Dung dịch X đựng hỗn hợp bao gồm Na2CO3 1M cùng KHCO3 2M. Nhỏ thảnh thơi từng giọt cho tới hết 100 ml dung dịch HCl 2M vào 100 ml hỗn hợp X, xuất hiện V lít khí (sống đktc). Giá trị của V là


Phương thơm pháp giải

+) Nhỏ rảnh dd HCl vào X xẩy ra các phản nghịch ứng:

(CO_3^2 - + H^ + lớn HCO_3^ -)

(HCO_3^ - + H^ + lớn CO_2 + H_2O)


(n_CO_3^2 - = n_Na_2CO_3 = 0,1,mol)

(eqalign& n_HCO_3^ - = 0,2,mol cr và n_H^ + = 0,2,mol cr )

$CO_3^2 - + H^ + o HCO_3^ - $

0,1 → 0,1 → 0,1

=> $sum n_HCO_3^ - = 0,3 $ mol; nH+ dư = 0,1 mol

$HCO_3^ - + H^ + o lớn CO_2 + H_2O$

0,1 → 0,1

=> VCO2 = 2,24 lít


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X và Y tiến hành những làm phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối bột X, Y tương xứng là


Thực hiện các thử nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3

(II) Cho hỗn hợp Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với năng lượng điện rất trơ, tất cả màng ngăn uống.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

Xem thêm: 1️⃣"Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy" Link Download Imindmap 10 Full Crack 100%

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho hỗn hợp Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các xem sét mọi pha chế được NaOH là:


Một cốc nước tất cả cất những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) cùng SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho đến Lúc những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại vào cốc


Hấp thú hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2 (sinh hoạt đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lkhông nhiều khí CO2 (làm việc đktc) vào 500 ml dung dịch tất cả NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, hiện ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X có Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa rã hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y, trong đó bao gồm 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp trúc trọn vẹn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp trúc trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch có K2CO3 0,2M với KOH x mol/lkhông nhiều, sau thời điểm những phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp Y. Cho toàn thể Y tính năng cùng với dung dịch BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X đựng hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ thong thả từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, ra đời V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ trọng mol 1 : 1) vào trong bình hỗn hợp Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X và hỗn hợp Y. Thêm thư thả hỗn hợp HCl 0,5M vào trong bình đến lúc không còn khí bay ra thì không còn 560 ml. Biết toàn thể Y phản bội ứng toàn vẹn cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa rã hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, chiếm được dung dịch Y chứa các hóa học chảy gồm nồng độ mol cân nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp có một kim loại kiềm X với một kim loại kiềm thổ Y tác dụng không còn cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim nhiều loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại thuộc phân nhóm thiết yếu đội II (xuất xắc đội IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp bao gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, hiện ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, lúc cho một,9 gam X công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro hiện ra không tới 1,12 lít (sinh sống đktc). Kyên nhiều loại X là:


Hỗn thích hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 cùng HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa hỗn hợp Y bằng hỗn hợp Z tạo thành m gam hỗn hợp muối bột. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, chiếm được dung dịch X và kết tủa Y. Cho nhàn hạ hỗn hợp HCl 0,25M vào X đến lúc bước đầu bao gồm khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng những xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 sống ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không thay đổi, rồi mang lại toàn bộ khí CO2 nhận được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy tất cả 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường. – BTTTT do Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *