Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X có những chất bao gồm cùng một nhiều loại đội chức cùng với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối hạt của một axit cacboxylic đơn chức với 15,4 gam tương đối Z tất cả các ancol. Cho toàn thể Z tính năng cùng với Na dư chiếm được 5,04 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung rét chất rắn chiếm được cùng với CaO cho đến Lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 7,2 gam một hóa học khí. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất có cùng một loại nhóm chức

Pmùi hương pháp giải

(n_R(OH)_n = frac0,45n)

( + ),,n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 X = mmuối bột + mancol – mNaOH bội phản ứng


$eginalignvà R(OH)_nxrightarrowNafracn2H_2 \ & Rightarrow n_R(OH)_n=frac0,45n \ endalign$

(eginarrayl(R"C mOOH)_nR + nNaOH o lớn nRCOONa + R(OH)_n\ Rightarrow n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 Muối C2H5COONa

Theo định luật bảo toàn kăn năn lượng: mX = mmuối bột + mancol – mNaOH phản nghịch ứng = 0,45.96 + 15,4 – 0,45.40 = 40,6 gam


Đáp án bắt buộc lựa chọn là: b


...

các bài luyện tập bao gồm liên quan


bài tập làm phản ứng cộng (H2) anđehit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho CH3CHO bội phản ứng cùng với H2 (xt Ni, nung nóng) thu được


Cho anđehit cùng H2 theo phản nghịch ứng sau: CnH2n+1-2aCHO + xH2 → CnH2n+1CH2OH. Hệ số x của H2 bằng


Hiđro chất hóa học cơ học X chiếm được (CH3)2CH-CH2-CH2OH. Chất X mang tên là


Cho những chất: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), (CH3)2CHCHO (3), CH2=CHCH2OH (4). Những hóa học bội phản ứng hoàn toàn cùng với lượng dư H2 (Ni, to) chiếm được cùng một sản phẩm là


Có từng nào đồng phân bao gồm cùng bí quyết là C3H6O có chức năng tác dụng cùng với H2 (Ni, to) tạo ra ancol đối chọi chức mạch hsinh sống ?


Hợp hóa học A chứa C, H, O tất cả M 2 (xt Ni) ra đời ancol đựng C bậc IV vào phân tử. Công thức của A là


Cho sơ vật dụng sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết các chất hầu hết là thành phầm thiết yếu. X bao hàm tính chất là


Hiđro hóa tổng số 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là


Xem thêm: Tải Imindmap 12 Crack Mac + Serial Keygen Full Version, Download Imindmap Ultimate 9

Thể tích H2 (0oC và 2 atm) trọn vẹn để chức năng với 11,2 gam anđehit acrylic là


Cho 14,6 gam tất cả hổn hợp 2 anđehit đối kháng chức, no thường xuyên chức năng không còn cùng với H2 tạo thành 15,2 gam tất cả hổn hợp 2 ancol.Tổng số mol 2 ancol cùng Kăn năn lượng anđehit tất cả trọng lượng phân tử lớn hơn là


Cho 7 gam hóa học A tất cả CTPT C4H6O tác dụng cùng với H2 dư bao gồm xúc tác tạo thành thành 5,92 gam ancol isobutylic. Tên của A cùng Hiệu suất của bội nghịch ứng là


Anđehit A mạch hsống phản bội ứng về tối nhiều với H2 (Ni, toC) theo tỉ lệ thành phần 1 : 2, sản phẩm có mặt mang đến tính năng hết cùng với Na nhận được số mol H2 đúng ngay số mol A thuở đầu. A là


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol vừa lòng chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tmê man gia bội phản ứng tthế bạc và làm phản ứng cùng với Br2theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là


Đun rét V lít tương đối anđehit X với 3V lkhông nhiều khí H2 (xúc tác Ni) đến khi bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn chỉ nhận được một tất cả hổn hợp khí Y rất có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ngơi nghỉ thuộc ĐK ánh sáng, áp suất). Ngưng tụ Y nhận được chất Z ; mang lại Z chức năng với Na hiện ra H2 tất cả số mol bằng số mol Z sẽ bội nghịch ứng. Chất X là anđehit


Hiđro hóa trọn vẹn anđehit X thu được ancol Y. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được CO2 với H2O theo tỉ lệ mol 2 : 3. Mặt khác, cho a mol X chức năng với AgNO3 dư vào NH3 nấu nóng chiếm được 4a mol Ag. Tổng số nguyên tử trong phân tử X là:


Cho tất cả hổn hợp HCHO với H2 trải qua ống đựng bột Ni nung lạnh. Dẫn cục bộ tất cả hổn hợp chiếm được sau phản bội ứng qua chai nước, thấy cân nặng bình tăng 23,6g. Lấy hỗn hợp trong bình mang đến công dụng không còn cùng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư thu được 43,2g Ag sắt kẽm kim loại. Khối hận lượng CH3OH tạo ra vào phản ứng cộng phù hợp hiđro của HCHO là


Cho 0,1 mol anđehit đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ X phản ứng đầy đủ cùng với 0,3 mol AgNO3 vào hỗn hợp NH3, nhận được 43,6 gam kết tủa. Mặt không giống, hiđro hóa trọn vẹn 4 gam X đề nghị a mol H­2. Giá trị của a là:


Hợp hóa học cơ học X thuần chức (chỉ đựng C,H,O). 5,8 gam X tính năng với lượng dư AgNO3 trong NH3 được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol X được chất Y. Toàn cỗ Y phản bội ứng vừa không còn 4,6 gam Natri. Đốt cháy trọn vẹn X thu được


Đun nóng m gam hỗn hợp X bao gồm những hóa học tất cả và một một số loại nhóm chức cùng với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M chiếm được dung dịch Y đựng muối hạt của một axit cacboxylic solo chức và 15,4 gam hơi Z có các ancol. Cho toàn bộ Z tính năng cùng với Na dư nhận được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng hóa học rắn thu được cùng với CaO cho đến Lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là


Hỗn hợp X tất cả 2 anđehit 1-1 chức A với B (MA B với số nguim tử C vào B không thật 4). Cho 13,48 gam X công dụng hoàn toàn với AgNO3 dư vào hỗn hợp NH3 thì thu được 133,04 gam kết tủa. Mặt không giống mang đến 13,48 gam X công dụng không còn cùng với H2 (Ni, t0) chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Cho Y tính năng với Na dư thu được 3,472 lít H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của A vào các thành phần hỗn hợp X hoàn toàn có thể là ?


Chia 10,4 gam hỗn hợp có hai anđehit solo chức là đồng đẳng kế tiếp thành nhì phần bởi nhau:

- Phần một tính năng trọn vẹn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng, thu được 54 gam Ag.

- Phần nhị tính năng trọn vẹn cùng với H2 dư (xúc tác Ni, t0), chiếm được tất cả hổn hợp X tất cả nhị ancol Y và Z (MY Z). Đun lạnh X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 2,26 gam các thành phần hỗn hợp cha ete. Biết công suất phản ứng tạo ete của Z bởi 60%. Hiệu suất phản bội ứng tạo ra ete của Y bằng


Hỗn hòa hợp X bao gồm H2 cùng 2 anđehit (no, đối chọi chức, mạch hsống, M 3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là


*

Cơ quan liêu công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *