Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hòa hợp 52.2g hh X có FeO, Fe2O3,Fe3O4 = HNO3 đnóng thu được3.36l khí NO2. cô cạn dd sau pứ được m gam muối khan. tìm m


*

Quy đổi các thành phần hỗn hợp oxit thành 2 nguyên tố (eginmatrixFe:xleft(mol ight)\O:yleft(mol ight)endmatrix)

Bảo toàn cân nặng : 56x + 16y = 52,2 (1)

Quá trình nhường nhịn e

(Fe ightarrow Fe^3++3e)

x...........x............3x

Quá trình nhấn e

(O+2e ightarrow O^2-)

y........2y.......y

(N^+5+1e ightarrow N^+4)

0,15........0,15......0,15

=> 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ pt (1) với (2) suy ra x= 0,6675 mol với y = 0,92625

=> m muối bột = mFe(NO3)3 = 0,6675*242 = 161,535 gam


*

Hòa rã hết m gam tất cả hổn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng nhận được 4,48 lit khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng chiếm được 145,2 gam muối khan quý hiếm của m là:

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4

35,7 gam

B.15,8 gam

C. 46,4 gam

D.77,7 gam


Hòa rã không còn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc rét thu được 4,48 lkhông nhiều khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam


Hòa tung không còn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 quánh rét nhận được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được 145,2 gam muối bột khan. Giá trị của m là:

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D.48,0 gam


Đáp án C

X F e O , F e 2 O 3 , F e 3 O 4 → + H N O 3 0 , 2 m o l N O + F e N O 3 3

Kăn năn lượng muối thu được chỉ cất Fe(NO3)3 → nFe(NO3)3 = 145,2 : 242= 0,6 molCoi tất cả hổn hợp X cất Fe: 0,6 mol với O: x molBảo toàn electron : → 0,6×3= 2x+ 0,2 ×3 → x = 0,6 mol→ m= msắt + mO = 0,6×56 + 0,6×16 = 43,2 gam


Hoà chảy m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 quánh lạnh chiếm được 4,48l khí NO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng chiếm được 145,2 gam muối khan.Giá trị của m?


Coi hh X gồm Fe với O có số mol khớp ứng là x với y. Vì tổng thể Fe đi hết vào muối hạt nên: x = 0,6 mol.

2H+ + NO3- + e = NO2 + H2O

0,2 0,2 mol

Theo bảo toàn e ta có: 3.0,6 = 0,2 + 2y ---> y = 0,8 mol. Vậy m = 56.0,6 + 16.0,8 = 46,4 g.


hoà rã hết m gam hỗn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng HNO3sệt lạnh nhận được 4,48 lkhông nhiều NO2(đktc). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 145,2 gam muối bột khan. Giá trị của m là


Cho 11,36gam hỗn hợp sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4 chức năng cùng với dd HNO3 dư, Sau pứ thu đc 1,344 lkhông nhiều NO. Cô cạn dd pứ thu đc m gam muối bột khan. Tính m


Qui thay đổi hỗn hợp thành FeO, Fe3O4

x x x/3 (mol)

y 3y y/3 (mol)

Đặt số mol FeO, Fe3O4 lần lượt là x , y mol

nNO = 1,1344 / 22,4 = 0,06 nol

Lập những số mol theo PTHH, ta có hệ phương thơm trình sau

(egincases72x+232y=11,36\fracx3+fracy3=0,06endcases)

Giải hệ phương trình, ta đc x=0,19, y= -0,01

=> m = ( 0,19 - 0,01 ) x 242 = 38,72 gam

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!!

*


Cho m gam hh X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào trong 1 lượng vừa đủ dd HCl 2M, nhận được dd Y bao gồm tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ 1à 1: 2. Chia Y thành 2 phần cân nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối bột khan. Sục khí Clo (dư) vào phần nhì, cô cạn dd sau pư nhận được mét vuông gam muối hạt khan. Biết mét vuông – m1 = 0, 71. Thể tích dd HCl đang dùng là

A.

Xem thêm: Tycoon Là Gì - (Từ Điển Anh

240 m1.

B.80 ml.

C.3đôi mươi m1.

D. 160 m1.


Hòa tung 30 gam phù hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 sệt, dư nhận được 11 phần 2 lít khí SO2 tốt nhất (rẻ nhất) và dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối bột khan. Mặt khác, mang đến 30 gam X bên trên tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu x gam Fe2(SO4)3. Tìm m, x

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *