Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Grand prix là gì

The circuit is essentially thành phố streets — modified marginally — & there will be no grand prix type racing.
It was never intended that there should be any restrictions on the subsidy from poll tax payers to lớn a grand prix.
The strange thing is that the new clause we were offered did not impose such financial restrictions if a grand prix were held.
I believe that it may well cost more to stage a full formula 1 grand prix, but the benefits from greater sponsorship would be considerable.
It is heading with characteristically high tốc độ towards a catastrophe of grand prix cancellations and company liquidations.
I am not so certain as he is that the removal of grand prix events would bring about a move in manufacturing industry.
It points out that, so far as grand prix races in this country are concerned, such advertisements are permitted at only four track-side billboards.
What are we to say lớn the 500,000 people who turn up lớn watch motor racing events such as the grand prix?
Without the formula 3000 prestigious international race, which is only one step down from grand prix racing proper, the whole event would be in jeopardy.
Such a grand prix is an important matter và, in essence, we want four days of circuit closure lớn stage such a race.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm: Học Tập Là Gì ? Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Và Tầm Quan Trọng

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *