BTKL ta có: mét vuông = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3 = 38,4 + 0,7.40 – 0,15.92 = 52, 6 (gam)

Đáp án D


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Este X đơn chức tất cả tỉ khối hận đối với CH4 là 6,25. Cho trăng tròn gam X vào 300 ml hỗn hợp KOH 1M, làm cho nóng nhằm làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được 28 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


A.CH2=CH-COO-CH2-CH3


B.CH3-COO-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn a mol x


C.CH2=CH-CH2-COO-CH3


D.CH3-CH2-COO-CH-CH2.


Câu 2:


Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức XY làm phản ứng toàn diện cùng với hỗn hợp NaOH thu được tất cả hổn hợp những chất hữu cơ Z. Đốt cháy trọn vẹn Z nhận được 0,12 mol CO2 với 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm cho bay tương đối các thành phần hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A.3,48


B.4,56


C.5,64


D. 2,34


Câu 3:


Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X đối chọi chức chiếm được 5,28 gam CO2 với 1,08 gam H2O. Công thức phân tử của X là


A.C4H8O2


B.C8H8O2


C.C6H10O2


D.C6H8O2


Câu 4:


Đun lạnh 5,18 gam metyl axetat cùng với 100ml hỗn hợp NaOH 1M đến phản ứng xảy ra trọn vẹn. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


A.8,đôi mươi


B.6,94


C.5,74


D. 6,28


Câu 5:


Cho 16,6 gam các thành phần hỗn hợp X có metyl fomat cùng phenyl axetat (tỉ lệ thành phần mol tương ứng 1:2) tác dụng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M nhận được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


A.28,6


B.25,2


C.23,2


D. 11,6


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa học tại aviarus-21.com


*

Liên kết
tin tức Vietjaông xã
Tải ứng dụng

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

quý khách sẽ tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng cách ĐK, các bạn chấp nhận cùng với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cổng 80 Là Gì ? Công Dụng Và Những Loại Port Thông Dụng Hiện Nay


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


aviarus-21.com

Bằng cách ĐK, bạn gật đầu đồng ý cùng với Điều khoản sử dụng cùng Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập cửa hàng tin nhắn bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại mật khẩu

Quý Khách chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng bí quyết đăng ký, chúng ta đồng ý cùng với Điều khoản áp dụng và Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quý Khách vui tươi vướng lại đọc tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
email.com
VietJaông chồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *