Hãy nêu hồ hết chiến thắng đã có được trong quy trình cách tân và phát triển hậu phương thơm từ sau Đại hội đại biểu lần thiết bị II của Đảng.

Bạn đang xem: Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế


Phương thơm pháp điệu - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Những thắng lợi đã có được vào cải cách và phát triển hậu pmùi hương từ bỏ sau Đại hội đại biểu lần máy II bao gồm:

1. Về thiết yếu trị:

2. Về gớm tế:

- Nông nghiệp:

+ Năm 1952, nhà nước vận động tăng gia tài xuất, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, hấp dẫn rất nhiều giới tham mê gia.

+ Tháng 12-1953, thông qua “Luật cách tân ruộng đất”.

+ Bồi chăm sóc mức độ dân và phân phát hễ giảm sơn, cải cách ruộng đất: Thực hiện nay toàn bộ 5 đợt bớt tô cùng dịp 1 cải cách ruộng đất làm việc một số xóm trực thuộc vùng thoải mái.

- Thủ công nghiệp với công nghiệp:

+ Đáp ứng tận hưởng về vẻ ngoài cung cấp và thiết yếu của đời sống.

+ Năm 1953, cung cấp được 3.500 tấn vũ trang đạn dược, cung ứng nhất thời đủ thuốc thang, quân trang, quân dụng.

Xem thêm: Pandan Là Gì - La Dua (Vietnamese) = Pandan (English)

- Đưa ra các cơ chế kiến thiết nền tài thiết yếu, ngân hàng, thương thơm nghiệp.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế:

- Văn uống hóa: triển khai “Kháng chiến hóa văn hóa truyền thống, văn hóa hóa phòng chiến”.

- Giáo dục: Tiếp tục cải tân giáo dục theo ba phương châm “ship hàng kháng chiến, Ship hàng dân sinh và giao hàng sản xuất”.

- Y tế: âu yếm sức mạnh, di chuyển chống căn bệnh, xuất bản cơ sở y tế, bệnh xá, triển khai cuộc sống mới, bài trừ mê tín dị đoan dị đoan.

=> Ý nghĩa:

Những thắng lợi trên những lĩnh vực kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa, giáo dục đã có tác dụng tạo thêm sức khỏe của hậu pmùi hương kháng chiến. Đây là nhân tố cơ bạn dạng mà lại bao gồm tính quyết định thắng lợi của quân đội ta bên trên chiến trận quân sự.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *