Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn đúng theo khí X có etilen, metan, propin cùng vinylaxetilen gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol tất cả hổn hợp X rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào trong bình hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) thì cân nặng bình tạo thêm m gam. Giá trị của m là

A.Quý Khách sẽ xem: Hỗn phù hợp khí x gồm etilen mechảy propin cùng vinylaxetilen 7,3.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm etilen metan propin và vinylaxetilen

B. 6,6.

C. 3,39.

D. 5,85.


*

X gồm các chất C2H4, CH4, C3H4, C4H4 tất cả cách làm thông thường là CxH4

Ta tất cả

Hỗn vừa lòng khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen tất cả tỉ khối hận đối với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol các thành phần hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào trong bình hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì trọng lượng bình tạo thêm m gam. Giá trị của m là:

A. 5,85

B. 3,39

C. 7,3

D. 6,6

Hỗn vừa lòng khí X bao gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối hận đối với H2 là 17. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol các thành phần hỗn hợp X rồi kêt nạp cục bộ thành phầm cháy vào bình hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) thì trọng lượng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là

A. 7,3.

B. 6,6

C. 3,39.

D. 5,85.

Hỗn hợp khí X bao gồm etilen, mechảy, propin cùng vinylaxetilen tất cả tỉ khối hận đối với H2là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol tất cả hổn hợp X rồi hấp thụ toàn cục thành phầm cháy vào trong bình dung dịch Ca(OH)2(dư) thì khối lượng bình tạo thêm m gam. Giá trị của m là

A. 2,925.

C.

Xem thêm: Cách Cài Tốc Độ Con Trỏ Trượt Trên Iphone Là Gì Để Tăng Tốc Cho Iphone

1,695.

D. 3,65.

Hỗn thích hợp khí X có etilen, metung, propin, cùng vinylaxetilen bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam các thành phần hỗn hợp X rồi kêt nạp toàn thể thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)­2 (dư) thì thấy khối lượng bình tạo thêm m gam. Giá trị của m là:

A.13,2

B.11,7

C.14,6

D.6,78

Hỗn phù hợp khí X có etilen, metan, propin cùng vinylaxetilen gồm tỉ kân hận đối với H2là 17. Đốt cháy trọn vẹn 3,4 gam tất cả hổn hợp X rồi kêt nạp toàn thể sản phẩm cháy vào trong bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì cân nặng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là

A.13,2

B.11,7

C.14,6

D.6,78

Hỗn hợp khí X có etilen, merã, propin và vynylaxetilen có tỉ khối hận so với hidro là 17. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol hỗn hợp X rồi kêt nạp tổng thể thành phầm cháy vào bình hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) thì cân nặng bình tăng lên m gam. Giá trị m là?

A. 6,6

B. 7,3

C. 0,85

D. 3,39

Hỗn đúng theo khí X bao gồm etilen, metan, propin với viyl axetilen tất cả tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 ml tất cả hổn hợp X rồi kêt nạp toàn cục thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì trọng lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là

A.5,85

B.3,39

C.6,60

D. 7,30

Hỗn vừa lòng khí X có etilen, mechảy, propin với vinyl axetilen tất cả tỉ khối hận so với H 2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 ml hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch C a ( O H ) 2 (dư) thì trọng lượng bình tạo thêm m gam. Giá trị của m là

A. 5,85

B. 3,39

C. 6,60

D. 7,30

Hỗn hợp khí và khá gồm merã, anđehit axetic cùng axit acrylic gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 31,8. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol các thành phần hỗn hợp rồi hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *