Hỗn hợp M có một anđehit và một ankin (bao gồm cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol các thành phần hỗn hợp M, nhận được 3x mol CO2 cùng 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là:

Pmùi hương pháp giải

Ta gồm số nguyên ổn tử C vừa đủ bằng nCO2/nM = 3x/x

=> ankin vào M.quý khách sẽ xem: Hỗn thích hợp m bao gồm một anđehit với một ankin

Số nguyên tử H mức độ vừa phải bởi 2nH2O/nM.

Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anđehit và một ankin

=> số nguyên ổn tử H vào anđehit.

Lập hệ pmùi hương trình về số mol tất cả hổn hợp M cùng số mol H2O để tính được xác suất số mol của anđehit vào các thành phần hỗn hợp M.

Xem thêm: Cara Mengatasi Windows Media Player Encountered A Problem While Playingthe File

Lời giải của GV aviarus-21.com

Ta có số nguim tử C vừa đủ bởi nCO2/nM = 3x/x = 3 suy ra M cất C3H4.

Số nguyên ổn tử H vừa đủ bằng 2nH2O/nM = 3,6. Suy ra số nguim tử H trong anđehit bởi 2.

Đặt nC3H2O = a mol với nC3H4 = b mol

Ta tất cả nM = a + b = x mol; nH2O = a + 2b = 2x mol

Giải hệ bên trên gồm a = 0,2x mol cùng b = 0,8x mol

Vậy %nanđehit = 0,2x.100%/x = 20%

Đáp án đề xuất chọn là: a


*

*

*

*

*

Đốt cháy hoàn toàn trăng tròn,3 gam propanal đề xuất dùng toàn diện V lkhông nhiều không gian (đktc), chiếm được a gam CO2 cùng b gam H2O. Các quý hiếm V, a, b lần lượt là

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol anđehit A no, mạch hnghỉ ngơi, đối chọi chức chiếm được tổng khối lượng CO2 cùng H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

Đốt cháy trọn vẹn m gam anđehit A ko no (vào phân tử đựng 1 liên kết song C=C), mạch hsinh hoạt, 2 chức bằng O2 trọn vẹn, hấp thụ toàn bộ thành phầm xuất hiện vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thấy bao gồm 394 gam kết tủa và khối lượng hỗn hợp sụt giảm 284,4 gam. CTPT của A là

Hỗn vừa lòng Y có 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp. Đốt các thành phần hỗn hợp Y tạo thành 2,912 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 2,34 gam H2O. Hai anđehit ở trong loại:

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm 2 anđehit X và Y no, mạch hnghỉ ngơi, 2 chức, là đồng đẳng thường xuyên (MX Y) bằng V lít khí O2 (đktc), kêt nạp hết sản phẩm thu được vào 250 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M thấy xuất hiện thêm 9 gam kết tủa với khối lượng bình tăng 9,29 gam. CTPT của Y là

Hỗn hợp A bao gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 19,04 gam hỗn hợp bên trên đề nghị vừa không còn 29,792 lít khí oxi(đktc). Cho toàn cục sản phẩm cháy hấp thụ không còn vào dung dịch Ca(OH)2dư, chiếm được 104 gam kết tủa. CTCT thu gọn của X là:

Hỗn vừa lòng X bao gồm nhị anđehit no, solo chức, mạch hsống (tỉ trọng số mol 3 : 1). Đốt cháy trọn vẹn một lượng X phải toàn vẹn 1,75 mol khí O2, chiếm được 33,6 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Công thức của nhị anđehit vào X là

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X có propen, anđehit propionic, axeton, ancol anlylic chiếm được khối lượng H2O là

Hỗn hòa hợp X gồm một anđehit cùng 1 ankin (gồm cùng số nguyên tử C). Đốt cháy trọn vẹn 1 mol các thành phần hỗn hợp X, thu được 3 mol CO2 cùng 1,8 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của ankin vào các thành phần hỗn hợp X là :

Hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,4 (số mol của X nhỏ rộng của Y). Đốt cháy toàn bộ M, thu được 17,92 lít khí CO2(đktc) và 14,4 gam H2O. Hiđrocacbon Y là

X, Y là nhì anđehit no, solo chức; Z là một trong những axit cacboxylic đơn chức, chứa 1 liên kết C = C; biết X, Y, Z đa số mạch hlàm việc. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E tất cả X, Y, Z, dẫn không còn thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư, chiếm được 90 gam kết tủa, mặt khác khối lượng hỗn hợp sút 35,28 gam. Mặt khác E tác dụng đầy đủ 0,48 mol H2. Cho E tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được m gam Ag. Biết X với Y hơn kém nhau 28u, tổng số nguyên tử cacbon của X, Y, Z không thật 8. Giá trịbự nhấtcủa m là

Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp 3 anđehit no đối chọi chức thu được 4,48 lít khí CO2(đktc). Cũng lượng hỗn hợp đó, nếu oxi hoá thành axit (h = 100%), rối đem axit sản xuất thành lấy đốt cháy trọn vẹn thì nhận được m gam nước. Giá trị của m là

Hỗn hợp X tất cả C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% về số mol. Đốt cháy m gam X nhận được 3,06g H2O cùng 3,136 lit CO2 (dktc). Mặt không giống đến 8,55g hỗn hợp X triển khai bội nghịch ứng tnắm bạc chiếm được p gam Ag. Giá trị của p là:

Đốt trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm nhì anđehit bắt buộc dùng vừa không còn 0,375 mol O2 sinh ra 0,3 mol CO2 cùng 0,3 mol H2O. Mặt khác, giả dụ đến m gam tất cả hổn hợp X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được a gam kết tủa. Miền quý hiếm của a là ?

Đốt cháy m gam anđehit solo chức mạch hlàm việc X (phân tử chứa không quá 4 nguyên tử cacbon), thu được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 1,8 gam nước. Mặt không giống, khi cho một,8 gam X bội nghịch ứng về tối nhiều với a mol AgNO3 trong NH3. Giá trị của a là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp hai anđehit là đồng đẳng tiếp nối thu dược 8,064lít CO2 (dktc) và 4,68g H2O. CTCT của 2 anđehit là:

Đốt cháy hoàn toàn a mol một andehit X mạch hngơi nghỉ tạo ra b mol CO2 cùng c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tnạm gương, một phân tử X chỉ cho 2e. X trực thuộc hàng andehit:

Đốt cháy trọn vẹn 10 gam anđehit X bao gồm mạch cacbon không phân nhánh kế tiếp dẫn cục bộ thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư. Sau phân tích thấy cân nặng bình tăng 29,2 gam cùng trong bình bao gồm 50 gam kết tủa. Hãy cho thấy thêm bí quyết kết cấu của X.

Hợp chất cơ học X có dạng CnHmO. Đốt cháy hết 0,04 mol X bởi 0,34 mol khí O2 thu được 0,44 mol hỗn hợp những khí với hơi. Mặt khác 0,05 mol x tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 sau phản nghịch ứng hoàn toàn nhận được cân nặng kết tủa quá thừa 10,8 gam. Biết n nhỏ dại rộng m. Số đồng phân kết cấu của X là: 

Hỗn thích hợp X gồm nhị anđehit no, mạch hlàm việc. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X tao ra số mol nước đúng thông qua số mol X vẫn bội nghịch ứng. Mặt khác Lúc đến 0,25 mol tất cả hổn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Cho 20,28 gam các thành phần hỗn hợp X gồm andehit hai chức Y cùng chất hữu cơ no, đơn chức Z (chứa C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn X chiếm được 0,78 mol CO2 cùng 0,66 mol H2O. Mặt khác X tạo ra buổi tối đa 90,72 gam kết tủa cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sản phầm của phản nghịch ứng có thể chế tác khí cùng với hỗn hợp HCl với NaOH. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp X hoàn toàn có thể là

Đốt cháy trọn vẹn 10,8g đúng theo chất nhiều chức M thấy tạo ra 10,08 lít CO2(đktc) với 5,4 g H2O. Cho M công dụng với H2/ Ni nung rét, thấy bay ra sản phẩm cơ học N. Cho N tác dụng cùng với Na thấy số mol N bằng số mol H2 hình thành. Hỏi CTCT của M là

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol vừa lòng chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X công dụng được với Na, tham gia bội nghịch ứng trứa bạc với làm phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là

Đốt cháy hoàn toàn 0,175 gam chất A chứa các nguim tố C, H, O nhận được 0,224 lít CO2(đktc) với 0,135 gam nước. Tỷ khối tương đối của A so với H2 bởi 35. Cho 0,35 gam chất A công dụng cùng với H2 dư có Ni xúc tác chiếm được 0,296 gam rượu isobutylic. CTCT của A và hiệu suất phản nghịch ứng tạo thành rượu:

Hai chất cơ học X và Y, nhân tố ngulặng tố những gồm C, H, O, gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon (MX Y). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đầy đủ thu được số mol H2O thông qua số mol CO2. Cho 0,1 mol tất cả hổn hợp gồm X cùng Y bội phản ứng trọn vẹn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 28,08 gam Ag. Phần trăm trọng lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là:

 

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp hóa học cơ học A thu được 0,4 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Biết A chỉ cất một loại nhóm chức với 0,05 mol A tham gia phản ứng tchũm gương thì tạo ra 0,1 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của A là

X, Y, Z, T là 4 anđehit no hở solo chức đồng đẳng liên tiếp, vào đó MT = 2,4MX. Đốt cháy toàn bộ 0,1 mol Z rồi hấp thụ hết mặt hàng cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *