Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- cùng 0,02 mol SO42-. Cho 120ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi những phản nghịch ứng chấm dứt, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z,t lần lượt là


Bạn đang xem: Dung dịch x gồm 0 1 mol h+

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Dung dịch X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 mang đến tính năng với dung dịch KOH chiếm được 5,8 gam kết tủa. Phần 2 đun nóng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là :


Dung dịch E đựng các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-trong những số ấy số mol của Cl-gấp hai số mol của ion Na+. Cho một ít hỗn hợp E phản bội ứng với dd NaOH dư thu được 4 gam kết tủa. Cho một phần hai dd E sót lại phản ứng cùng với dd Ca(OH)2dư chiếm được 5 gam kết tủa. Mặt khác, ví như đung nóng mang lại cạn dung dịch E thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho hỗn hợp X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, NO3-. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bởi nhau

- Phần 1 công dụng cùng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng, được một,07 gam kết tủa với 0,672 lkhông nhiều khí (đktc).

- Phần 2 tính năng với dung dịch BaCl2dư, được 4,66 gam kết tủa.

Tổng cân nặng những chất tung trong hỗn hợp X là


Một dung dịch X cất 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH-, b mol Na+. Để trung hòa lượng dung dịch X này phải dùng 400 ml hỗn hợp HCl có pH = 1. Khối lượng chất rắn chiếm được sau khi cô cạn hỗn hợp X là:


Cho dung dịch X cất 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang lại hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp AgNO3dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu đến 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì cân nặng kết tủa thu được là :


Cho khôn cùng nhàn 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M vào 0,2 lít hỗn hợp tất cả hổn hợp KOH 0,5M, K2CO30,4M đến làm phản ứng hoàn toàn, thu được x lkhông nhiều khí ở đktc. Giá trị của x là:


Xem thêm: Tên Thật Của Ca Sĩ Đông Nhi Khoe Cận Mặt Và Tiết Lộ Tên Thật Của Con Gái

Trộn hỗn hợp X đựng OH-(0,17 mol), Na+(0,02 mol) và Ba2+với hỗn hợp Y cất CO32- (0,03 mol), Na+ (0,1 mol) và HCO3-thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp có H2SO40,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp có NaOH 0,2M với Ba(OH)20,1M chiếm được hỗn hợp X. Dung dịch X có pH là


Trộn 300ml dung dịch bao gồm pH = 2 bao gồm HCl với HNO3 cùng với 300ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) chiếm được 600 ml dung dịch tất cả pH = 11. Giá trị của a là:


Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl-cùng y mol Cu2+. Cho X chức năng hết cùng với dung dịch AgNO3dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Mặt không giống, đến 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản nghịch ứng số đông xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Thêm lỏng lẻo dung dịch HCl gồm pH = 0 vào hỗn hợp đựng 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonnat của 2 kim loại kiềm sau đó nhau cho đến khi tất cả 0,015 mol khí bay ra thì dừng lại. Cho hỗn hợp nhận được công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư cho 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối bột với thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là


Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- cùng t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung cho cân nặng ko thay đổi, thu được 16,44 gam hóa học rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi nấu dung dịch đến cạn thì chiếm được muối bột khan gồm trọng lượng là


Dung dịch X cùng dung dịchY là các dung dịch HCl cùng với mật độ mol khớp ứng là C1 với C2 (Mol/lít), trong số ấy C1 > C2. Trộn 150 ml dung dịch X cùng với 500 ml hỗn hợp Y, nhận được hỗn hợp Z. Để trung hòa 1/10 dung dịch Z cần 10 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 1 M với Ba(OH)2 0,25 M. Mặt không giống lấy V1 lít hỗn hợp X đựng 0,05 mol HCl trộn cùng với V2 lít hỗn hợp Y đựng 0,15 mol HCl thu được 1,1 lít hỗn hợp.

Giá trị của C1 với C2 tương ứng là:


Cho a gam hỗn hợp H2SO4 loãng nồng độ C% tính năng hoàn toàn cùng với hỗn hợp 2 kim loại K với Fe (Lấy dư đối với lượng phản ứng). Sau làm phản ứng, khối lượng khí hình thành là 0,04694a gam. Giá trị của C% là :


Dung dịch X cất các ion: Na+, Ba2+ với HCO3-. Chia X thành ba phần đều nhau. Phần một công dụng cùng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần nhì tính năng cùng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi đến cạn phần bố, thu được V1 lkhông nhiều CO2 (đktc) và hóa học rắn Y. Nung Y mang lại khối lượng ko thay đổi, thu được thêm V2 lkhông nhiều CO2 (đktc). Tỉ lệ V1 : V2 bằng


Cho a mol Mg cùng b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau khi phản nghịch ứng xong xuôi nhận được dung dịch cất 2 ion sắt kẽm kim loại. Điều kiện về b (đối với a, c, d) và để được hiệu quả này là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *