Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X có trimetylamin với 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi toàn vẹn, chiếm được 375 ml tất cả hổn hợp khí và khá Y. Cho Y đi qua H2SO4 quánh dư thì sót lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc ĐK. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

- đốt cháy amin no, mạch hsống, đơn chức thì : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2 = n_amin $

- đốt cháy ankan thu được $n_H_2O - n_CO_2 = n_ankan$→ đốt cháy hỗn hợp ankan + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= nlếu láo hợp

- đốt cháy anken nhận được $n_H_2O = n_CO_2$→ đốt cháy hỗn hợp anken + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= namin

- Đặt phương pháp phổ biến của 2 anken là $C_ar nH_2ar n$

- Bảo toàn nguyên ổn tố : nC = nCO2; nN = 2nN2


Phương pháp điệu bài xích tập đốt cháy amin --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV aviarus-21.com


Ta có :(V_H_2O)= 375 – 175 = 200 ml; (V_CO_2 + V_N_2 = 175,,ml)

(V_H_2O - V_CO_2 - V_N_2 = 25,,ml, = ,,dfrac12)nlếu hợp

→ 2 hiđrocacbon chỉ rất có thể là anken cùng Vamin = Vanken = 25 ml

Đặt cách làm thông thường của 2 anken là (C_ar nH_2ar n + 2)

(eginarraylV_CO_2 = 25ar n + 3.25 = 25ar n + 75;,,,,,,,V_N_2 = 0,5.25 = 12,5\ khổng lồ ,,,25ar n + 75 + 12,5 = 175,, lớn ,,ar n = 3,5endarray)

Vậy 2 hiđrocacbon là C3H6 cùng C4H8


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

các bài luyện tập gồm liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin kia là


khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hsống ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hsinh sống, 1-1 chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, nhận được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối chọi chức X, chiếm được 16,8 lkhông nhiều khí CO2; 2,8 lít khí N2 (những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) với đôi mươi,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A bắt buộc V lkhông nhiều O2 (đktc) thu được N2 và 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Giá trị V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng không gian vừa đủ chiếm được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lkhông nhiều N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ tất cả N2 và O2 trong những số đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X tất cả công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi toàn diện, dẫn cục bộ thành phầm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa với khối lượng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X có CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hsống đối chọi chức buộc phải sử dụng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp nhì amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một có A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A sinh ra khí CO2, khá H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng thương hiệu của A gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X bao gồm bố amin 1-1 chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) cùng V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên tất cả cách làm phân tử lần lượt là :


Xem thêm: Câu 3: Nêu Đặc Điểm Chung Của Địa Hình Việt Nam ? Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Địa Hình Nước Ta

Hỗn hợp X có O2 và O3 tất cả tỉ kân hận đối với H2 là 22. Hỗn đúng theo khí Y có metylamin cùng etylamin bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y yêu cầu toàn vẹn V2 lkhông nhiều X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O với N2, những hóa học khí Lúc đo ngơi nghỉ cùng ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, solo chức, bậc 1, là đồng đẳng sau đó nhau, nhận được CO2 cùng H2O cùng với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin lên trên là:


Đốt cháy không còn 6,72 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đối kháng chức, bậc một A với B là đồng đẳng tiếp nối. Cho các thành phần hỗn hợp khí cùng tương đối sau khi đốt cháy theo lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 quánh, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên Gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 amin no, solo chức , mạch hngơi nghỉ bởi không gian, kế tiếp cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 24 gam và thấy thoát ra V lkhông nhiều khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) có 2 khí tất cả tỉ trọng mol là 1:9. Giá trị của V là


Lúc đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a đổi khác như thế nào ?


Hỗn hợp M gồm một anken với hai amin no, đơn chức, mạch hlàm việc X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M nên dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 và 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (tất cả amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bởi oxi hoàn toản. Sau bội phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X tất cả trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bởi oxi toàn vẹn, nhận được 375 ml hỗn hợp khí cùng khá Y. Cho Y trải qua H2SO4 sệt dư thì sót lại 175 ml, các thể tích khí đo làm việc thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X gồm một amin no, mạch hsống, đối chọi chức với 1 ancol no, mạch hsống, solo chức bằng 15nửa lít không gian (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo sống đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn đúng theo X cất 1 amin no mạch hlàm việc 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X bắt buộc cần sử dụng hoàn toản 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy nhận được gồm cất 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken gồm vào X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn tất cả hổn hợp nhì amin no, solo chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, thu được 1,568 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc trực thuộc nhiều loại amin bậc hai của hai amin kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 nhận được thành phầm bao gồm H2O, CO2 và 1,12 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 amin no đối chọi chức mạch hngơi nghỉ đồng đẳng tiếp nối công dụng cùng với hỗn hợp HCl trọn vẹn nhận được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam các thành phần hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy bao gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi mang lại thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no đối chọi chức mạch hsinh hoạt tín đồ ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O cùng 1,68 lít khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp M bao gồm hai amin no, 1-1 chức, mạch hlàm việc X cùng Y (gồm số mol cân nhau, MX Y) đề xuất lượng vùa dùng 13,44 lkhông nhiều O2, thu được H2O, N2 và 6,72 lkhông nhiều CO2. Chất Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đối kháng chức bậc 2 mạch hlàm việc thu được tỉ lệ mol CO2 cùng H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn đúng theo khí E gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hsống cùng nhị ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E yêu cầu sử dụng 1nửa lít O2 (đktc), chiếm được hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư đến phản nghịch ứng trọn vẹn thấy cân nặng bình bazơ nặng nề thêm trăng tròn,8 gam. Số cặp cách làm kết cấu ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn vừa lòng X đựng etylamin với trimetylamin. Hỗn vừa lòng Y cất 2 hiđrocacbon mạch hlàm việc gồm số links pi nhsinh hoạt hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ trọng mol nX : nY = 1:5 chiếm được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam tất cả hổn hợp Z đề xuất dùng toàn diện 7,0 lkhông nhiều khí oxi (đktc), thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH quánh, dư thấy cân nặng hỗn hợp tăng 12,89 gam. Phần trăm trọng lượng của etylamin trong X gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam hỗn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tính năng toàn vẹn cùng với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol tất cả hổn hợp X chiếm được hỗn hợp khí và khá. Dẫn toàn thể hỗn hợp khí với khá kia vào dung dịch Ba(OH)2 dư, rét mướt thì thu được m gam kết tủa và thoát ra 1,344 lkhông nhiều (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn hợp E cất axetilen, propin cùng một amin no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam tất cả hổn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp F có CO2, H2O với khí N2, trong các số ấy tỉ trọng mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử kăn năn của amin là


*

Cơ quan tiền công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *