*

Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X tất cả các chất tất cả và một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, chiếm được dung dịch Y đựng muối hạt của một axit cacboxylic 1-1 chức với 15,4 gam tương đối Z tất cả những ancol. Cho tổng thể Z chức năng với Na dư, chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung rét hóa học rắn thu được với CaO cho đến lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 7,2 gam một hóa học khí. Giá trị của m là


Đáp án C

Đặt CTHH của muối là RCOONa

X + 0,69mol NaOH → RCOONa + 15,4 gZ + NaOH ( rất có thể dư)

Z + Na → 0,225 mol H2

→nOH(Z) = 0,225.2=0,45 mol

X chế tác vày các axit solo chức → nRCOONa = nOH =0,45 mol

→ cô cạn Y : 0,45 mol RCOONa ; 0,24 mol NaOH

PTHH:

Theo PTHH nRH = nNaOH = 0,24 mol → MRH = 7,2 :0,24 =30 → R =29 (C2H5)

Bảo toàn khối lượng khi mang lại X vào dd NaOH ta có

→ m +0,69.40=0,45.(29+44+23)+15,4 + 0,24.40

→ m=40,6


Este X (Có khối lượng phân tử bằng 103) được điều chế từ một ancol đối kháng chức (có tỉ kăn năn tương đối đối với oxi lớn hơn 1) với một amino axit .Cho 26,78 gam X phản ứng không còn với 300ml dd NaOH 1M, thu được dung dịch Y.Cô cạn dd Y chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


Xem thêm: Chỉ Số Issn Là Gì ? Những Thông Tin Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua Về Issn

Hợp chất cơ học X ( đựng C, H, O) chỉ tất cả một một số loại team chức. Cho 0,15 mol X bội nghịch ứng vừa đủ cùng với 180 gam hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp Y. Làm bay tương đối Y, chỉ thu được 164,7 gam khá nước cùng 44,4 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, nhận được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 cùng 14,85 gam H2O. Mặt không giống, Z bội nghịch ứng cùng với dung dịch H2SO4 loãng ( dư), chiếm được nhì axit cacboxylic đơn chức và vừa lòng chất T (đựng C, H, O với MT


Hỗn hòa hợp T gồm một este, 1 axit, 1 ancol (những no 1-1 chức mạch hở). Tdiệt phân trọn vẹn 11,16g T bởi số lượng vừa dùng hỗn hợp đựng 0,18 mol NaOH thu được 5,76g một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau tdiệt phân rồi rước muối bột khan thu được đốt cháy hoàn toàn chiếm được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol ancol trong T là :


Cho 1,22g một este E phản ứng trọn vẹn cùng với 0,02 mol KOH; cô cạn hỗn hợp thu được 2,16g các thành phần hỗn hợp muối hạt F. Đốt cháy hoàn toàn muối hạt này nhận được 2,64g CO2; 0,54g H2O với a gam K2CO3 , ME


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X yêu cầu hoàn toản 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu tdiệt phân trọn vẹn m gam X trong dung dịch KOH nấu nóng thu được dung dịch đựng 9,32 gam muối hạt. Mặt khác a mol X làm mất màu đầy đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a làBài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *