Hỗn đúng theo E gồm 2 este đối chọi chức, mạch hsinh sống. Đun nóng 8,96 gam E cùng với số lượng vừa dùng dung dịch KOH thì chiếm được hỗn hợp muối bột X cùng hỗn hợp Y gồm 2 ancol đồng đẳng thường xuyên. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 7,04 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử kăn năn nhỏ tuổi rộng vào E là


Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm 2 este đơn chức

Phương pháp giải

- Đốt hh ancol Y thu được nCO2 H2O ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 1,6 ⟹ CH3OH cùng C2H5OH

Lập hệ phương trình về số mol ancol và số mol CO2 để tính số mol mỗi ancol

- Khi E + NaOH:

RCOOCH3 tất cả số mol ngay số mol CH3OH

R"COOC2H5 có số mol thông qua số mol C2H5OH

Lập pmùi hương trình về trọng lượng este ⟹ R với R" thỏa mãn


Xem thêm: Ironpython Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

- Đốt hh ancol Y thu được nCO2 = 0,16 mol H2O = 0,26 mol ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2 = 0,1 mol

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 0,16 : 0,1 = 1,6 ⟹ CH3OH (a mol) cùng C2H5OH (b mol)

Ta có hệ phương thơm trình (left{ eginarrayln_ancol = a + b = 0,1\n_CO_2 = a + 2b = 0,16endarray ight. o left{ eginarrayla = 0,04\b = 0,06endarray ight.)

- Khi E + NaOH:

RCOOCH3 (0,04 mol)

R"COOC2H5 (0,06 mol)

⟹ mE = 0,04.(R + 59) + 0,06.(R" + 73) = 8,96

⟹ 2R + 3R" = 111

⟹ R = 15 (CH3-); R" = 27 (CH2=CH-) thỏa mãn

(\% m_CH_3COOCH_3 = frac0,04.748,96.100\% = 33,04\% )


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cơ quan lại nhà quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *