(material that is in) the state of burning that produces flames that sover out heat & light, & might produce smoke:

Bạn đang xem: Fire là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ aviarus-21.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


"I"d like to lớn ask you some questions about your childhood." "Fire away!" (= You can start asking them now.)
to lớn remove sầu someone from their job, either because they have sầu done something wrong or badly, or as a way of saving the cost of employing them:
< T > fig. The journalists kept firing questions at the president (= asking hyên questions quickly one after the other).
< I > fig. "I’d lượt thích to ask you some personal questions." "Fire away (= You can start immediately)!"
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition to lớn parents & children

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm: "Thư Kỳ" Hỗn Với Mẹ Chồng Khiến " Phong Lụi Tên Thật Là Gì, Diễn Viên Nguyễn Trung Huy

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *