Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đốt 16,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al và Fe trong khí Cl2 chiếm được hỗn hợp hóa học rắn Y. Cho Y vào nước dư, nhận được hỗn hợp Z cùng 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được tối đa 0,21 mol KMnO4 vào hỗn hợp H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của Fe vào tất cả hổn hợp X là

A.

Bạn đang xem: Đốt 16.2 gam hỗn hợp x gồm al và fe trong khí cl2

37,33%.

B. 66,67%.

C. 72,91%.

D. 64,00%.Đốt 17,88 gam các thành phần hỗn hợp X có Al và sắt vào khí Cl2 nhận được hỗn hợp hóa học rắn Y. Cho Y vào nước dư, chiếm được dung dịch Z và 2,4 gam sắt kẽm kim loại. Dung dịch Z chức năng được với về tối nhiều 0,228 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo nên SO2). Phần trăm trọng lượng của sắt vào tất cả hổn hợp X là:

A. 72,91%

B. 64,00%

C. 66,67%

D. 69,8%


*

Đốt đôi mươi gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg cùng sắt trong khí Cl2 thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, nhận được dung dịch Z cùng 2 gam sắt kẽm kim loại. Dung dịch Z chức năng được cùng với buổi tối nhiều 0,24 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Tính Tỷ Lệ trọng lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp X.


Trong Z gồm :(Mg^2+(a mol) ; Fe^2+(b mol) ; Cl^-(2a + 2b mol))

Ta có : 24a + 56b = đôi mươi - 2(1)

(Fe^2+ khổng lồ Fe^3+ + 1e\2Cl^- khổng lồ Cl_2 + 2e\Mn^+7 + 5e o lớn Mn^+2)

Bảo toàn electron :

b + (2a + 2b) = 0,24.5(2)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,33 ; b = 0,18

2 gam sắt kẽm kim loại còn lại là Fe.

Suy ra:

(\%m_Fe = dfrac0,18.56 + 220.100\% = 60,4\%)


Đốt 17,88g tất cả hổn hợp X bao gồm Al và sắt trong khí Cl2thu được tất cả hổn hợp hóa học rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Zvà 2,4 gam sắt kẽm kim loại. Dung dịch Zcông dụng buổi tối nhiều với 0,228 mol KMnO4trong dung dịch H2SO4 (ko chế tạo SO2). Phần trăm khối lượng sắt vào tất cả hổn hợp là

A.72,91%.

B.64%.

C. 66,67%.

D.69,8%


Đáp án D:

Đặt x, y theo thứ tự là số mol của Fe với Al

=> 56a + 27b = 17,88

Vì trước cùng sau chuỗi các phản ứng đầy đủ là khí Cl2

=> Ta quy đổi tất cả hổn hợp muối bột thành Fe, Al cùng Cl2

Bảo toàn electron ta có: ne cho = ne nhận

=> 3nsắt bội phản ứng +3nA1 =

*

*


Hỗn vừa lòng X có Mg cùng sắt có tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng 1 : 3. Đốt cháy m gam hỗn hợp X bởi tất cả hổn hợp khí Y có Cl2 cùng O2, sau phản bội ứng chiếm được hỗn hợp Z tất cả các oxit và các muối bột clorua (không thể khí dư). Hòa chảy Z bởi một lượng vùa dùng 300 ml dung dịch HCl 1M, nhận được dung dịch T. Cho AgNO3 dư vào T chiếm được 154,3 gam kết tủa. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch HNO3 dư nhận được 0,1 mol NO; hỗn hợp Q. Cô cạn cảnh giác hỗn hợp Q nhận được 95,4 gam chất rắn khan. Số mol của khí Cl2 gồm vào Y là?

A. 0,25

B. 0,30

C. 0,40

D. 0,35


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Định hướng bốn duy giải

*

*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn thích hợp X tất cả Mg cùng Fe tất cả tỉ lệ thành phần số mol tương xứng 1 : 3. Đốt cháy m gam hỗn hợp X bằng tất cả hổn hợp khí Y có Cl2 và O2, sau phản ứng chiếm được các thành phần hỗn hợp Z bao gồm các oxit và những muối clorua (không thể khí dư). Hòa tan Z bằng một lượng đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp T. Cho AgNO3 dư vào T thu được 154,3 gam kết tủa. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng cùng với dung dịch HNO3 dư nhận được 0,1 mol NO; hỗn hợp Q. Cô cạn cẩn trọng hỗn hợp Q nhận được 95,4 gam hóa học rắn khan. Số mol của khí Cl2 gồm vào Y là?

A.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "Paper, Term Paper Là Gì ? Term Paper Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

0,25

B. 0,30

C. 0,40

D. 0,35


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Nung nóng các thành phần hỗn hợp X bao gồm KMnO4 với KClO3 sau đó 1 thời hạn thu được 28,33 gam hóa học rắn Y bao gồm 5 chất. Toàn bộ Y công dụng tối nhiều 1,2 mol HCl quánh thu được khí Cl2 cùng dung dịch Z. Cho toàn cục Z tính năng cùng với AgNO3 dư thu được 66,01 gam kết tủa. Thành phần % trọng lượng KMnO4 trong X gần với cái giá trị nào

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn thích hợp X tất cả Al, Fe với Mg. Cho 15,5 gam hỗn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư, sau bội phản ứng nhận được dung dịch Y với 8,96 lkhông nhiều NO là sản phẩm khử nhất (đktc). Mặt khác đến 0,05 mol X vào 500ml dung dịch H2­SO4 0,5M nhận được hỗn hợp Z. Cho dung dịch Z chức năng với hỗn hợp NaOH dư rồi mang toàn thể kết tủa chiếm được rước nung lạnh trong không khí cho khối lượng không đổi nhận được 2 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng từng kim loại trong X lần lượt là

A. 17,42%; 46,45% với 36,13%.

B. 52,26%; 36,13% cùng 11,61%.

C. 36,13%; 11,61% và 52,26%

D. 17,42%; 36,13% và 46,45%.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : D

Gọi hỗn hợp X với số mol lần lượt : x mol Al ; y mol sắt ; z mol Mg

=> Bảo toàn e : 3x + 3y + 2z = 3nNO = 1,2 mol (1)

.mX = 27x + 56y + 24z = 15,5g (2)

Xét 0,05 mol X với lượng chất gấp t lần trong 15,5g X

=> t.(x + y + z) = 0,05 mol

Lúc mang đến NaOH dư vào hỗn hợp Z => kết tủa chỉ có Fe(OH)3 ; Mg(OH)2

Nhiệt phân chế tạo ra 0,5y mol Fe2O3 và z mol MgO

=> 2g = (80y + 40z).t

=> x + y + z = 2y + z => x = y (3)

Từ (1),(2),(3) => x = y = 0,1 ; z = 0,3 mol

=> %mAl = 17,42% ; %msắt = 36,13% ; %mMg = 46,45%


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗnhợp X bao gồm a mol Mg và 2a mol sắt. Cho các thành phần hỗn hợp X tính năng cùng với O2, sau đó 1 thời gian nhận được (136a + 11,36) gam hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y tính năng cùng với hỗn hợp HNO3dư chiếm được 3 thành phầm khử bao gồm cùng số mol bao gồm NO, N2O, NH4NO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 647a gam hóa học rắn khan. Đốt hỗn hợp X bởi V lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Cl2cùng O2(đktc) chiếm được các thành phần hỗn hợp Z có các oxit với muối bột clorua (không hề khí dư). Hòa tan các thành phần hỗn hợp Z yêu cầu hoàn toản 0,8 lkhông nhiều hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp T. Cho dung dịch T công dụng với dung dịch AgNO3dư thu được 354,58 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 15,68

B. 14,56

C. 16,80

D. 12,32


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

m X = 136a => m O = 11,36 => n O = 0,71 mol

Quy đổi hỗn hợp X về a mol Mg, 2a mol sắt và 0,71 mol O.

Y tác dụng với HNO3dư tạo nên khí NO, N2O với hỗn hợp cất muối hạt NH4NO3.

Cô cạn dung dịch nhận được rắn cất a mol Mg(NO3)2, 2a mol Fe(NO3)3cùng NH4NO3.

→ n N H 4 N O 3 = 0 , 1875 a

Do vậy số mol NO cùng N2O hồ hết là 0,1875a.

Bảo toàn e: 2a + 2a.3 = 0,71.2 + 0,1875a.3 + 0,1875a.8 + 0,1875a.8

Giải được: a=0,32.

Đốt hỗn hợp X bắng Cl2cùng O2chiếm được Z.

Hòa tan Z cần 1,6 mol HCl → n O = 0 , 8 → n O 2 = 0 , 4

Điện thoại tư vấn số mol Cl2là x , kết tủa chiếm được là AgCl 2x +1,6 và Ag.

Bảo toàn e: n A g = 0,32.2 + 0,64.3 - 0,8.2 - 2x = 0,06 - 2x

=> 108(0,96 - 2x) + (108 + 35,5)(2x + 16) = 354,8

Giải được: x=0,3.

=> V = (0,3 + 0,4).22,4 = 15,68


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗnvừa lòng X gồm a mol Mg cùng 2a mol Fe. Cho các thành phần hỗn hợp X tác dụng với O2, sau đó 1 thời hạn chiếm được (136a + 11,36) gam các thành phần hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với hỗn hợp HNO3dư thu được 3 sản phẩm khử bao gồm thuộc số mol bao gồm NO, N2O, NH4NO3. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 647a gam hóa học rắn khan. Đốt các thành phần hỗn hợp X bằng V lít hỗn hợp khí Cl2với O2(đktc) chiếm được tất cả hổn hợp Z có các oxit cùng muối hạt clorua (không còn khí dư). Hòa tan các thành phần hỗn hợp Z bắt buộc toàn diện 0,8 lít hỗn hợp HCl 2M, chiếm được dung dịch T. Cho hỗn hợp T chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thu được 354,58 gam kết tủa. Giá trị của V là:

*

*

*

*


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn B.

*

Quy thay đổi tất cả hổn hợp X về a mol Mg, 2a mol Fe và 0,71 mol O.Y tác dụng với HNO3dư tạo ra khí NO, N2O và dung dịch chứa muối NH4NO3.Cô cạn dung dịch nhận được rắn cất a mol Mg(NO3)2, 2a mol Fe(NO3)3và NH4NO3.

*

Do vậy số mol NO với N2O rất nhiều là 0,1875a. Bảo toàn e:

*

Giải được: a=0,32.

Đốt các thành phần hỗn hợp X bắng Cl2cùng O2nhận được Z. Hòa tung Z cần 1,6 mol HCl

*

hotline số mol Cl2là x , kết tủa thu được là AgCl 2x +1,6 với Ag.

Bảo toàn e:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
aviarus-21.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *