Câu 10956: Đốt cháy trọn vẹn 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X gồm trimetylamin với nhị hiđrocacbon đồng đẳng tiếp đến bằng một lượng oxi đầy đủ, nhận được 375 ml tất cả hổn hợp Y tất cả khí với khá. Dẫn toàn thể Y đi qua dung dịch H2SO4 sệt (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí cùng hơi đo sinh hoạt thuộc ĐK. Hai hiđrocacbon kia là

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x

C2H4 cùng C3H6

B. C3H6 với C4H8

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Download Microsoft Office 2010 Full Mới Nhất 2021, Download Microsoft Office 2010 Full Mới Nhất 2021

C2H6 và C3H8

D. C3H8 với C4H10


Giải bỏ ra tiết:

call phương pháp chung CxtbHytb

Kiểm tra Htb = 2.(375 -175) : 50 = 8 3H9N) => Hytb nhiều loại C.

Mặt không giống tất cả (CO2 + N2)tb = 175 : 50 = 3,5 do C3H9N có CO2 + N2 = 3,5 nên

CO2 + N2 (của Hidrocacbon) = 3,5 => xtb = 3,5 (vày Hidrocacbon không có N) 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *