華經: “Hương du đồ thân” 香油塗身 (Dược Vương Bồ-Tát bạn dạng sự 藥王菩薩本事) (Lấy) dầu thơm xoa thân.5. (Động) Xóa, trét bỏ. ◎Như: “đồ gia dụng điệu thác tự” 塗掉錯字 xóa phần đa chữ sai.6. (Động) Ngnạp năng lượng trngơi nghỉ, làm cho nghẽn, bít đậy. ◇Nghiêm Phục 嚴復: “Nhiên nhi sự kí nhỏng demo hĩ, tắc ngô khởi năng tắc nhĩ thứ mục, nhi bất vi ngô đồng bào mang thùy thế khấp nhi nhất chỉ kì thật dã tai!” 然而事既如此矣, 則吾豈能塞耳塗目, 而不為吾同胞者垂涕泣而一指其實也哉 (Nguyên ổn cường 原強).7. (Động) Làm không sạch, làm cho bẩn thỉu. ◇Trang Tử 莊子: “Klặng cõi trần ám, Chu đức suy, kì tịnh hồ nước Chu dĩ thứ ngô thân dã, bất nlỗi ghen tuông chi, dĩ khiết ngô hạnh” 今天下闇, 周德衰, 其並乎周以塗吾身也, 不如避之, 以潔吾行 (Nhượng vương vãi 讓王) Nay dương thế hôn ám, đức đơn vị Chu đã suy, ở lại với đơn vị Chu để triển khai dơ bẩn dơ thân ta, ko bằng lánh đi cho sạch nết ta.8. (Động) Tan, chảy (giá bán lạnh). ◇Thi Kinc 詩經: “Klặng xẻ lai tứ, Vũ tuyết tái đồ” 今我來思, 雨雪載塗 (Tiểu nhã 小雅, Xuất xa 出車) Nay ta trsinh hoạt về, Thì mưa tuyết tan rã.9. Một âm là “trà”. § Có sách hiểu là “độ”. (Động) Trát, mạ. § Ngày nay viết là “độ” 鍍. ◇Hán Thỏng 漢書: “Tác quá dư liễn, gia họa tú nhân phùng, hoàng kyên độ” 作乘輿輦, 加畫繡絪馮, 黃金塗 (Hoắc Quang truyện 霍光傳).

• Ẩm tửu kỳ 10 - 飲酒其十 (Đào Tiềm)• Cổ phong kỳ 19 (Tây nhạc Liên Hoa sơn) - 古風其十九(西嶽蓮花山) (Lý Bạch)• Giao Chỉ cảnh Khâu Ôn thị trấn - 交趾境丘溫縣 (Trần Phu)• Kỷ sự kỳ 2 - 紀事其二 (Văn uống Thiên Tường)• Ngâm nguyệt kỳ 2 - 吟月其二 (Tào Tuyết Cần)• Tạ Nguyễn Vận Đồng huệ đới kỳ 2 - 謝阮運同惠帶其二 (Phạm Nhữ Dực)• Thái liên - 採蓮 (Nguyễn Phúc Hồng Vịnh)• Thính bạn nữ đạo sĩ Biện Ngọc Kinch bầy chũm ca - 聽女道士卞玉京彈琴歌 (Ngô Vĩ Nghiệp)• Tín Dương châu quá trình sở phỏng bất ngộ - 信陽州歸程所訪不遇 (Trịnh Hoài Đức)• Tự trào - 自嘲 (Trịnh Hoài Đức)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *