Hỗn vừa lòng X có axit HCOOH cùng axit CH3COOH (tỉ trọng mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X chức năng với 5,75 gam C2H5OH (gồm xúc tác H2SO4 đặc) chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp este (năng suất của các làm phản ứng este hoá phần đa bằng 80%). Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hcooh và ch3cooh tỉ lệ mol 1 1

Đáp án B

Ta gồm

nHCOOH=nCH3COOH=5,346+60=0,05 ( mol)

cùng nC2H5OH=0,125 (mol)

Do công suất của từng bội phản ứng este hóa phần lớn bởi 80% nên ta có

mHCOOC2H5+mCH3COOC2H5=(74+88)80100.0,05=6,48(g)


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic cùng nhì axit cacboxylic (no, đơn chức, tiếp đến nhau vào dãy đồng đẳng) chức năng không còn với Na, giải pchờ ra 6,72 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Nếu đun nóng các thành phần hỗn hợp X (gồm H2SO4 quánh làm xúc tác) thì các chất vào hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam tất cả hổn hợp este (mang thiết làm phản ứng este hoá đạt ngưỡng 100%). Hai axit vào hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng X gồm 1 ancol no, solo chức và 1 axit no, solo chức mạch hsinh sống. Chia X thành 2 phần bởi nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần một mặt hàng nhận được cho qua bình nước vôi trong dư thấy gồm 30 gam kết tủa.

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được một este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là


Hỗn hòa hợp X bao gồm HCOOH, CH3COOH và C­2H5COOH (tỉ trọng 5:1:1). Lấy 5,2 gam hỗn hợp X tính năng cùng với 5,75 gam C2H5OH (gồm H2SO4 đặc làm cho xúc tác) nhận được m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suât phản nghịch ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị m là


Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH) với ancol đơn chức X thu được nhị đúng theo hóa học bao gồm đựng chức este Y1 với Y2 trong các số ấy Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Công thức của X là


Xem thêm: Per Capita Là Gì - Per Capita Definition

Cho 4,6 gam ancol X tính năng với Na dư thu được 1,12 lkhông nhiều H2. Cho 9,0 gam axit hữu cơ Y công dụng với Na dư thu được một,68 lkhông nhiều H2. Đun rét tất cả hổn hợp gồm 4,6 gam ancol X và 9,0 gam axit hữu cơ Y (xúc tác H2SO4 đặc, to) chiếm được 6,6 gam este E. Các thể tích khí đo làm việc ĐK tiêu chuẩn chỉnh, công suất phản bội ứng tạo ra thành este là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP. 3-12, aviarus-21.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *