Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối. Đoạn mạch AM tất cả điện trlàm việc thuần R1 = 40 Ω mắc thông suốt cùng với tụ điện tất cả năng lượng điện dung

Đoạn mạch AB có nhị đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trsinh hoạt thuần R 1 = 40 Ω mắc nối liền với tụ điện có điện dung C = 10 − 3 4 π F đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R 2 mắc cùng với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp lập tức nghỉ ngơi nhì đầu đoạn mạch AM cùng MB lần lượt là u = 50 2 cos 100 πt − 5 π 12 V , u MB = 150 cos 100 πt . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A.

Bạn đang xem: Đoạn mạch ab gồm hai đoạn mạch am và mb mắc nối tiếp

0,952

B. 0,756

C. 0,863

D. 0,990


*

Đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM cùng MB mắc tiếp liền. Đoạn mạch AM tất cả năng lượng điện trsống thuần R1 = 40 Ω mắc thông suốt với tụ năng lượng điện gồm diện dụng 10-3/4π F, đoạn mạch MB tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R2 mắc nối tiếp cùng với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko đổi thì năng lượng điện áp tức tốc sinh sống hai đầu đoạn mạch AM cùng MB thứu tự là:

*
với u MB =150cos100πt (V). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86.

B.0,71.

C. 0,84.

D.0,91.


Đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM với MB mắc nối liền. Đoạn AM có năng lượng điện trlàm việc thuần R1 = 40 mắc thông liền cùng với tụ điện gồm điện dung đoạn mạch MB gồm năng lượng điện trsống thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng với tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp ngay thức thì sống nhị đầu đoạn mạch AM với MB lần lượt là Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,952

B. 0,756

C. 0,863

D. 0,990


Đáp án D

Dung chống của đoạn mạch

Z C = 40 → φ A M = - 45 0 → φ M B = 30 0

*

+ Biểu diễn veckhổng lồ các năng lượng điện áp

Cường độ mẫu điện chạy vào mạch

I = U M Z A M = 1 , 2 2 A

+ Tổng trở của đoạn mạch MB:

Z M B = U M B I = 125

Với φ M B = 30 0 → Z M B = 2 R 2 = 125

*

Hệ số năng suất của đoạn mạch:

cos φ = R 1 + R 2 ( R 1 + R 2 ) 2 + ( Z L - Z C ) 2 ≈ 0 , 99


Đoạn mạch AB gồm nhị đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp cùng với tụ năng lượng điện gồm điện dung C = 10 - 3 4 π F đoạn mạch MB gồm điện trsinh sống thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không đổi thì năng lượng điện áp ngay tức thì sinh sống nhị đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là u = 50 2 cos 100 πt - 5 π 12 , u M B = 150 cos 100 πt . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,952.

B. 0,756.

C. 0,863.

Xem thêm:

D. 0,990.


Đáp án D

Dung kháng của đoạn mạch

*

*

+ Biểu diễn vecto những điện áp.

Cường độ loại điện chạy trong mạch

*

+ Tổng trsinh sống của đoạn mạch MB:

*

Với

*
*

Hệ số năng suất của đoạn mạch:

*


Đoạn mạch bao gồm 2 đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trlàm việc thuần R1 nối liền với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB tất cả năng lượng điện trsống thuần R2 = 50 Ω tiếp nối tụ điệnC = 2.10-4/π F. Biết năng lượng điện áp ngay tức thì uAM = 200√2cos(100πt + 17π/12) (V) và uMB = 80cos100πt (V). Tính hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB.


Đoạn mạch AB có nhì đoạn mạch AM và MB mắc thông liền. Đoạn mạch AM tất cả năng lượng điện trsinh sống thuần R 1 = 40 Ω mắc tiếp nối cùng với tụ điện tất cả điện dung C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB có năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R 2 mắc nối liền cùng với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng và tần số ko đổi thì điện áp ngay lập tức nghỉ ngơi nhị đầu đoạn mạch AM cùng MB theo thứ tự là : u A M = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12 V và u M B = 150 cos 100 πt V . Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86

B. 0,84

C. 0,95

D. 0,71


Đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trsống thuần R 1 = 40 Ω mắc nối liền cùng với tụ năng lượng điện bao gồm điện dung C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB gồm năng lượng điện trsống thuần R 2 mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số ko thay đổi thì điện áp tức thì ở hai đầu đoạn mạch AM với MB thứu tự là : u A M = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12 V cùng u M B = 150 cos 100 πt V . Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86

B. 0,84

C. 0,95

D. 0,71


Đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trsinh sống thuần R 1 = 40 Ω mắc tiếp liền cùng với tụ điện có điện dung C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R 2 mắc thông liền cùng với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thì sống nhì đầu đoạn mạch AM và MB theo lần lượt là : u AM = 50 2 cos ( 100 π t − 7 π 12 ) V với u MB = 150 cos 100 π t ( V ) . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A.0,86

B.0,84

C.0,95

D.0,71


Đoạn mạch AB gồm nhị đoạn mạch AM cùng MB mắc tiếp liền. Đoạn mạch AM có năng lượng điện trsinh hoạt thuần R 1 = 40 Ω mắc tiếp nối với tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C = 10 - 3 4 π F. Đoạn mạch MB bao gồm điện trsống thuần R 2 mắc nối liền cùng với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng cùng tần số ko thay đổi thì điện áp lập tức nhì đầu đoạn mạch AM cùng MB thứu tự là: u AM = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12 V cùng u MB = 150 cos 100 πt V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *