(2) Trong chống thí nghiệm, axit nitric được pha chế bằng phương pháp nấu nóng natri nitrat tinh thể với axit sunfuric đặc.

Bạn đang xem: Đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

(3) Khả năng dẫn năng lượng điện của kim loại bớt dần dần theo sản phẩm tự: Ag, Cu, Fe.

(4) Phèn chua được dùng để làm diệt trùng nước sinc hoạt.

(5) Cho khá nước qua than nóng đỏ chiếm được tất cả hổn hợp khí gọi là khí lò gas.

Xem thêm: Tuna Là Gì ? 13 Lợi Ích Của Cá Ngừ Cho Sức Khỏe Của Chúng Ta

(6) Kyên nhiều loại kiềm được dùng làm pha chế các kim loại bởi cách thức tdiệt luyện.

(7) Crom được dùng để làm pha chế thxay bao gồm tính khôn xiết cứng.

Trong số những phát biểu bên trên, số tuyên bố đúng là


Câu 7:


Cho hình mẫu vẽ biểu lộ phân tích sau:

Khí X vào thí nghiệm trên là khí


Câu 8:


Cho khá nước đi qua m gam than nung đỏ cho đến lúc thân bội phản ứng không còn, chiếm được hỗn hợp khí X có CO, CO2, H2. Cho X qua CuO dư, nung lạnh thu được hỗn hợp chất rắn Y bao gồm khối lượng bớt 1,6 gam đối với lượng CuO ban đầu. Giá trị của m là:


Câu 9:


Mô tả vận dụng của polime như thế nào tiếp sau đây làkhôngđúng?


Câu 10:


Dãy các sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây tung không còn trong nước dư nghỉ ngơi ĐK thường?


Câu 11:


Kim nhiều loại X chức năng với dung dịch H2SO4loãng, hiện ra khí H2. Oxi của X bị H2 khử thành kim loại sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao. Kim một số loại X là


Câu 12:


Để cấp dưỡng 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 g/mL) nên từng nào kg tinh bột biết hiệu suất của tất cả quá trình thêm vào đạt 80% ?


Câu 13:


Hòa chảy không còn 27,2 gam tất cả hổn hợp rắn X bao gồm Fe3O4, Fe2O3và Cu trong hỗn hợp cất 0,9 mol HCl, thu được dung dịch Y cất 13,0 gam FeCl3. Điện phân Y đến khi ngơi nghỉ catot bắt đầu gồm khí thoát ra thì giới hạn điện phân, thấy cân nặng dung dịch sút 13,64 gam. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào hỗn hợp sau điện phân, thấy khí NO bay ra (sản phẩm khử duy nhất); đôi khi nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Câu 14:


Cho 3 hiđrocacbon X, Y, Z theo lần lượt tính năng với hỗn hợp kali pemanganat (KMnO4) thì được kết quả:

– X chỉ làm mất đi color dung dịch Khi đun nóng;

– Y làm mất đi color ngay lập tức ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời thường;

– Z không phản nghịch ứng.

Các chất X, Y, Z theo lần lượt là


Câu 15:


Chất X bao gồm phương pháp phân tử là C4H6O2. Khi thủy phân X vào môi trường axit, chiếm được anđehit axetic. Công thức kết cấu thu gọn của X là:


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố thủ đô hà nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *