a round yellow tropical fruit with pink or White flesh và hard seeds, or the small tropical tree on which it grows

Bạn đang xem: Guava là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú aviarus-21.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Among muốn the natural diets, when flies were fed on guava only, calling frequency was further reduced by 20%.
In the present study, male or female flies of the three species fed on guava did not survive sầu beyond 40 days.
We could define the relational instances fruit (táo bị cắn dở, banamãng cầu, orange, pear) and fruit (lychee, pineapple, passionfruit, guava), và so on.
The lake is surrounded by lush green gardens that house groves of trees like mango, papaya, pomegranate, guava & plum.
In the small subtropical area there is the production of limes, lemons, papaya, mangos, guavas, peaches, coffee, avocados, sugar cane, blackberries, pineapples & ornamental plants.
It is also famous for its few varieties of peaches, limes, lemons, various other citrus fruits, guava, và avocavị.
They have sầu orchards of lime, orange, avocados, guavas và amla inter-cropped with coffee, pepper, vanilla, cinnamon, nutmeg, mangoes, jack fruit, pomegranate, guavas & bananas.
A sparkling blend of exotic fruits guava & golden tangerine, soft florals honeysuckle and hints of linden blossom, and seductive amber, patchouli, & pink pralines.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *