Hỗn hòa hợp X bao gồm 3 peptit cùng với tỉ lệ thành phần số mol là một trong.2.1. Lúc tdiệt phân trọn vẹn m gam X chỉ thu được 13,5 gam glixin cùng 7,12 gam alanin. Giá trị của m là

A. 16,30.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit với tỉ lệ số mol là 1 1 3

B. 17,38.

C. 18,46.

D. 19,18.


*

Chọn giải đáp B

nGly=0,18,nAla=0,08→nGlynAla=949=a.1+b.2+c.14=1.1+2.1+1.1

→ Trong từng peptit có 1 Ala, còn sót lại là Gly

→ Số mol Gly ngay số mol lk peptit tức bằng số mol nước nên nhằm tbỏ phân

m=13,5+7,12-mH2O=20,62-18.0,18=17,38Hỗn đúng theo M bao gồm nhì peptit X với Y, chúng cấu trúc xuất phát từ một amino axit với có tổng cộng đội -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ trọng mol nX : nY=1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam M chiếm được 12 gam glixin với 5,34gam alanin. Giá trị của m

A. 14,46

B. 15,56

C. 16,46

D. 14,36


Hỗn hợp M gồm nhì peptit X và Y, chúng cấu tạo xuất phát từ 1 amino axit với gồm tổng số team -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 cùng với tỉ trọng mol nX : nY=1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam M chiếm được 12 gam glixin cùng 5,34gam alanin. Giá trị của m:

A. 14,46

B. 15,56

C. 16,46

D. 14,36


Hỗn hòa hợp M có peptit X cùng peptit Y bọn chúng cấu tạo tự và một các loại aminoaxit với gồm tổng cộng đội -CO-NH- trong hai phân tử là 5. Với tỉ lệnX:nY= 1 : 2, tbỏ phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin với 5,34 gam alanin. Giá trị của m gần nhất với

A. 14,4.

B. 14,7.

C. 14,5.

D. 14,6.


Hỗn vừa lòng M bao gồm peptit X và peptit Y những mạch hnghỉ ngơi (được cấu tạo từ 1 một số loại amino axit, tổng thể đội –CO-NH- vào 2 phân tử là 5) cùng với tỉ trọng mol X : Y = 1 : 3. lúc tbỏ phân hoàn toàn m gam M nhận được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là

A. 116,28

B. 109,5

C. 104,28

D. 110,28


Hỗn phù hợp M có một peptit X cùng một peptit Y số đông mạch hngơi nghỉ ( được cấu trúc từ là 1 một số loại amino axit, tổng thể nhóm –CO-NH- trong 2 phân tử là 5 ) với tỉ trọng mol X : Y = 1 : 3. Lúc tbỏ phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin cùng 42,72 gam alanin. Giá trị của m là:

A. 116,28

. 109,5

C. 104,28

D.

Xem thêm: Thủy Phân Hoàn Toàn M1 Gam Este X Mạch Hở Bằng Dd

110,28


Hỗn thích hợp bao gồm cha peptit đa số mạch hsinh hoạt tất cả tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 1 trong : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được các thành phần hỗn hợp sản phẩm bao gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết toàn bô liên kết peptit vào phân tử của ba peptit nhỏ rộng 13. Giá trị của m là

A. 18,29.

B. 18,47.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn vừa lòng A có cha peptit mạch hnghỉ ngơi X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Tdiệt phân hoàn toàn m gam A thu được các thành phần hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết toàn bô link peptit vào bố phân tử X, Y, Z là 12. Giá trị của m là:

A. 30,93

B. 31,29

C. 30,57

D. 30,21


Hỗn đúng theo X tất cả cha peptit đa số mạch hsinh hoạt tất cả tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 3. Tdiệt phân trọn vẹn m gam X, nhận được các thành phần hỗn hợp thành phầm tất cả 14,24 gam alanin với 8,19 gam valin. Biết tổng thể links peptit trong phân tử của tía peptit vào X bé dại rộng 13. Giá trị của m là:

A. 18,83.

B. 18,29.

C.19,19.

D. 18,47.


Hỗn thích hợp X có cha peptit đa số mạch hsinh hoạt có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, chiếm được hỗn hợp sản phẩm bao gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit vào phân tử của tía peptit vào X nhỏ tuổi rộng 13. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *