*

Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 5 tấn 3 tạ thóc. Biết rằng số thóc thu hoạch được sinh sống thửa ruộng đầu tiên nhiều hơn thế ở thửa ruộng thiết bị hai là 9 tạ thóc. Hỏi mỗi thữa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Ai có tác dụng đúng mình tích cho


*

Đổi: 5T 3 tạ thóc = 53 tạ thóc

Số thóc thửa ruộng trước tiên thu hoạch được là:

( 53 + 9 ) : 2 = 31 (tạ)

Số thóc thửa ruộng vật dụng nhị thu hoạch được là:

31 - 9 = 22 (tạ)

Đổi: 31 tạ = 3100kg

22 tạ = 2200kg

Đ/S:

~ HOK TỐT ~


*

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 5T 3 tạ thóc .Biết rằng số thóc thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng thứ nhất nhiều hơn thế làm việc thửa ruộng thứ hai là 9 tạ thóc .Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào ki - lô - gam thóc ?


Thu hoạch từ bỏ nhì thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch làm việc thửa ruộng thứ nhấtđược nhiều rộng làm việc thửa ruộng máy hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh hoạt từng thửa ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc?


Xem thêm: Cross Validation Là Gì - Cross Validation ~ Le Van Cuong'S Blog

Thu hoạch tự nhì thửa ruộng được 5T 2 tạ thóc. Thu hoạch sinh sống thửa ruộng đầu tiên được rất nhiều rộng làm việc thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch làm việc từng thửa ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc?


Thu hoạch tự hai thửa ruộng được 5T 2 tạ thóc. Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng đầu tiên được rất nhiều rộng sống thửa ruộng trang bị nhì là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ngơi nghỉ từng thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?


Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 6T 6 tạ thóc. Thu hoạch được sống thửa ruộng trước tiên được rất nhiều rộng sinh hoạt thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai 9 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở từng thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?


Hai thửaruộng thu hoạch được tất cả 6 tấn 3 tạ thóc. Biết rằng số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đầu tiên hơn ở trang bị hai là 9 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki - lô gam thóc ?

Giải toán thù có lời văn nhé. Giải nkhô giòn góp tớ nhé !


Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5T 8 tạ thóc. Thu hoạch sống thửa ruộng trước tiên được rất nhiều rộng thửa ruộng sản phẩm công nghệ nhị là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sống mỗi thửa ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc? Các chúng ta cho doanh nghiệp hỏi bài này làm sao vậy?


Thu hoạch từ 2 thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc . Thu hoạch sống thửa ruộng trước tiên được không ít hơn sinh sống thửa ruộng sản phẩm hai là 8 tạ thóc . Hỏi thu hoạch nghỉ ngơi từng thửa ruộng được bao nhiêu ki - lô - gam thóc ?


Thu hoạch từ bỏ nhì thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng đầu tiên được nhiều hơn sinh hoạt thửa ruộng vật dụng hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh hoạt từng thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *