Câu hỏi :

Hỗn vừa lòng khí X có C2H6, C3H6 với C4H6. Tỉ kăn năn của X so với H2 bởi 24. Đốt cháy trọn vẹn 0,96 gam X vào oxi dư rồi đến toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư. Sau Khi những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *