Dung dịch X đựng tất cả hổn hợp có Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ thảnh thơi từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, hiện ra V lkhông nhiều khí (sinh sống đktc). Giá trị của V là


+) Nhỏ nhàn dd HCl vào X xảy ra các bội phản ứng:

$CO_3^2 - + H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$


 $n_CO_3^2 - = n_Na_2CO_3 = 1,5.0,1 = 0,15,mol;,n_HCO_3^ - = n_KHCO_3 = 0,1,mol;n_H^ + = n_HCl = 0,2.1 = 0,2,mol$

$CO_3^2 - ,,,, + ,,,,,H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

0,15 → 0,15 → 0,15

$ o n_HCO_3^ - = 0,1 + 0,15 = 0,25,mol;,n_H^ + = 0,2 - 0,15 = 0,05,mol$

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

0,25 0,05 → 0,05

$Rightarrow V_CO_2 = 0,05.22,4 = 1,12,(l)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối hạt X cùng Y triển khai các bội phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y khớp ứng là


Thực hiện nay các phân tích sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với điện cực trơ, bao gồm màng ngnạp năng lượng.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Initialize Là Gì ? Nghĩa Của Từ Initialize Trong Tiếng Việt

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thí điểm đều điều chế được NaOH là:


Một ly nước bao gồm chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) cùng SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho đến khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp trúc hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (sinh hoạt đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 mật độ a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lkhông nhiều khí CO2 (sống đktc) vào 500 ml dung dịch tất cả NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X có Na, Ba, Na2O cùng BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) với hỗn hợp Y, trong những số đó gồm 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thú hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thú trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch bao gồm K2CO3 0,2M với KOH x mol/lít, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X đựng tất cả hổn hợp gồm Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ rảnh từng giọt cho tới hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, có mặt V lít khí (nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ trọng mol 1 : 1) vào bình hỗn hợp Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X cùng hỗn hợp Y. Thêm rảnh rỗi dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến lúc không thể khí bay ra thì không còn 560 ml. Biết toàn thể Y bội phản ứng đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa chảy hoàn toàn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả nhị kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, nhận được dung dịch Y đựng những chất chảy tất cả độ đậm đặc mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp tất cả một kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y tính năng không còn với lượng dư dung dịch HCl loãng, chiếm được 5,6 lkhông nhiều khí (đktc). Kim một số loại X, Y là


X là kim loại nằm trong phân nhóm chủ yếu nhóm II (tuyệt nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp tất cả kim loại X và Zn tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl, hiện ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, Lúc cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro hiện ra chưa đến 1,12 lít (sinh sống đktc). Kim một số loại X là:


Hỗn hợp X bao gồm hai kim loại kiềm với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa rã trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, nhận được dung dịch Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong những số ấy số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Trung hòa hỗn hợp Y bằng hỗn hợp Z tạo nên m gam tất cả hổn hợp muối bột. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Cho ung dung dung dịch HCl 0,25M vào X đến lúc bước đầu gồm khí có mặt thì hết V ml. Biết các phản ứng phần đông xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 sinh sống ánh nắng mặt trời cao cho khối lượng không đổi, rồi mang đến cục bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tất cả 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan liêu công ty quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ hình thức social trực đường số 240/GPhường. – BTTTT do Sở tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *