And you can see here on the horizontal axis you"ve sầu got the number of people killed in an attaông xã or the size of the attack.

Bạn đang xem: Horizontal là gì


Và bạn có thể nhận thấy ở đây bên trên trục ở ngang bạn bao gồm số người bị giết trong một cuộc tiến công tuyệt qui tế bào của cuộc tấn công đó.
Aý muốn this group it seems lớn be particularly close khổng lồ the Zanzibar Butterflyfish (C. zanzibarensis) which has a smaller blachồng blotch & traces of horizontal stripes on the flanks.
Trong team này, nó có vẻ là đặc trưng sát bướm Zanzibar (C. zanzibarensis) bao gồm một đnhỏ bé dại color black và vết tích của các đường sọc kẻ ngang trên hai bên sườn.
It is contrasted with horizontal integration, wherein a company produces several items which are related khổng lồ one another.
Nó tương phản với hội nhập theo chiều ngang, trong các số đó một cửa hàng thêm vào một vài món đồ gồm liên quan cùng nhau.
In February, Horizontal repeated the success of their first album, featuring the group"s first UK No. 1 single "Massachusetts" (a No. 11 US hit) và the No. 7 UK single "World."
Sang tháng 2, album Horizontal liên tiếp thành công nlỗi album trước, cùng với bài bác hát cầm đầu bạn dạng xếp hạng trên Anh "Massachusetts" (xếp lắp thêm 11 tại Mỹ), với bài bác "World", xếp thứ hạng 7 tại Anh.
The former Japan Post flag consisted of the Hinomaru with a red horizontal bar placed in the center of the flag.
Cờ nước Nhật (cũ) trước đây bao hàm Hinomaru với cùng một thanh hao ngang red color được đặt chính giữa của lá cờ.
720p (1280×7trăng tròn px; also called HD Ready or standard HD) is a progressive HDTV signal format with 720 horizontal lines & an aspect ratio (AR) of 16:9, normally known as widescreen HDTV (1.78:1).
720p (1280×7trăng tròn pixel; còn được gọi là HD Ready hoặc chuẩn HD) là định hình biểu thị HDTV tiến cho tới cùng với 720 con đường ngang và Tỷ Lệ cơ thể (AR) là 16:9, thường xuyên được nghe biết là HDTV màn hình rộng (1,78:1).
On the obverse was E Pluribus Unum (13 letters), along with 13 stars, 13 horizontal stripes (on the shield on baông xã of the US$1 Dollar Bill), 13 vertical stripes, 13 arrows, 13 olive leaves, và 13 olives.
Trên phương diện trái là E Pluribus Unum (13 chữ cái), cùng rất 13 ngôi sao sáng, 13 sọc kẻ ngang (bên trên lá chắn trên mặt sau của US $ 1 Đô la Bill), 13 kẻ sọc dọc, 13 mũi tên, 13 lá ô liu với 13 ô liu.
My second point is, & I know I don"t have sầu to lớn talk khổng lồ an audience like this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it"s also shifting horizontally.
điều vật dụng nhị tôi mong nói là với tôi biết mình chưa phải nói đến đều người theo dõi cố này về một thứ như thế nhưng mà sức khỏe không chỉ di chuyển theo theo hướng dọc cơ mà nó cũng dịch chuyển theo chiều ngang
In some cases, the roots may penetrate deeper inkhổng lồ the ground than the height of the tree, or the roots may extover horizontally well beyond the spread of the tree’s foliage.
Trong vài ba trường vừa lòng, rễ cây có thể ăn sâu vào sâu dưới lòng đất mang lại độ sâu hơn cả chiều cao của cây, hoặc lan ra rộng lớn hơn nhiều tán lá.
A goal is scored when the ball passes completely over a goal line at each kết thúc of the field of play between two centrally positioned upright goal posts 24 feet (7.32 m) apart & underneath a horizontal crossbar at a height of 8 feet (2.44 m) — this frame is also referred to as a goal.
Một bàn chiến hạ được ghi lúc nhẵn đi hoàn toàn qua mặt đường khung thành ở hai đường biên ngang của sân láng, nằm giữa nhị cột dọc được đặt thẳng đứng biện pháp nhau 7,32 m (24 feet) với nằm dưới một xà ngang cao 2,44 m (8 feet).

Xem thêm:


The gray wolf has a running gait of 55–70 km/h (34–43 mph), can leap 5 m (16 ft) horizontally in a single bound, and can maintain rapid pursuit for at least đôi mươi minutes.
Sói xám tất cả dáng vẻ đi chạy 55–70 km/h (34–43 dặm / giờ), rất có thể dancing 5 m (16 ft) theo hướng ngang trong một tinh ma giới nhất, và có thể bảo trì sự rượt xua đuổi hối hả trong tối thiểu trăng tròn phút ít.
Imagine, horizontally you see the reconstructed map of a given year, & vertically, you see the document that served the reconstruction, paintings, for instance.
Hãy tưởng tượng, theo hướng ngang các bạn thấy được bạn dạng đồ dùng được tái dựng vào 1 năm ngẫu nhiên được chọn, cùng theo theo hướng dọc ,các bạn sẽ thấy các số liệu phục vụ cho bài toán tái dựng kia, ví dụ như những bức vẽ.
If you enable this option, you will separate the preaviarus-21.comew area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above sầu the red dashed line, the target below it
Nếu chúng ta bật tùy lựa chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem test theo hướng ngang, hiển thị hình ảnh nơi bắt đầu cùng hình ảnh đích cùng lúc. Hình ảnh gốc bên trên con đường gạch men gạch red color, còn hình họa đích nằm dưới nó
So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say the use of fire, or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly, horizontally across the population, or was transmitted vertically, down the generations.
Thế nên những lúc một bạn vào team tình cờ tìm hiểu ra, ví như là cách sử dụng lửa, giỏi bí quyết sử dụng một loại dụng cụ nào kia, tò mò ấy thế vì chưng chìm vào quên lãng thì lại được lan rộng nhanh lẹ khắp cả quần thể, hoặc được truyền qua các cầm hệ.
Once these levels are identified, horizontal lines are drawn and used to lớn identify possible support & resistance levels (see trend line).
Một Lúc các nút hồi quy cơ bản này được xác định, những con đường ở ngang được vẽ ra với được áp dụng để đánh giá và nhận định về các nút cung cấp với kháng cự hoàn toàn có thể xẩy ra.
The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho"s independence on 4 October 2006, features a horizontal blue, trắng, & green tricolour with a blachồng mokorotlo (a Basotho hat) in the center.
Cờ của Lesotho, được trải qua vào ngày lưu niệm lần lắp thêm 40 ngày độc lập của Lesotho vào ngày 4 mon 10 năm 2006, tất cả cha màu sắc ngang, white cùng xanh lá cây với cùng một mokorotlo black (một mẫu nón Basotho) trọng điểm.
It’s helpful to take advantage of natural light, try shots from different angles before uploading the best options, & zoom out enough khổng lồ capture the entirety of a subject, lượt thích a horizontal pholớn that shows the full exterior of a building, or a restaurant dish shot from above sầu.
Có thể hữu dụng khi tận dụng ánh nắng tự nhiên, thử chụp từ những khía cạnh khác biệt trước lúc cài đặt lên chọn lọc tốt nhất cùng pngóng đủ to để nắm bắt cục bộ chủ đề, nhỏng ảnh ngang hiển thị toàn cục hiệ tượng của một tòa bên hoặc một món ăn nhà hàng được chụp từ bỏ bên trên.
Those are all attributes that are ever more important in a high-tốc độ, horizontal, networked global economy.
Tất cả mọi đức tính này thậm chí còn còn quan trọng hơn trong nền tài chính mạng lưới trái đất đã cách tân và phát triển mau lẹ.
Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have horizontal stripes when aviarus-21.comewed under a microscope .
Cơ xương được Call là cơ bao gồm kẻ sọc bởi chúng được cấu tạo từ bỏ mọi sợi gồm sọc ngang lúc quan lại tiếp giáp bên dưới kính hiển aviarus-21.com .
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting & the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một đánh giá sau cuộc chiến tranh sẽ liệt kê phần lớn yếu hèn kỉm của chúng nhỏng sau: Không bao gồm khối hệ thống kiểm soát và điều hành hỏa lực cho các khẩu pháo Góc nâng của các khẩu pháo thiết yếu ko thỏa đáng Bảo vệ kháng ngư lôi yếu hèn kém nhẹm aviarus-21.comệc bảo đảm an toàn ngang phòng đạn pháo bắn cho tới yếu hèn kỉm Bảo vệ phòng đầy đủ sót Hệ thống động lực đốt than Tổ chức tbỏ thủ đoàn, thủ tục thắp sáng với truyền trách nhiệm theo phong cách cũ.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *