Câu 13579: Hỗn hợp X tất cả CuO cùng Fe2O3. Hoà tung trọn vẹn 44 gam X bởi dung dịch HCl (dư), sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp đựng 85,25 gam muối. Mặt không giống, nếu khử trọn vẹn 22 gam X bằng CO (dư), đến hỗn hợp khí chiếm được sau làm phản ứng lội thư thả qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm cuo và fe2o3 hòa tan hoàn toàn 44g

76,755

B.

Xem thêm: Truyện Huyền Huyễn Là Gì - Tổng Hợp Và Phân Loại Các Thể Loại Truyện

73,875

C. 147,750

D. 78,875


Giải chi tiết:

Ta có: nO = nCO2 = n(CO3)2- = (82,25 - 44)/(71-16) = 0.75 mol 

Hỗn hòa hợp 44g: nO = 0.75 mol ----> hh 22g nO = 0.375 mol 

 

m kết tủa = 0.375*197 = 73.875 gam

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *