CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Sau tưng năm, mọi người tạo thêm 1 tuổi yêu cầu tổng thể tuổi của hai bà mẹ hiện giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

lấy ví dụ như 2.Hai năm ngoái toàn bô tuổi của nhì cô con cháu bằng 50 tuổi. Lúc này gấp đôi tuổi cô bởi 7 lần tuổi con cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện thời.

Hướng dẫn gỉai.Sau hàng năm, mọi người tạo thêm 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhì cô cháu bây chừ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ vật dụng thể hiện tuổi cô cùng cháu hiện tại nay:

*

Tuổi con cháu hiện thời là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi với con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện giờ tổng cộng tuổi của nhì mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện thời.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi nhị tín đồ ko chuyển đổi theo thời gian đề xuất ta tất cả sơ đồ vật sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì tín đồ.

lấy một ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh cùng em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em ko thay đổi theo thời gian đề nghị theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ dùng biểu lộ tuổi anh cùng em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em Khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian tự Lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới lúc này là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

ví dụ như 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị người mẹ không chuyển đổi theo thời gian đề nghị theo đề bài ta gồm sơ thiết bị biểu hiện tuổi của hai người mẹ Lúc. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ ni cho đến lúc 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài bác tân oán phụ để kiếm tìm hiệu số tuổi của nhì fan.

Cách giải:

Trước không còn, ta cần giải bài xích toán thù phú nhằm tra cứu hiệu số tuổi nhì fan.

Sau kia giải nlỗi loại 1.

Ví dụ 6.Cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ cấp 7 lần tuổi bé cùng tổng thể tuổi của nhị bà bầu nhỏ lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em vội vàng gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ trang bị tuổi của hai chị em con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi bà mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi bé bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì chị em nhỏ ko biến hóa theo thời hạn yêu cầu theo đề bài ta tất cả sơ trang bị biểu thị tuổi mẹ và tuổi con khi bà mẹ vội gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé Khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới lúc tuổi chị em gấp 2 lần tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 1hai năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhì người sinh hoạt nhị thời điểm khác biệt.

ví dụ như 7.Anh rộng em 8 tuổi. khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân bây chừ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhị người ko biến đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

ví dụ như 8.Năm ni tuổi phụ thân vội 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi thân phụ gấp rất nhiều lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện thời.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thiết bị sau:

*

Theo sơ đồ vật, ta tất cả 20 năm gấp 2 lần tuổi nhỏ hiện thời.

Xem thêm: Khởi Ngữ Là Gì Trong Ngữ Pháp Tiếng Việt? Tác Tác Dụng Và Cách Vận Dụng

Tuổi con bây chừ là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi thân phụ bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

ví dụ như 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, hiểu được 2 lần tuổi cô hơn tổng cộng tuổi của nhị cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu rộng tuổi cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta có sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy cô rộng con cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ đồ vật sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài xích tân oán về tính chất tuổi cùng với những số tự nhiên, kế tiếp ta vận dụng các phương pháp đang trình diễn sống bên trên nhằm giải.

ví dụ như 10.Tuổi ông năm nay vội 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi con cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện thời.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là 1 phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm ni ông rộng cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện tại nay)

gọi tuổi con cháu 10 thời gian trước là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông cháu không thay đổi theo thời hạn bắt buộc 3,2 lần tuổi cháu bây giờ bởi 9,6 lần tuổi con cháu từ thời điểm cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ đồ sau:

*

Tuổi con cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Trong thời điểm này tổng thể tuổi của nhì bạn bè bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi con cháu hiện giờ vội vàng 3 lần tuổi cháu Lúc tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện giờ. Đến khi tuổi con cháu bởi tuổi cô bây giờ thì tổng thể tuổi của nhị cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện giờ.

Bài 3.Trong thời điểm này tuổi người mẹ rộng 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi nhỏ bởi tuổi bà mẹ hiện giờ thì tổng thể tuổi của hai bà mẹ nhỏ bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi và kém nhẹm cha 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi cha vội 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinch nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhị bà bầu con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước trên đây, Khi tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị cấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi bố bà bầu con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau trên đây 5 năm bà mẹ rộng chị 25 tuổi cùng rộng em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người bây chừ.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm ni, tuổi bà vội 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 thời gian trước tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sinh sống cho 100 tuổi để xem con cháu bà thành đạt !”. Quý Khách hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà cùng cháu phần nhiều là số từ nhiên)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *