Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có cha ancol (solo chức, ở trong thuộc dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Mặt khác, giả dụ làm cho nóng m gam X với H2SO4 sệt thì tổng cân nặng ete buổi tối đa thu được là:

A. 6,59 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 3 ancol


*

Đáp án B

Hướng dẫn

*


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả tía ancol (solo chức, nằm trong thuộc dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Mặt khác, giả dụ làm cho nóng m gam X cùng với H2SO4 đặc thì tổng trọng lượng ete tối nhiều nhận được là

A. 6,50 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm tía ancol (1-1 chức, thuộc cùng hàng đồng đẳng), chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Mặt khác, ví như đun cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng cân nặng ete buổi tối nhiều nhận được là

A.5,60 gam.

B. 7,85 gam.

C.6,50 gam.

D.7,40 gam.


Đáp án B

nH2O = 0,65 mol > nCO2 = 0,4 mol

=> 3 ancol no đối kháng chức mạch hở

=> nancol = nH2O – nCO2 = 0,25 mol

Bảo toàn Oxi : nancol + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> nO2 = 0,6 mol

Bảo toàn trọng lượng : mancol = mCO2 + mH2O – mO2 = 10,1g

TQ : 2ROH -> ROR + H2O

Mol 0,25 → 0,125ROR + H2O

Mol 0,25 → 0,125

Bảo toàn khối lượng : mete = mancol – mH2O = 7,85g


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả ba ancol (đối kháng chức, nằm trong cùng hàng đồng đẳng), thu được 8,96 lkhông nhiều khí C O 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O . Mặt không giống, ví như nấu nóng m gam X với H 2 S O 4 đặc thì tổng khối lượng ete buổi tối đa nhận được là

A. 6,59 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm bố ancol (đơn chức, nằm trong thuộc hàng đồng đẳng), thu được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Mặt khác, trường hợp đun nóng m gam X cùng với H2SO4 sệt thì tổng cân nặng ete về tối đa nhận được là

A. 6,50 gam.

B. 7,85 gam.

C. 7,40 gam.

D. 5,60 gam.


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có ba Ancol (đối kháng chức, thuộc cùng hàng đồng đẳng), thu được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Mặt không giống, ví như đun cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete về tối nhiều chiếm được là:

A.5,60 gam.

B. 6,50 gam.

Xem thêm: Jual Nuendo 5 Murah - Steinberg Nuendo 5 Full Crack Plugins (X86X64)

C. 7,85 gam.

D. 7,40 gam.


Lời giải:

nCO2= 0,4

nH2O = 0,65

nH2O > nCO2⇒2 Ancol no đối kháng chức.

⇒nOH-/X= nX= nH2O–nCO2= 0,65 – 0,4 = 0,25

mX= mC+ mH+ mO= 0,4 .12 + 0,65 .2 + 0,25.16 = 10,1g

Ancol→ ete + H2O

nH2O sp= nOH-/2 = 0,25 : 2 = 0,125

Áp dụngđịnh mức sử dụng bảo toàn cân nặng bao gồm :

mAncol phản ứng= mete+ mH2O sp

⇒mete= 10,1 – 0,125. 18 =7,85g

Đáp án C.


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có tía ancol (1-1 chức, ở trong cùng hàng đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Mặt không giống, trường hợp làm cho nóng m gam X cùng H2SO4 quánh thì tổng khối lượng ete tối nhiều chiếm được là

A. 6,50 gam.

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X tất cả ba ancol (đơn chức, nằm trong thuộc dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, ví như làm cho nóng m gam X cùng với H2SO4 đặc thì tổng cân nặng ete về tối nhiều nhận được là

A. 7,85 gam.

B.7,40 gam.

C. 6,50 gam.

D.5,60 gam.


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có tía ancol (đối kháng chức, trực thuộc cùng hàng đồng đẳng), chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí C O 2 (đktc) cùng 11,7 gam H 2 O . Mặt không giống, nếu như mang lại m gam X không còn cùng với C H 3 C O O H dư thì số gam este nhận được là (coi công suất bội phản ứng este hóa là 100%

A. đôi mươi,6 gam

B. 10,1 gam

C. 16,5 gam

D. 34,1 gam


Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp X gồm bố ancol 1-1 chức cùng hàng đồng đẳng yêu cầu toàn vẹn V lkhông nhiều O2 (nghỉ ngơi đktc) chiếm được 22 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Nếu nấu nóng cùng lượng các thành phần hỗn hợp X trên cùng với H2SO4 quánh ngơi nghỉ ánh sáng tương thích để gửi hết thành ete thì nhận được m gam tất cả hổn hợp ete. Giá trị của V với m thứu tự là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *