Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đối chọi chức mạch hsinh hoạt thu được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một thành phầm Y. Nếu đun m gam X cùng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng chiếm được hóa học rắn khan có khối lượng là


Bạn đang xem: Đốt cháy a mol x là trieste của glixerol

Bước 1: Tính số links pi vào X

Áp dụng bí quyết Lúc đốt cháy vừa lòng hóa học cơ học bất kì ta luôn luôn có:  

Với kX là số links pi + vòng vào X => kX

Cách 2: Xác định cân nặng của X.

=>$m_X = m_Y - m_H_2$

Cách 3: Tính nX, nglixerol

$egingatheredX ext + ext 2H_2 khổng lồ Y hfill \= > n_X = ext n_Y = ext dfracn_H_22 hfill \n_C_3H_5left( OH ight)_3 = n_X hfill \ endgathered $

Bước 4: Tính trọng lượng hóa học rắn

$m_c.ran = m_X + m_NaOH - m_C_3H_5(OH)_3$


Phương pháp giải bài xích tập thủy phân este nhiều chức --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


$- n_X = dfracn_CO_2 ext - ext n_H_2O4 = > k = 5$

$ - BTKL:m_X ext + m_H_2 = ext m_Y ext => m_X = m_Y - ext m_H_2 ext = ext 38,4$

- Do X là trieste nên số liên kết pi trong nơi bắt đầu hidrocacbon = 2

$egingatheredX ext + ext 2H_2 khổng lồ Y hfill \= > n_X = ext n_Y = ext dfracn_H_22 ext = ext 0,15 = > n_C_3H_5left( OH ight)_3 = n_X = 0,15mol hfill \ endgathered $

$egingathered- BTKL:m_X ext + ext m_NaOH ext = ext m_ran ext + ext m_C_3H_5left( OH ight)_3 hfill \= > m_ran = 52,6g hfill \ endgathered $


Đáp án phải chọn là: b


...

bài tập gồm liên quan


những bài tập tdiệt phân este đa chức Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tdiệt phân este bao gồm dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được


Tbỏ phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường xung quanh kiềm thu được:


Este như thế nào dưới đây tbỏ phân chiếm được 2 muối bột cùng 1 ancol?


Thủy phân este X thu được 1 muối cùng 1 ancol, X cần thiết là:


Hợp chất hữu cơ mạch hsinh sống X có công thức phân tử C6H10O4. Tbỏ phân X tạo nên nhị ancol đối kháng chức tất cả số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X


Chất hữu cơ X gồm công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bởi dung dịch NaOH dư, nhận được một muối bột và một ancol. Công thức kết cấu của X rất có thể là


Hợp hóa học cơ học X đựng C, H, O mạch trực tiếp có phân tử khối là 146. X ko tác dụng cùng với Na. Lấy 14,6 gam X tác dụng cùng với 100ml dd NaOH 2M thu được một muối bột với 1 rượu. CTCT X hoàn toàn có thể là:


X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2dư chiếm được 60g kết tủa. X có bí quyết kết cấu là:


Một este X mạch hlàm việc có cân nặng m gam. Khi tdiệt phân trọn vẹn m gam X bằng dung dịch KOH rước dư, sau khi bội phản ứng xong chiếm được m1 gam một ancol Y (Y ko có khả năng phản nghịch ứng cùng với Cu(OH)2) cùng 18,trăng tròn gam tất cả hổn hợp muối bột của hai axit cacboxylic solo chức. Đốt cháy hoàn toàn m1gam Y bởi oxi dư, chiếm được 13,2 gam CO2 với 7,trăng tròn gam H2O. Giá trị của m là


Este X được chế tác thành từ bỏ etylen glicol và nhị axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este bao gồm số nguyên ổn tử cacbon nhiều hơn nữa số nguim tử oxi là 1 trong những. lúc mang lại m gam X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư thì lượng NaOH vẫn bội nghịch ứng là 10 gam. Giá trị của m là:


Xem thêm: Cấn Trừ Công Nợ Tiếng Anh Là Gì ? Giải Đáp Hết Những Thắc Mắc Của Bạn

Cho 21,8 gam chất cơ học X mạch hnghỉ ngơi chỉ đựng một nhiều loại đội chức tác dụng với cùng một lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối với 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi vì 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức kết cấu của X là


Đun nóng 0,1 mol X cùng với số lượng vừa đủ dd NaOH chiếm được 13,4g muối của axit cơ học nhiều chức B cùng 9,2g ancol đơn chức C. Biết 9,2g C có thể tích bằng 6,4g oxi. Xác định CTCT của X:


khi thủy phân toàn thể 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este hai chức X gồm công thức phân tử C6H10O4 được tạo trường đoản cú axit cùng ancol đều có mạch cacbon ko phân nhánh. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là?


Hợp chất hữu cơ X bao gồm phương pháp C5H6O4. X chức năng cùng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2, tạo thành muối bột của axit cacboxylic no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, chiếm được andehit T khi ttê mê gia bội nghịch ứng tcầm cố bạc, sản xuất Ag theo tỉ trọng mol tương xứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu như thế nào tiếp sau đây đúng:


Este nhị chức, mạch hngơi nghỉ X có công thức phân tử C6H8O4. X được chế tác thành từ axit cacboxylic Y và hai ancol Z cùng T. lúc đun ancol Z với H2SO4 đặc sinh sống 170oC không tạo thành anken. Nhận xét như thế nào dưới đây đúng?


Ba hóa học hữu cơ A, B, D tất cả thuộc CTPT C6H10O4, mạch trực tiếp, không chức năng cùng với Na. Biết rằng Khi tác dụng với dd NaOH thì A sản xuất thành 1 muối hạt với 2 ancol tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng, B tạo nên thành 2 muối bột và 1 ancol, D chế tạo ra thành 1 muối hạt và 1 ancol. Nhận định như thế nào sau đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) phản ứng với axit cơ học đối kháng chức B, chỉ thu được hóa học hữu cơ X gồm khối lượng bởi 1,18 lần cân nặng của glixerol ban đầu; công suất bội phản ứng là 73,35%. Có từng nào cách làm kết cấu tương xứng với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit đối chọi chức mạch hở nhận được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X nên 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một thành phầm Y. Nếu đun m gam X với hỗn hợp đựng 0,7 mol NaOH mang lại làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được chất rắn khan tất cả khối lượng là


Hợp hóa học cơ học X mạch hsinh hoạt tất cả cách làm phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X cùng với hỗn hợp bazơ tạo thành 2 muối hạt với 1 ancol no solo chức mạch hsinh sống. Cho 17,7 gam X tác dụng cùng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được trọng lượng chất rắn khan là:


X là este mạch hở bởi vì axit no A và ancol no B tạo thành. Lúc mang lại 0,2 mol X bội phản ứng cùng với NaOH chiếm được 32,8 gam muối bột. Để đốt cháy 1 mol B đề nghị dùng 2,5 mol O2. Công thức kết cấu của X là:


Cho 0,01 mol một este X bội nghịch ứng toàn vẹn cùng với 100 ml dd NaOH 0,2 M, thành phầm chế tạo thành chỉ bao gồm một ancol Y cùng một muối Z cùng với số mol ngay số mol của X. Mặt không giống, Khi xà chống hoá trọn vẹn 1,29 gam este kia bằng một lượng đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau thời điểm phản bội ứng xong xuôi đem cô cạn hỗn hợp được 1,665 gam muối khan. CT của este X là:


Tdiệt phân trọn vẹn 4,84g este E bởi 1 lượng đủ dung dịch NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được khá nước với tất cả hổn hợp X tất cả 2 muối (đều sở hữu khối lượng phân tử > 68). Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt bên trên yêu cầu cần sử dụng 6,496 lkhông nhiều O2 (đktc) , chiếm được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 1,8g H2O. Thành phần Phần Trăm trọng lượng của muối có trọng lượng phân tử nhỏ hơn vào X là :


Hidro hóa trọn vẹn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo nên vị glixerol với các axit cacboxylic solo chức, mạch hở) yêu cầu trọn vẹn 1,792 lít H2 (đktc). Đun nóng m gam X với hỗn hợp NaOH (rước dư 25% so với lượng bắt buộc thiết), sau khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 18,44 gam hóa học rắn khan. Biết trong phân tử X tất cả cất 7 links ∏. Giá trị của m là


Este X gồm cách làm phân tử C8H12O4. Xà chống hóa hoàn toàn X bởi hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp nhị muối của hai axit cơ học mạch hsống X1, X2 những đối kháng chức với một ancol X3. Biết X3 chức năng với Cu(OH)2 chế tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời lam; X1 gồm bội nghịch ứng trứa bạc cùng X2 ko no, phân tử chỉ chứa một link đôi (C=C), gồm mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn nhu cầu của X là


Hỗn đúng theo A gồm nhì chất cơ học X(1-1 chức) và Y( cất 3 team chức cùng loại) đểu tính năng cùng với hỗn hợp NaOH. Để tác dụng cùng với m gam A yêu cầu hoàn toản 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 33,6 gam muối bột của một axit cơ học với 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 3,36 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Tổng số nguyên tử vào một phân tử X ngay gần nhất với số như thế nào sau đây


Este X tất cả bí quyết phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa trọn vẹn X bằng hỗn hợp NaOH, thu được cha hóa học cơ học Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với tất cả hổn hợp rắn bao gồm NaOH với CaO, nhận được CH4. Phát biểu như thế nào tiếp sau đây không nên ?


Đun 39,2 gam các thành phần hỗn hợp M gồm nhị este mạch hsinh sống X, Y (đông đảo sinh sản bởi axit cacboxylic và ancol; X, Y hơn kỉm nhau một nguyên ổn tử cacbon) với hỗn hợp KOH hoàn toản, chiếm được một ancol Z độc nhất với các thành phần hỗn hợp T gồm các muối bột. Đốt cháy cục bộ T đề nghị 0,66 mol O2, nhận được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam tất cả hổn hợp tất cả CO2 và nước. Phần trăm trọng lượng của muối bao gồm trọng lượng phân tử lớn số 1 trong các thành phần hỗn hợp T là


Cho sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ trọng mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hòa hợp chất hữu mạch hsinh sống tất cả cách làm phân tử C5H8O4 và cất nhị chức este; X2, X3 đều sở hữu nhị nguim tử cacbon vào phân tử và trọng lượng mol của X5 bé dại rộng khối lượng mol của X3. Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


*

Cơ quan lại chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *