Cho mạch điện tất cả sơ trang bị nhỏng hình 5.1 SBT, trong những số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song

*

a) Tính điện trlàm việc tương tự của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ dòng điện qua mạch thiết yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên tuy vậy với R2 yêu cầu U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sống mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT Vật Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trnghỉ ngơi R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc song song có mức giá trị như thế nào dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm năng lượng điện trsống tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT Vật Lí 9 

Trong mạch điện tất cả sơ vật dụng nhỏng hình 5.5, hiệu năng lượng điện cụ U với điện trở R1 được giữ lại không thay đổi. Hỏi Lúc giảm dần năng lượng điện trlàm việc R2 thì độ mạnh I của loại điện mạch chính đang biến hóa như vậy nào?

*

A. Tăng

B. Không rứa đổi

C. Giảm

D. ban đầu tăng, kế tiếp bớt.

Lời giải:

Chọn A. Vì khi giảm dần điện trnghỉ ngơi R2 , hiệu năng lượng điện cầm U ko đổi thì cường độ cái điện I2 tăng đề nghị độ mạnh I = I1 + I2 của mẫu điện vào mạch thiết yếu cũng tăng.

Xem thêm: Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate

Câu 10 trang 14 SBT Vật Lí 9 

Ba điểm trngơi nghỉ R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng nhau. Điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch song tuy nhiên này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

hotline điện trlàm việc tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song cùng nhau buộc phải ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT Vật Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ vật dụng nhỏng hình 5.6, trong các số ấy năng lượng điện trnghỉ ngơi R1 = 6Ω; chiếc điện mạch thiết yếu tất cả độ mạnh I = 1,2A với mẫu điện đi qua điện trngơi nghỉ R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu năng lượng điện rứa U đặt vào nhì đầu đoạn mạch

c) Mắc một năng lượng điện trsống R3vào mạch năng lượng điện trên, tuy vậy song với R1cùng R2 thì mẫu năng lượng điện mạch thiết yếu tất cả cường độ là 1 trong những,5A. Tính R3 cùng năng lượng điện trsinh sống tương đương Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy vậy R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 tuy nhiên tuy vậy với R1với R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 cùng R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trnghỉ ngơi R2 là: 

*

b) Hiệu năng lượng điện nạm U đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) Vì R3 song tuy nhiên cùng với R1 với R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trnghỉ ngơi R3 bằng: 

*

Điện trnghỉ ngơi tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT Vật Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện cầm U ko thay đổi, các dây dẫn nối, một điện trngơi nghỉ R đã biết quý giá và một điện trsinh sống Rx chưa chắc chắn cực hiếm. Hãy nêu một phương pháp góp khẳng định quý hiếm của Rx (vẽ hình và lý giải biện pháp làm).

Lời giải:

Trước hết, mắc R với ampe kế tiếp nối nhau cùng mắc vào ngồn năng lượng điện tất cả hiệu điện núm U ko thay đổi cơ mà không biết quý giá của U như mẫu vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế bây giờ ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm kiếm được giá tốt trị của U

+ Sau đó ta quăng quật điện trlàm việc R ra bên ngoài và núm điện trnghỉ ngơi Rx vào:

*

Trong thời điểm này hiểu số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta kiếm được cực hiếm của Rx.

Câu 13 trang 15 SBT Vật Lí 9 

Cho một hiệu điện vắt U = 1,8V cùng nhị điện trở R1 và R2. Nếu mắc thông liền nhì điện trnghỉ ngơi này vào hiệu điện rứa U thì mẫu điện trải qua chúng có cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc song song nhì điện trsinh hoạt này vào hiệu năng lượng điện nắm U thì chiếc năng lượng điện mạch bao gồm có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1 cùng R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 tiếp nối R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy nhiên cùng với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 đề nghị điện trlàm việc tương tự của mạch bây giờ là:

*

R1 song song cùng với R2 yêu cầu năng lượng điện trở tương tự của mạch từ bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Ttuyệt (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương thơm trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω giỏi R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT Vật Lí 9 

Một đoạn mạch bao gồm cha năng lượng điện trnghỉ ngơi R1 = 9Ω, R2 = 18Ω với R3 = 24Ω được mắc vào hiệu năng lượng điện vắt U = 3,6V nlỗi sơ trang bị hình 5.7.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *