*

Hai thùng cất tổng số 82 lkhông nhiều, hiểu được nếu giảm sinh hoạt thùng đầu tiên đi 8 lít thì thùng đầu tiên còn nhiều hơn nữa thùng lắp thêm hai 10 lkhông nhiều. Hỏi mỗi thùng thuở đầu tất cả bao nhiêu lít dầu


*

Hai thùng cất tổng cộng 82 lít, hiểu được trường hợp giảm ở thùng đầu tiên đi 8 lkhông nhiều thì thùng đầu tiên còn nhiều hơn thế nữa thùng trang bị hai 10 lkhông nhiều. Hỏi thùng trước tiên ban đầu có từng nào lkhông nhiều dầu


*

thuở đầu thùng 1 nhiều hơn thế nữa thùng số lít dầu là : 10 + 8 = 18

Lúc trước thùng 1 tất cả số lít dầu là : ( 82 + 18 ) : 2 = 50 (l)

thuở đầu thùng 2 tất cả số lít dầu là : 82 - 50 = 32 ( l )

Đ/S: .....

Bạn đang xem: Hai thùng dầu chứa tổng cộng 82 lít dầu,người ta đã sử dụng hết 8 lít và nhận thấy thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai 6 lít

Nhớ đúng !


hai thùng cất tổng cộng 82 lít,biệt rằng nếu giảm sống thùng đầu tiên đi 8 lkhông nhiều thì thùng trước tiên còn nhiều hơn nữa thùng sản phẩm công nghệ nhị 10 lít. hỏi thuở đầu thumg trước tiên gồm bao nhiêu lít dầu?


Ban đầu thùng trước tiên rộng thùng đồ vật 2số lít là:

10+8=18 ( L)

lúc đầu, thùng đầu tiên chứa:

(82+18):2=50 (L)

ban đầu thùng thứ 2 chứa:

82‐50=32 (L)


thùng thiết bị nhấtbao gồm số lít là 82 -( 82 - 10-8 ) = 18 ( lít) đáp số 18 lkhông nhiều đó chúng ta . nhớ cho khách hàng đúng nha


Hai thùngđựng tổng cộng82lít, biết rằng nếu tiết kiệm hơn 8 lít thì thùng đầu tiên còn nhiều hơn thế nữa thùng thiết bị hai 10 lkhông nhiều. Hỏi từng thùng ban sơ gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu


"ví như ngắn hơn 8 lkhông nhiều thì thùng đầu tiên còn nhiều hơn thế thùng lắp thêm nhì 10 lít" -> Thùng 1 hơn thùng 2 là8 + 10 = 18 l

Dạng bài tìm kiếm 2 số khi biết tổng với hiệu

(tổng + hiệu) : 2 = số lớn

..........................


Nếu sút di 8 lkhông nhiều thì tổng hai thùng còn số lít là

82-8=74 lít

Sau Khi sút thùng trước tiên gồm số lít dau là

(74+10):2=42 lít

Lúc dau thùng lần đầu tiên gồm số lkhông nhiều dau là

42+8=50 lít

Thùng thứ 2 gồm số lít dau là

82-50=32 lít


nhị thùng cất tổng số 82 lít hiểu được nếu như bớt thùng trước tiên đi 8 lkhông nhiều thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng trang bị hai 10 lít hỏi từng thùng ban đầu có bao nhiêu lít dầu


lúc đầu thùng 1 rộng thùng 2 số l là ;

10 + 8 = 18 ( l )

ban sơ thùng 1 cất :

( 82 + 18 ) : 2 = 50 ( l )

ban sơ thùng 2 đựng là ;82 -50 = 32 ( l )

ĐS : thùng 1 :....

Xem thêm: " Functional Requirements Là Gì, Functional Requirement Là Gì

thùng 2 : ....


Ban đầu thùng thứ hai rộng thùng trước tiên số lkhông nhiều dầulà :

10 + 8 = 18 ( lít )

Số lít dầu thùng trước tiên ban đầu tất cả là :

( 82 + 18 ) : 2 = 50 ( lkhông nhiều )

Số lít dàu thuở đầu thùng thứ 2 gồm là :

50 - 18 = 32 ( lít )


Hai thùng chứa 82 lít, hiểu được nếu sút thùng đầu tiên 8lít thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thế nữa thùng sản phẩm công nghệ hai 10 lít. Hỏi từng thùng ban đầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?( giải ra luôn hộ tớ nhé)


Có 2 thùng cất tổng cộng 82 l dầu ,biết nếu bớt ở thùng đầu tiên đi 8 l thì thùng trước tiên vẫn ít hơn thùng lắp thêm nhì là 10 lít .Hỏi từng thùng lúc đầu gồm bao nhiêu lít dầu ?


thung thu nhat hon thung thu nhì so lit la :10+8=18(l)

thung thu nhat teo so lit la: (82+18) :2=50(l)

thung thu hai teo so lit la:50-18=32(l)


​Hai thùng chứa tổng cộng 82 lkhông nhiều , hiểu được nếu giảm ngơi nghỉ thùng thứ nhất đi 8 lkhông nhiều thì thùng đầu tiên còn nhiều hơn nữa thùng sản phẩm công nghệ nhị 10 lit .

​hỏi lúc đầu từng thùng chứa số lkhông nhiều là


Ban đầu thùng thứ 1 hơn thùng thứ số lít là:

10+8=18 ( L)

Lúc đầu, thùng thứ 1 chứa:

(82+18):2=50 (L)Lúc đầu thùng thứ 2 chứa:

82-50=32 (L)


đây làm theo dạng tổng hiệu:

Hiệu:10+8=18(L)

ban đầu, thùng trước tiên cất là:

(82+18):2=50(L)

Trước khi, thùng sản phẩm công nghệ haicất là:

82-50=32 (L) hoặc (82-18):2=32(L)

Đáp số:thùng đồ vật nhất:50 L

thùng sản phẩm công nghệ hai:32 L


Ban đầu thùng thứ 1 hơn thùng thứ số lít là:

10+8=18 ( L)

Lúc đầu, thùng thứ 1 chứa:

(82+18):2=50 (L)Lúc đầu thùng thứ 2 chứa:

82-50=32 (L)


nhì thùng đựng tổng số 82l biết rằng trường hợp sút sinh sống thùng thứ nhất đi 8 lít thì thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ 2 là 10l hỏi ban sơ từng thùng gồm bao nhiêu lít


Lúc bot thung thu nhat di 8l thi tong la : 82-8=74 (l)

Thung thu 2 co : (74-10):2=32 (l)

Thung thu nhat co : 82-32=50 (l)


Hai thùng chứa tổng số 82 lkhông nhiều dầu , biết rằng nều sút ở thùng 1 đi 8 lít dầu thì thùng đồ vật 1conf nhiều hơn nữa thùng thiết bị nhị 10 lít dầu . hỏi từng thùng ban sơ chứa bao nhiêu lkhông nhiều dầu

chúng ta giải cụ thể ra hộ mik nhé

hepl me


Bài giải

Nếu sút làm việc thùng trước tiên đi 8 lkhông nhiều dầu thì tổng lít dầu ở nhì thùng cơ hội đó là:

82 - 8 = 74 (lít)

Lúc kia, thùng thứ nhất chứa số lkhông nhiều dầu là:

(74 + 10) : 2 = 42 (lít)

thuở đầu, thùng trước tiên đựng số lkhông nhiều dầu là:

42 + 8 = 50 (lít)

ban sơ, thùng trang bị nhị đựng số lít dầu là:

82 - 50 = 32 (lít)

Đáp số: thùng trang bị nhất: 50 lkhông nhiều dầu

thùng sản phẩm công nghệ hai: 32 lkhông nhiều dầu

Học giỏi nhé ~!!!!!


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *