*

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m và khco3 1m


Dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp tất cả Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ lỏng lẻo từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. Giá trị của V là:


Đáp án D

Ta có: nHCl = 0,2 mol; nNa2CO3= 0,15 mol

nKHCO3= 0,1 mol

CO32-+ H+ → HCO3-

0,15 0,15 0,15 mol

HCO3- + H+ → CO2+ H2O

(0,15+0,1) (0,2-0,15)→ 0,05 mol

→VCO2=1,12 lít


Cho hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào trong bình đựng hỗn hợp Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X với hỗn hợp Y. Thêm nhàn hỗn hợp HCl 0,5M vào trong bình đến khi không thể khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết tổng thể Y phản ứng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối hận lượng kết tủa X là:


Cho rảnh rỗi 150 ml hỗn hợp HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 cùng NaHCO3 thì thu được một,008 lkhông nhiều khí (điều kiện chuẩn) cùng hỗn hợp B. Cho dung dịch B công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì chiếm được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 với NaHCO3 vào hỗn hợp A thứu tự là:


Hấp trúc trọn vẹn 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 thu được hỗn hợp X. Chia X thành nhì phần cân nhau. Cho từ từ phần 1 vào 1đôi mươi ml hỗn hợp HCl 1M nhận được 2,016 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Cho phần 2 bội phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a: b tương xứng là:


Xem thêm:

Thêm nhàn từng giọt của 100 ml dung dịch cất Na2CO3 1,2M với NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M, sau bội nghịch ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp nước vôi vào dư vào hỗn hợp X thì nhận được bao nhiêu gam kết tủa?


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X gồm nhì muối bột cacbonat trung tính của 2 kim loại A với B đều phải sở hữu hóa trị 2. Sau một thời hạn nhận được 3,36 lít CO2 đktc cùng còn sót lại tất cả hổn hợp rắn Y. Cho Y tính năng không còn với dung dịch HCl dư rồi mang đến khí bay ra dung nạp không còn vì chưng hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 15 gam kết tủa, phần dung dịch mang cô cạn chiếm được 32,5 gam hỗn hợp muối bột khan. Giá trị của m là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP.. 3-12, aviarus-21.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *