a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật đó.Quý khách hàng đã xem: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

b) Hai mặt đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng

You watching: Hình chữ nhật tất cả mấy trục đối xứng


*

*

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Lớp 8 Toán thù 0 0 Gửi Hủy Sgk tập 1 - trang 99

Chứng minch rằng :

a) Giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật đó

b) Hai mặt đường thẳng đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy

a) Vì hình bình hành dìm giao điểm hai tuyến phố chéo cánh làm cho trung khu đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 trong hình bình hành nên giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là trung ương đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhấn mặt đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là 1 trong hình thang cần có lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng trung tâm đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một trong những hình bình hành yêu cầu giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhận mặt đường thẳng đi qua trung điểm nhị lòng có tác dụng trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là 1 hình thang cần có lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng:a) Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Lớp 8 Tân oán 3 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo cánh làm cho trung tâm đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 trong những hình bình hành đề xuất giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung ương đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nhận đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì lòng làm cho trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân nặng gồm hai lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật yêu cầu haiđường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cắt nhau trên trung điểm từng đường yêu cầu giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh là trọng điểm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân dấn mặt đường thẳng trải qua trung điểm nhì lòng làm trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một hình thang cân bao gồm lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật, vì vậy hai tuyến đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do vào hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh giảm nhau tại trung điểm từng đường phải giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân dấn đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng làm cho trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong hình thang cân có lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật, vì vậy hai đường trực tiếp đi qua trung điểm nhị cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng:a) Giao điểm hai đường chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là tâm đối xứng củahình chữ nhật kia.

b) Hai con đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Xem thêm: (Pdf) Phương Pháp Luận Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phương Pháp Luận Trong Tiếng Việt

AE OI GIUP M` NHA CM CO HINH NHA CAC BAN ~~~

Lớp 8 Toán thù 3 0 Gửi Hủy

Do hình chữ nhật là hình bình hành buộc phải nhấn giao điểm hai tuyến phố chéo cánh làm cho trung khu đối xứng.Chứng minhb) Do hình chữ nhật là hình thang cân có đáy là nhị cặp cạnh đối của chính nó. Do kia hai đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

XONG RÙI NÀ ^^^^^^^^^^^

Đúng 0
Bình luận (0)

~~~ tuong pnhì centimet kieu gt kl co ma`

Đúng 0
Bình luận (0)

a,Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo cánh làm cho trọng điểm đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 hình bình hành buộc phải giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung ương đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng thừa nhận mặt đường trực tiếp đi qua trung điểm nhị lòng làm cho trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là 1 trong hình thang cân gồm nhì lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haimặt đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0) Sách bài bác tập - trang 93

Chứng minch rằng trong hình chữ nhật :

a) Giao điểm của hai đường chéo là trung ương đối xứng của hình

b) Hai con đường trực tiếp đi qua trung điểm của nhị cạnh đối là nhị trục đối xứng của hình

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)


*

a. Gọi O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD.See more: Cài Đặt Bàn Phím Win 10 - Bàn Phím Laptop Không Hoạt Động Trên Windows 10

b. Ta biết trong hình thang cân nặng mặt đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy là trục đối xứng của chính nó.

Theo định nghĩa ta bao gồm hình chữ nhật cũng là một trong hình thang cân. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân bao gồm nhì cạnh đáy AB với CD thì con đường thẳng d1d1 đi qua trung điểm của AB và CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng bao gồm nhì đáy là AD cùng BC đề nghị đường thẳng d2d2 trải qua trung điểm của AD và BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng trong hình chữ nhật :

a) Giao điểm của 2 con đường chéo cánh là trung ương đối xứng của hình

b) Hai con đường trực tiếp đi qua trung điểm của 2 cạnh đối là 2 trục đối xứng của hình

Lớp 8 Toán thù 2 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng trung ương đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là 1 trong hình bình hành đề nghị giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng dìm con đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy có tác dụng trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 hình thang cân tất cả nhị lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật đề nghị haiđường thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a,

A B C D O

Giả sử ABCD là hình chữ nhật. điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC và BD.

Theo đặc thù đường chéo của hình chữ nhật ta có; hai tuyến phố chéo cánh cân nhau và cắt nhau trên trung điểm mỗi mặt đường.

Vậy: OA = OC và OB= OD

Do đó, O là trọng điểm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b,

A B C D

Áp dung tính chất: Đường trực tiếp đi qua trung điểm hai lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân kia.

ABCD là hình chữ nhật

⇒ ABCD là hình thang cân nặng (nhì lòng AB cùng CD)

⇒ Đường thẳng trải qua trung điểm AB cùng CD là trục đối xứng ABCD.

Tương từ vậy: ABCD cũng là hình thang cân cùng với nhì lòng AD cùng BC

⇒ Đường trực tiếp đi qua trung điểm AD với BC là trục đối xứng của ABCD. ( đpcentimet )

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng vào hình chữ nhật:Hai đường thẳng đi qua trung điểm, của nhị cạnh đối là trục đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán thù 1 0 Gửi Hủy


*

Trong hình thang cân, mặt đường thẳng đi qua trung điểm của nhị đáy là trục đối xứng của nó.

Theo tư tưởng ta tất cả hình chữ nhật cũng là 1 hình thang cân nặng. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân tất cả nhì cạnh lòng AB cùng CD thì đường thẳng d 1 đi qua trung điểm của AB cùng CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng bao gồm nhị cạnh lòng AD với BC thì mặt đường trực tiếp d 2 đi qua trung điểm của AD và BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng vào hình chữ nhật:Giao điểm của hai tuyến đường chéo là trọng tâm đối xứng của hình.

Lớp 8 Tân oán 1 0 Gửi Hủy


*

Call O là giao điểm hai đường chéo AC cùng BD.See more: Cổ Tức Là Gì? Hướng Dẫn Đầu Tư Dividover Yield Là Gì : xác suất Cổ Tức

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *